Home / Projecten

Overzicht van projecten

In de linkerkolom vindt u projecten en initiatieven.
Bij elk project wordt uitgelegd hoe het Nirov participeert.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hieronder een overzicht van enkele inmiddels afgeronde projecten:

- Dag van de Ruimte
Het Nirov heeft in het verleden viermaal een Dag van de Ruimte georganiseerd.
De eerste Dag van de Ruimte had als titel 'Nieuwe Kaart, Nieuwe Ruimte; de balans van de ruimtelijke ontwikkeling'. Tijdens deze grote manifestatie op 30 november 2005 in de Van Nellefabriek werd de nieuwste wandkaart van De Nieuwe Kaart van Nederland gepresenteerd.
De tweede Dag van de Ruimte had als thema 'Investeren in het Project Nederland' en werd gehouden op 20 november 2006 in Madurodam.
De derde Dag van de Ruimte vond plaats op 29 november 2007 in Felix Meritis, Amsterdam. Het thema was 'Slimme Steden'.
De meest recente Dag van de Ruimte was 1 en 2 oktober 2009 in de Westergasfabriek in Amsterdam. Het congres heette Morgen Tomorrow en was een samenwerking van de gemeente Amsterdam, het Nirov en het Ministerie van VROM, mede gefinancierd door het Stimuleringsfonds voor de Architectuur. Het congres werd mede ter ere van het Wibautjaar georganiseerd en kreeg als titel mee: 'Steden kunnen de wereld redden.'

- Bouwcrisisconferentie
Op 11 juni 2009 organiseerde het Nirov de Nationale Bouwcrisisconferentie. Dit gebeurde in samenwerking met Aedes, IPO, het Ministerie van VROM, Neprom, NVB-Bouw, NVM, Vereniging Eigen Huis en VNG. Klik hier voor een impressie van deze conferentie... 

- Andere Woningmarkt NU
Het Nirov (Nederlands Instituut voor Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting) organiseerde van mei 2008 tot januari 2009 de campagne Anderewoningmarkt.nu, een debattenreeks over de vastgelopen woningmarkt. Ga naar de website Anderewoningmarkt.nu...

- Bouwfonds ontwerpprijsvraag
Het Nirov heeft vijf edities van de Bouwfonds Ontwerpprijsvraag georganiseerd. De vijf edities hadden de volgende thema's:
2008 Good Red Super Green, slim bouwen voor beter groen
2005 Smart Start, wonen voor de jonge stedeling
2002 MIX to the MAX, ontwerpen aan de complete stad
2000 De woonwijk van de toekomst
1998 Wat zal het aanzien van Nederland zijn in 2030?

- Randstad 2040
In februari 2008 organiseerde het Nirov drie bijeenkomsten waar ruim honderd stakeholders meepraten over de toekomst van de Randstad. Deze 'Randstadtafels' werden gehouden in het kader van het project Randstad 2040 van het ministerie van Vrom.

- ARC
Het Nirov heeft tussen 2006 en 2009 verschillende activiteiten ontplooid rond het Actieprogramma Ruimte en Cultuur (ARC).

 

x
Voer hieronder uw e-mailadres in en u krijgt uw gegevens toegestuurd.