Over het Forum Stedelijke Regio's

'Regionale samenwerking is niet meer weg te denken uit de Nederlandse bestuurspraktijk' geeft Ed Nijpels aan in de slotbeschouwing van het Boek Stedelijke Regio's. Het Forum Stedelijke Regio's verbindt in haar netwerk regionale samenwerking van formele samenwerking (Wgr en Wgr+) tot informele arrangementen van gemeenten onderling, gemeenten met provincies en van overheden met private partners. Netwerken, ervaringen uitwisselen en elkaar inspireren, dáár gaat het om bij het Forum.

De tijd van overzichtelijke steden en dorpen is definitief voorbij. Vraagstukken rond woningmarkt, mobiliteit en de arbeidsmarkt spelen minstens op regionale schaal. Het sturen op ontwikkelingen op stadsregionaal niveau vergt dus samenwerking, inzicht in gedeelde belangen en nieuw stuurmanschap.

Die ervaringen delen de stedelijke regio's in het Forum. Het Forum vormt hiermee platform voor ambtelijke topfunctionarissen en bestuurders van de stedelijke regio's. Ook neemt het Forum initiatief om inzicht te krijgen in effectieve manieren van regionale samenwerking.

Het Forum Stedelijke Regio's 2011-2013 wordt gevormd door de onderstaande regio's:  

 1. Bestuur Regio Utrecht
 2. BrabantStad
 3. Drechtsteden
 4. Holland Rijnland
 5. Regio Groningen-Assen
 6. Regio Twente
 7. Samenwerkingsverband Regio Eindhoven
 8. Stadsgewest Haaglanden
 9. Stadsregio Amsterdam
 10. Stadsregio Arnhem Nijmegen
 11. Stadsregio Rotterdam
 12. Zwolle-Kampen Netwerkstad
 13. Parkstad Limburg
 14. Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties

Het Nirov heeft het Forum Stedelijke Regio's de afgelopen zeven jaar inhoudelijk en organisatorisch ondersteund. Het Nirov hecht er, ook in de toekomst aan om betrokken te blijven bij de ontwikkelingen binnen de stedelijke regio's. Het Nirov rekent tot haar activiteiten het organisatorisch en inhoudelijk ondersteunen van een forum als een onafhankelijk platform voor de onderlinge uitwisseling van praktijkervaring en praktijkvragen op het vlak van ruimtelijk beleid.

x
Voer hieronder uw e-mailadres in en u krijgt uw gegevens toegestuurd.