GIS-bestand

De letters GIS staan voor Geografisch Informatie Systeem. In een GIS kan informatie met een geografische component worden opgeslagen, bewerkt en geanalyseerd. Het GIS-bestand van de Nieuwe Kaart van Nederland bevat informatie over de toekomstige ruimtelijke inrichting van Nederland net zo als de interactieve kaart dat laat zien. Waar worden nieuwe huizen gebouwd, natuur aangelegd en waar komen bijvoorbeeld de nieuwe bedrijventerreinen? Het GIS-bestand toont de kaart van deze plannen én bevat informatie over die plannen. Bijvoorbeeld hoe het plan heet, wat voor een soort plan het is, hoeveel huizen er gebouwd worden, enzovoort.

Het projectbureau werkt continu aan het onderhoud van het GIS-bestand. Daartoe worden nieuwe plannen opgevraagd en van bestaande plannen wordt periodiek de status gecontroleerd. Het GIS-bestand is verkrijgbaar in de formaten ArcView, ArcGIS en MapInfo.
Als u het bestand professioneel wilt gebruiken kunt het GISbestand van de Nieuwe Kaart downloaden. Dit GIS-bestand bevat plangrenzen, functiegrenzen en plangegevens van meer dan 10.000 ruimtelijke plannen en projecten van rijk, provincies, gemeenten en waterschappen. Uit de originele plannen zijn die elementen overgenomen die een verandering van de ruimte of verandering van functie teweegbrengen. Meer (technische) informatie over de inhoud van het GIS-bestand is te vinden in de documentatie (pdf, 278 kb) bij het GIS-bestand.

Downloaden
Vanaf 1 januari 2006 wordt het GIS-bestand niet meer verkocht. Het GIS-bestand kan door iedereen kosteloos gebruikt worden met in acht neming van enkele voorwaarden [link naar disclaimer]. Voor het downloaden van het GIS-bestand vragen wij u zich te registreren. Zodoende kunnen wij u op de hoogte houden van nieuwe ontwikkelingen en geeft het ons inzicht welke instanties het GIS-bestand gebruiken. Uw persoonlijke gegevens worden niet aan derden beschikbaar gesteld. U kunt hier downloaden.

Naamsvermelding
Op de Nieuwe Kaart van Nederland is een Creative Commons Licentie van toepassing. Meer informatie over het gebruik en naamsvermelding vindt u onder de disclaimer.

Veelgestelde vragen

Wat heb ik nodig om de GIS-bestanden te bekijken?
Om het GIS-bestand van de Nieuwe Kaart van Nederland te openen heeft u een GIS-programma nodig, dan wel een programma die GIS gegevens kan inlezen. Het GIS-bestand van de Nieuwe Kaart wordt in twee formaten aangeboden: 

  • MapInfo Professional (.tab) ten minste versie 6.5. Minder mogelijkheden maar wel gratis te gebruiken is de Mapinfo Proviewer
  • ArcView of ArcGIS (.shp). Minder mogelijkheden maar wel gratis te gebruiken is de ArcExplorer.

De bovengenoemde software is van derden, de Nieuwe Kaart van Nederland / Nirov biedt geen ondersteuning bij het gebruik van deze software.

Wordt er ook een ondergrondkaart meegeleverd?
Nee, het GIS-bestand bevat alleen informatie over ruimtelijke plannen in Nederland. Andere geografisch informatie (zoals bijvoorbeeld een topografisch ondergrond, wegenbestand, plaatsnamen etc.) worden niet door de Nieuwe Kaart van Nederland ter beschikking gesteld en kunnen ook niet worden geleverd.

Wat is het verschil tussen het GIS-bestand en de interactieve kaart op de website?
De interactieve kaart op de website is gebaseerd op de gegevens uit het GIS-bestand. De informatie is bij beide hetzelfde. Op de interactieve kaart kunt u zoeken, lagen aan en uitzetten, in en uitzoomen, informatie opvragen, printen / kaart opslaan en de originele plankaart bekijken. Met het GIS-bestand kan (behalve het opvragen van de originele plankaart) hetzelfde plus dat er eigen geografisch informatie kan worden toegevoegd, (ruimtelijke) analyses kunnen worden uitgevoerd en selecties gemaakt. U moet bijvoorbeeld denken aan een selectie van alle woningbouwplannen binnen een bepaalde provincie. Of, als u zelf de beschikking over een wegen bestand heeft, alle nieuwe bedrijventerreinen binnen een afstand van 500 meter van een snelweg.

Zijn er aan het gebruik van het GIS-bestand kosten verbonden?
Nee. Vanaf 1 januari 2006 wordt het GIS-bestand niet meer verkocht. Het GIS-bestand kan door iedereen kosteloos gebruikt worden met in acht neming van enkele voorwaarden.
Voor het downloaden van het GIS-bestand vragen wij u zich te registreren. Dit geeft ons inzicht welke instanties het GIS-bestand gebruiken. Uw persoonlijke gegevens worden niet aan derden beschikbaar gesteld.

Ik moet mijn naam en e-mail adres achterlaten, wat doet de Nieuwe Kaart van Nederland met deze gegevens?
Voor het downloaden van het GIS-bestand vragen wij u om uw naam en emailadres op te geven. Dit geeft ons inzicht welke instanties het GIS-bestand gebruiken. Uw emailadres wordt niet voor commerciële doeleinden gebruikt.

Is er ook documentatie over het GIS bestand?
Ja. In het zipbestand dat u kunt downloaden van de site, vindt u naast de shapefiles of TABfiles (afhankelijk van uw keuze) ook documentatie. Hierin treft u een verklaring van attributen, maar ook informatie over volledigheid. U kunt de documentatie ook als pdf bekijken.

Is er ook metainformatie beschikbaar?
Ja. In het zipbestand dat u kunt downloaden van de site, vindt u naast de shapefiles of TABfiles (afhankelijk van uw keuze) ook metainformatie. Dit is beschikbaar in xml formaat, met bijbehorende stylesheet. Dezelfde informatie is ook als html bestand bijgevoegd in het zipbestand.

Waar vind ik de legenda?
In het zipbestand dat u kunt downloaden van de site, vindt u naast de shapefiles of TABfiles (afhankelijk van uw keuze) ook legendabestanden. Er zijn legendabestanden beschikbaar voor gebruik binnen ArcView (avl bestanden) en ArcGIS (lyr bestanden). In de TABfiles zijn kleuren en arceringen opgenomen in de objecten zelf. 

x
Voer hieronder uw e-mailadres in en u krijgt uw gegevens toegestuurd.