Home / Nieuws / Nieuws Items
Rekening houden met cultuurhistorische waarden!
25-06-2012 | Aantal x gelezen: 3040 | Auteur: Willem Heesen (Projectleider Nirov)

De Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE) is bezig met de ontwikkeling van  een brochure over hoe er rekening gehouden moet worden met cultuurhistorische waarden in de ruimtelijke ordening. Hierbij vraagt ze de toekomstige gebruikers om input. Na de  wijziging in het Bro moet er immers “een beschrijving van de wijze waarop met de in het gebied aanwezige cultuurhistorische waarden en in de grond aanwezige of te  verwachten monumenten rekening is gehouden” in de toelichting van het bestemmingsplan worden opgenomen.

De brochure is bestemd voor overheden die verantwoordelijk zijn voor cultuurhistorisch onderzoek als basis voor de vormgeving van ruimtelijk beleid, dat uiteindelijk moet leiden naar bescherming van cultuurhistorisch waardevolle aspecten in de ruimtelijke ordening. Middels bijvoorbeeld het bestemmingsplan of ander ruimtelijk instrumentarium. In het artikel wordt een oproep gedaan aan de vakwereld en toekomstige gebruikers om mee te denken over de inhoud. Het delen van praktijkinzichten en ervaringen levert immers een goede bijdrage aan de vorming van de brochure, die op deze manier meer geënt wordt op de praktijk van alle dag waar het gaat om cultuurhistorie en ruimtelijke ordening.

Op 11 september dit jaar zal dit thema ook centraal staan bij  de studiedag ‘Cultuurhistorie en de Ruimtelijke Ordening’, waarin de kansen die erfgoed biedt in de ruimtelijke ontwikkeling worden gecombineerd met de mogelijkheden die er zijn om dit vast te leggen middels het ruimtelijke instrumentarium. Wilt u een bijdrage leveren aan de inhoud van de brochure? Neem dan contact op met mevrouw R. Tigges, via r.tigges@cultureelerfgoed.nl. 

x
Voer hieronder uw e-mailadres in en u krijgt uw gegevens toegestuurd.