Financiële crisis en de woningmarkt
Nirov: 'Richt de focus op de bestaande woningvoorrraad’

Het is crisis in de financiële sector. Pijnlijk genoeg begon deze crisis in de woningsector, met de zeepbelhypotheken in de Verenigde Staten. Nog pijnlijker is het dat de crisis, die nu ook naar Nederland is overgewaaid, een duidelijk effect heeft op de Nederlandse woningmarkt. Waar de problemen op deze markt toch al groot waren, worden ze nu alleen maar groter.

Niet in de loopgraven blijven
Hoe ongepast ook, voordeel van dit alles is een extra urgentie voor de politiek om de problemen op de woningmarkt nu aan te pakken, en deze niet door te schuiven naar een volgende kabinetsperiode.

Het Nirov vindt het maatschappelijk eenvoudigweg niet meer uit te leggen dat politieke partijen in hun loopgraven van hypotheekrenteaftrek en huurliberalisatie blijven zitten, om de discussie over oplossingen uit de weg te gaan.

Nieuwbouw lost de schaarste niet (meer) op
De financiële crisis gooit voor veel mensen die een (ander) huis willen kopen roet in het eten. Het krijgen van een hypotheek wordt moeilijker, hypotheken worden duurder en ook in de bouw en verkoop van nieuwbouwhuizen zal de crisis toeslaan. We moeten vrezen dat het kleine beetje doorstroming dat er nu nog op de woningmarkt is, hierdoor niet beter wordt.

Bestaande woningvoorraad
Nu de voorraad aan en productie van nieuwbouwwoningen als gevolg van de wereldwijde financiële crisis onder druk komt te staan, zullen we de focus moeten (ver)leggen op de bestaande woningvoorraad. De bestaande woningvoorraad zal in elk geval een deel van de woningschaarste moeten opvangen, nu de nieuwbouw het steeds moeilijker krijgt. Voor de overheid betekent dit dat zij nóg meer werk moet maken van ontwikkeling en herontwikkeling in bestaand stedelijk gebied. Voor projectontwikkelaars biedt dit, met de huidige problemen op de nieuwbouwmarkt, bovendien een prima alternatief om de productie op gang te houden.

Met slimme en doeltreffende ingrepen kan aan bestaand stedelijk gebied een behoorlijke kwaliteitsimpuls worden gegeven. De bestaande woningvoorraad en woonomgeving moeten nu eindelijk de aandacht krijgen die ze verdienen. Het blijft natuurlijk zuur dat hier een financiële crisis voor nodig is.

Stella van Veen,
Adjunct-directeur Nirov, campagneleider Anderewoningmarkt.Nu

x
Voer hieronder uw e-mailadres in en u krijgt uw gegevens toegestuurd.