Home / Projecten / Afgeronde Projecten / Randstad 2040 / Klimaatbestendige Randstad

De Klimaatbestendige Randstad
Impressie Randstadtafel voor professionals, 12 februari 2008 (VROM/Nirov)

Tijdens deze bijeenkomst komt het waterbeheer in de Randstad aan de orde en de daarbij behorende groene, landschappelijke functies. Het doel hiervan is om in 2040 een Randstad te hebben die bestand is tegen de gevolgen van klimaatverandering. Yttje Feddes (Feddes Olthof Landschapsarchitecten) presenteert de uitkomsten van een atelier dat zij in het kader van Randstad 2040 heeft geleid. Dit vormt de basis voor de gesprekken tijdens de bijeenkomst.

De voornaamste uitkomsten

Volgens de professionals moet het bestaande - defensieve - concept van Groene hart met daaromheen een stedenring worden losgelaten. In plaats daarvan zou verstedelijking (‘rode functies’) de blauwe structuur kunnen volgen als drager van ontwikkeling. Dat geldt vooral in het westelijk deel van de Randstad waar de verstedelijkingsdruk en economische dynamiek hoog is. ‘Innovatieve waterburchten’ demonstreren waterstaatkundige hoogstandjes. In gebieden met een lagere dynamiek wordt juist ‘meebewogen’ met het water. Op stadsregionaal niveau worden zogenaamde ‘blauwe kamers’ ingericht waarbij meer synergie tussen rood en groen/ blauw moet ontstaan.

Het waterbeheer is een opgave voor de Randstad als geheel, vanwege de grote samenhang van de watersystemen. Er moet op Randstadniveau een structuur worden neergelegd waar we de komende 200 jaar mee vooruit kunnen.

De capaciteit van de boezems is niet voldoende en moet dus worden aangevuld met extra capaciteit. Verder is compartimentering nodig om te voorkomen dat de hele Randstad onderloopt als er één dijk doorbreekt. De rijkswegen tussen de grote steden, de ‘Hollandse ruit’ kunnen verhoogd worden aangelegd en daarmee als dijken of ‘Cat roads’ te fungeren.

De nabijheid van het Groene Hart is een kwaliteit voor de Randstad, die het voordeel geeft ten opzichte van bijvoorbeeld Londen en Parijs. Maar de toegankelijkheid vanuit de grote steden kan een stuk beter. Langs bijvoorbeeld landgoederen en waterlijnen (zoals de Hollandse Waterlinie) kunnen recreatieve paden worden aangelegd. Ook valt te denken aan een treinstation midden in het Groene Hart, met als enige doel toegang verlenen tot de natuur. Dat station zou de toepasselijke naam ‘Wei’ moeten krijgen.

De problemen met diepgelegen droogmakerijen vragen om een doortastende aanpak. Hier komt in toenemende mate zout kwelwater omhoog dat de waterkwaliteit in de hele Randstad kan aantasten. De diepstgelegen droogmakerijen moeten teruggegeven worden aan het water, al ligt dat gevoelig in de publieke opinie.

Quotes:

In het Oostelijk deel van de Randstad moet je leren leven met water en je aanpassen aan het water: leven met het bewustzijn dat het water dynamisch is. Veiligheid tegen overstroming kan je niet alleen afschuiven op de overheid. We moeten leren leven met het feit dat er af en toe ‘natte voeten’ gaat optreden. Daar kan je ook op aanpassen: bijvoorbeeld door terpen in te richten of drijvende woningen te ontwerpen, dat is flexibel omgaan met de nieuwe omstandigheden. Dat is bewustwording.” Peter Dauvellier, zelfstandig adviseur, Grou (PlanAdvies)

In Amsterdam ligt een van de belangrijkste internetknopen op het diepste punt van de Watergraafsmeer. Als daar iets met water gebeurt, ligt heel Internettend Nederland plat. Dat is eigenlijk iets dat je heel eenvoudig kan veranderen.” Camiel van Drimmelen, DRO Amsterdam

Het watersysteem, het boezemsysteem is niet aan zijn eind, maar er zijn wel forse investeringen nodig.” Jan Smits, Waterschap Hollandse Delta Dordrecht

Je moet durven denken in zones: steden moeten samen de opgave durven aangaan van uit een sturend concept.” Hans Dekker, DN Urbland, stedebouwkundig concepten

Een ruimtelijke visie ontbreekt nu. Een ruimtelijke visie biedt juist een enorme kans om Den Haag Rotterdam, Gouda met Zoetermeer in het hart tot een regionale waterstad te maken: dan heb je netwerken, natuur, recreatie. Daardoor ontstaat samenhang. Dan bouw je ook aan de identiteit van een blauwe Randstad.” nogmaals Hans Dekker

Ik kies voor de ‘en’-‘en’ strategie: lef tonen en voortborduren op wat we goed kunnen. Lenen van de ruimte: we bouwen bijvoorbeeld voor een periode van vijfentwintig jaar op een plek waar je nu nog niet van weet hoe het landschap verandert.” Corné Nijburg, Programma Leven met Water

Je moet doen als kinderen in de zandbak: elke dag wordt daar een Vinexwijk gecreëerd en vernietigd.” Han de Wit, Tauw BV

Je neemt in Utrecht de Hoovercraft naar Den Haag of Scheveningen. In Engeland kennen ze het concept van de kanaalbootjes, dat zou je in de Randstad modern moeten toepassen: daarop maak je vergaderlocaties.” Jan Dirk van Duijvenbode, Bouwdienst Rijkswaterstaat

Meer informatie:

Tijdens de Week van de Dialoog zijn drie Randstadtafels voor professionals (stakeholders) georganiseerd waarin de drie hoofdopgaven voor de Randstad centraal staan. Het Rijk, de regio en het Nirov hebben ruim 100 professionals vanuit met name het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en de ontwerp- en onderzoekswereld uitgenodigd om daarover mee te praten. Zie verder: http://doemee.vrom.nl/dagboek-week-van-de-dialoog

Auteur:

Michiel G.J. Smit, journalist, Amsterdam

x
Voer hieronder uw e-mailadres in en u krijgt uw gegevens toegestuurd.