Visie

Het Forum Stedelijke Regio’s heeft de eerste 3 jaar van haar bestaan gefocust op de Community of Practices. De opgedane kennis is gebundeld in het praktijkboek ‘De grenzeloze regio’. Vervolgens is zeer recent het vervolg ‘Stedelijke Regio’s, over informele planning op een regionale schaal’ verschenen. Een boek is een mooi middel om de met elkaar vergane kennis te delen.  Het is een mooi streven om de periode 2011-2013 met een derde publicatie af te sluiten.

De periode 2011-2013 heeft als doel het regionaal denken en handelen te bevorderen; wederzijdse kennisoverdracht. Het Forum Stedelijke Regio’s zal enerzijds meer naar buiten treden. In discussie gaan met de vakwereld en de kennis vanuit de regio’s overdragen. Dit kan door het organiseren van rondetafelgesprekken, en ook door het schrijven van een artikel of deelname aan een opiniepagina. Het gaat om het bereiken van de vakgemeenschap en het publieke domein. Anderzijds zal er meer kennis van buiten naar binnen worden gehaald. Te denken valt hierbij aan het uitnodigen van experts en stakeholders vanuit wetenschap en bedrijfsleven tijdens een van de bijeenkomsten.

In hoofdlijnen ligt de focus minder op overheden, maar meer op ‘relevante actoren in het netwerk’ = ‘Actor related planning’. Het accent ligt op de relaties tussen de (informele) autoriteiten, de investeringsmiddelen en meer specifieke (regionale afstemmings)thematiek van beleid, agendering, taakverdeling en uitvoering. 

Lees hier volledig visiedocument.


x
Voer hieronder uw e-mailadres in en u krijgt uw gegevens toegestuurd.