Welkom

Iedere burger heeft het recht te weten hoe zijn toekomstige woonongeving er uit zal zien. Dat is de filosofie achter de Nieuwe Kaart van Nederland. De kaart biedt een overzicht van ruimtelijke plannen en projecten die anno 2010 bij gemeenten, provincies en waterschappen in de pijplijn zaten. Door stopzetting van de financiering is het onderhoud aan dit plannenoverzicht in 2010 stilgelegd. De planvoorraad in Nederland is deafgelopen twee jaar door de crisis ingrijpend gesaneerd. Die grote opruiming is in het kaartbeeld uit 2010 nog niet te zien.

De Rijksoverheid heeft de financiering van het onderhoud aan de Nieuwe Kaart in 2010 stopgezet. Dankzij de inzet en medewerking van Nieuwland Geo-Informatie kan de Nieuwe Kaart 2010 nog steeds online worden geraadpleegd.

Het projectteam dat de Nieuwe Kaart onderhield is in juni 2010 ontmanteld. U kunt op dit moment geen verzoeken om aanvulling, wijziging of verwijdering indienen. Het Nirov heeft niet de capaciteit om de wijzigingsverzoeken door te voeren. Wel wordt gezocht naar mogelijkheden om via een ander financieringsmodel het onderhoud weer op te pakken. Dat heeft tot nog toe geen sluitende businesscase opgeleverd. Partijen die op dit front suggesties hebben kunnen contact opnemen met Jan Kadijk, kadijk@nirov.nl.

De Nieuwe Kaart wordt veel gebruikt in discussies, scenariostudies en  ontwerpsessies, maar ook in bijeenkomsten als onderlegger voor het debat over de toekomstige ruimtelijke inrichting van Nederland.

De Nieuwe Kaart van Nederland toont het totaaloverzicht van geplande ruimtelijke ontwikkelingen en functionele veranderingen in Nederland. Het gaat om een integraal overzicht waarin elk nieuwe functies gestructureerd worden ondergebracht (wonen, werken, water, natuur, infrastructuur). Dit digitale overzicht (stand juni 2010) is te vinden op onze website via de plannendatabase en de interactieve kaart.

De Nieuwe Kaart bevat tevens een schat aan achterliggende plangegevens. Deze informatie kunt u vinden door op een willekeurig plan op de kaart te klikken. Door voor alle plannen steeds een vaststaande set gegevens te verzamelen, kan de Nieuwe Kaart uitspraken doen over bijvoorbeeld het aantal geplande woningen in het Groene Hart, of het aantal hectares nieuw natuurgebied in Gelderland. De Nieuwe Kaart is niet alleen een kaartbeeld, maar ook een analyse-instrument.

De Nieuwe Kaart van Nederland kan vrij gebruikt worden onder voorwaarde van naamsvermelding. Lees uitgebreid over de Nieuwe Kaart bij veelgestelde vragen.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Jan Kadijk, Nirov.

De Nieuwe Kaart van Nederland 2010 wordt u aangeboden door Nieuwland Geo-Informatie en  het Nirov.

x
Voer hieronder uw e-mailadres in en u krijgt uw gegevens toegestuurd.