Home / Nirov Nieuws
Nirov nieuws
december 2012

 U bevindt zich op de archiefsite van het Nirov 31-12-2012
Archiefsite Nirov Dit is de Archiefsite van het Nirov. U vindt op deze site de projecten, publicaties en nieuwsberichten die eerder via nirov.nl waren te raadplegen. Het Nirov is op 1 juli 2012 gefuseerd met KEI, Nicis Institute en SEV tot de nieuwe organisatie Platform31. Deze archiefsite is een statische website: er worden geen nie...  lees meer
 S+RO nr. 6/2012 is verschenen! Thema Metropoolregio Amsterdam 21-12-2012
Economische kracht, aantrekkelijk investeringsklimaat, quality of life en internationale luchtverbindingen scoren hoge ogen op de lijstjes van metropolitane waarden. In de stedelijke (mega)regio’s concentreert zich immers de innovatie en sociale emancipatie. Door globalisering zijn de zogenaamde global city regions ook steeds meer internationaal...  lees meer
 De Nirov Kiosk van december is verschenen 19-12-2012
De Nirov KIOSK biedt u een selectie van de meest relevante publicaties en artikelen over ruimtelijke ontwikkeling en wonen. Rapporten en onderzoeken die voor uw praktijk relevant zijn. Nieuwe boeken, tijdschriften of beleidsnota’s die u gelezen moet hebben. Thematisch geordend en waar mogelijk met een directe link naar het bijbehorende pdf-...  lees meer
 Rutte II dwingt gemeenten terug in volkshuisvestelijke dubbelrol 14-12-2012
Rutte II dwingt gemeenten terug in volkshuisvestelijke dubbelrol, staat te lezen in het nieuwe Tijdschrift voor de Volkshuisvesting. Dat valt op te maken uit het voornemen van het kabinet Rutte II om corporaties weer onder directe aansturing van de gemeenten te brengen. Ook aandacht voor de lessen die je van ‘Vestia’ kunt leren: bepe...  lees meer
 De omgevingsverordening: flexibele versie van het bestemmingsplan? 10-12-2012
Platform31 organiseert voor het bestemmingsplannetwerk ‘Op Dezelfde Leest’ (ODL) twee keer per jaar een studiemiddag. Op 19 november stond de beheersverordening centraal. Om te voldoen aan de eis om voor medio 2013 het bestemmingsplan te actualiseren, kan dit instrument uitkomst bieden. Ook werd aandacht besteed aan de omgevingsverordening binne...  lees meer
 Praktische handvatten voor organische ontwikkeling 04-12-2012
“Organische gebiedsontwikkeling is de enige weg”, aldus Chris Kuijper, DG Ruimte en Water. “Laat (het) plan los”, stellen de verzamelde grondbedrijven tijdens hun najaarscongres. Het is duidelijk: organische stedelijke ontwikkeling is ‘mainstream’ aan het worden. En er zijn meningen en visies genoeg. Maar praktische antwoorden op hoe je organisc...  lees meer
 De Nirov Kiosk van november is verschenen 03-12-2012
De Nirov KIOSK biedt u een selectie van de meest relevante publicaties en artikelen over ruimtelijke ontwikkeling en wonen. Rapporten en onderzoeken die voor uw praktijk relevant zijn. Nieuwe boeken, tijdschriften of beleidsnota’s die u gelezen moet hebben. Thematisch geordend en waar mogelijk met een directe link naar het bijbehorende pdf-...  lees meer

november 2012

 Sectoropleiding ‘Stedelijk herontwikkeling’ 29-11-2012
Door ASRE | Platform31 29 januari t/m 7 mei 2013 Wegens succes herhaald! Stedelijke herontwikkeling anno 2013 vraagt om nieuwe strategieën en nieuwe partners. Het gangbare ontwikkelingsproces voldoet niet meer. Veel ontwikkelingen worden vertraagd of stilgelegd. Structureel minder beschikbare (traditionele) middelen en andere econom...  lees meer
 Seminar Groen en Blauw voor Stedebouw 23-11-2012
In hoog tempo trekken mensen naar de stad. In 2050 woont 70 procent van de wereldbevolking in steden. De ruimte wordt steeds beperkter. Hoe houden we de stad gezond en leefbaar? Dit eindseminar van het grensregio project Functioneel Groen laat zien hoe groen en blauw in de stad positief bijdragen aan luchtkwaliteit, leefkwaliteit en een ge...  lees meer
 Nieuw: Kennismakelaar Ruimte voor Initiatief 20-11-2012
20-11-2012 De overheid stimuleert zelfsturing onder burgers, onder meer via de Wmo. In de praktijk leidt dit tot vragen. Daarom hebben het Ministerie van BZK, MOVISIE en Platform31 de 'Kennismakelaar Ruimte voor Initiatief'  in het leven geroepen. Deze kennismakelaar gaat inventariseren welke vragen er leven en hoe die kunnen worden v...  lees meer
 Belangrijke thema’s voor stad en regio in 2013 16-11-2012
Een flexibele ruimtelijke ordening, sociale mobiliteit en bedrijvige wijken. Maar ook nieuwe vormen van sturing, strategieën voor de sociale infrastructuur, meerlaagse veiligheid, wijkeigenaarschap en regionale economische differentiatie: ze behoren tot de belangrijke thema’s voor stad en regio in 2013. Bent u op zoek naar nieuwe inzichten, insp...  lees meer
 Organische gebiedsontwikkeling in de praktijk 14-11-2012
Vier verdiepende cursusmiddagen over organische stedelijke ontwikkeling in de praktijk Organische ontwikkeling is hot. Op veel plekken in de stad functioneert de grootschalige planningsmachinerie niet meer. Organisch ontwikkelen lijkt dan uitkomst te bieden. Tijdens 4 verdiepende masterclasses organische stedelijke ontwikkeling, begin 2013...  lees meer
 Samen investeren in de wijk 12-11-2012
12-11-2012 door Radboud Engbersen Verhuurders, eigenaren en huurders die samen werken aan fraaie publieke ruimten, duurzaamheid, de woonomgeving, veiligheid van de wijk, buurtvoorzieningen en collectieve woningverbetering. Dit type investeringen kan de wijk aanzienlijk verbeteren. ‘Collectief belang’ is waar het om gaat. Het kan om kl...  lees meer
 Wooncongres 2012: balans in woonmaatregelen ontbreekt 06-11-2012
Over actualiteit niet te klagen! Slechts enkele dagen na de bekendmaking van het regeerakkoord kwamen 50 sprekers en ruim 300 deelnemers bijeen op het OTB/Platform31 Wooncongres 2012. Met elkaar gingen zij op zoek te gaan naar wervende toekomstperspectieven voor het wonen. Hoe verder met de corporatiesector? Hoe behouden we de kwaliteit van de v...  lees meer
 Organische stedelijke ontwikkeling maakt veel energie los 05-11-2012
Is organische stedelijke ontwikkeling een hype? Met deze stelling opende de  interactieve bijeenkomst ‘Vormgeven aan de spontane stad: hoe werkt organische gebiedsontwikkeling in de praktijk?’ op 30 oktober in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam. De belangstelling was met ruim 200 deelnemers zo groot dat het de suggestie van een hype wel rechtvaard...  lees meer
 Kabinet kiest voor gemeenten 01-11-2012
Gemeenten krijgen een belangrijke rol bij het versterken van het leefklimaat, woonklimaat en werkklimaat in Nederland. Dit is een belangrijke conclusie van de analyse van Platform31 van het regeerakkoord ‘Bruggen slaan’, dat VVD en PvdA op 29 oktober 2012 presenteerden. In deze analyse worden de belangrijkste punten uit het regeerakkoord van het...  lees meer

oktober 2012

 Adriaan Visser benoemd tot algemeen directeur van Platform31 30-10-2012
Den Haag, 30 oktober 2012 - De Raad van Toezicht van Platform31 heeft drs.  A.L.H. (Adriaan) Visser (47) met ingang van 1 januari 2013 benoemd tot algemeen directeur van Platform31. In deze functie zal hij de eindverantwoordelijkheid voor de organisatie dragen, de organisatie vertegenwoordigen en zorg dragen voor de herkenbaarheid van Platform31...  lees meer
 Duurzaam ontwikkelen met de ondergrond 30-10-2012
De bodem en ondergrond gaan een steeds grotere rol spelen in de ruimtelijke ordening. Beide partijen hebben als doel het creëren van een veilige en gezonde leefomgeving. En de bodem biedt hier kansen als het gaat om duurzame energie, ecosysteemdiensten, waterberging, etc. We vinden het daarom van belang om de onder- en bovengrond wereld me...  lees meer
 De waterbergingsbank: dat zit goed 30-10-2012
Sommigen denken dat je er op kunt zitten. Anderen denken aan zandbanken in zee. In de praktijk is de waterbergingsbank echter een goede werkwijze om gebiedsgericht ruimte te zoeken voor waterberging. Dit instrument zorgt voor meer ruimtelijke kwaliteit en minder wateroverlast. Klik hier om het hele artikel over de waterbergingsbank te l...  lees meer
 S+RO nr. 5/2012 is verschenen! Thema Water 26-10-2012
De hevige regenbuien van afgelopen zomer zijn niet toevallig. Het klimaat verandert. Nederland krijgt te maken met hogere temperaturen, meer neerslag, een stijgende zeespiegel en meer extreme situaties. Ruimtelijke opgaven voor waterberging, waterveiligheid en waterbeheer veranderen. Helaas hebben technische oplossingen of nieuwe vormen v...  lees meer
 Kansen voor gebouwd erfgoed 25-10-2012
Op 8 november wordt in de rijtuigenloods in Amersfoort het Nationaal Monumentencongres 2012 georganiseerd. Waarom? ‘Het Nationaal Monumentencongres moet hét jaarlijkse evenement zijn waar partijen elkaar kunnen ontmoeten en kansen voor samenwerking kunnen ontdekken. Een platform waar kan worden stilgestaan bij de actuele situatie rond het gebouw...  lees meer
 Stedelijke hitte-eilanden van Nederland in kaart 25-10-2012
In het kader van het onderzoeksprogramma Climate Proof Cities hebben onderzoekers van TNO en Wageningen Universiteit voor het eerst de stedelijke hitte-eilanden van Nederland in één kaart gevat. Het stedelijk hitte-eiland is het fenomeen dat het stedelijk gebied warmer is dan het omringende gebied. Climate Proof Cities is onderdeel van ...  lees meer
 Rotterdam: heel oktober ondergronds 22-10-2012
De maand van de ondergrond in Rotterdam licht de stand van zaken en de kansen toe in een programma van workshops. Waarom organiseert Rotterdam deze maand van de ondergrond? ‘Je staat er niet zo bij stil, maar de ondergrond is het fundament voor heel veel van onze dagelijkse activiteiten. Er wordt op en in gebouwd, we telen er ons voedsel op, hal...  lees meer
 'Formatie is mislukt als alles bij het oude blijft' 19-10-2012
'Het grootste gevaar is dat alles bij het oude blijft en de politiek gewoon besluit tot een greep in de kas van de woningcorporaties. Dat zou desastreus zijn,’ zegt Marc Calon over de kabinetsformatie in het nieuwe Tijdschrift voor de Volkshuisvesting. Ook aandacht voor de middeninkomens: de kans op een woning hangt sterk af van de r...  lees meer
 Nieuwe opleiding: Leegstand- en transformatiemanagement 16-10-2012
Leegstand is geen conjunctureel verschijnsel dat verdwijnt bij een aantrekkende economie en ruimtevraag. Dat er een opgave ligt is inmiddels wel duidelijk. Ook bij minister Spies (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties), zij heeft onlangs een wijziging van de Leegstandwet naar de Tweede Kamer gestuurd, waardoor het voor eigenaren van leegstaa...  lees meer
 Organische ontwikkeling vraagt om ruimte voor initiatief 09-10-2012
Alle partijen die actief zijn in de stad weten dat het roer om moet. Op veel plekken functioneert de grootschalige planningsmachinerie immers niet meer. Organische stedelijke ontwikkeling is een van de nieuwe strategieën waarover hooggespannen verwachtingen bestaan. Een meer geleidelijke, open manier van ontwikkeling, waarin vele partijen worden...  lees meer
 Nieuwegein to the next level 07-10-2012
Daar waar op veel plekken in Nederland gebiedsontwikkelingen zijn stilgevallen, hapert ook in Nieuwegein de machine maar wordt er nog steeds wel doorgebouwd aan een nieuw stadshart. Voor het partner-netwerk van Nirov | Platform31 en KEI | Platform31 werd op 13 september een kennisbijeenkomst georganiseerd rondom de vraag hoe ze in Nieuwegein ond...  lees meer
 Burgerparticipatie: van moeten naar willen 07-10-2012
Onder de titel ‘I Love Burgers’ vindt woensdag 31 oktober 2012 het 3e Nationale Congres (Online) Burgerparticipatie plaats. Centrale vraag op de congresdag is: hoe maakt een organisatie de slag van moeten naar willen met burgerparticipatie? Van een verplicht nummer naar een gewild onderdeel van planvorming. Het congres is bedoeld voor best...  lees meer
 Kennisagenda Bevolkingsdaling gelanceerd 04-10-2012
Woensdag 3 oktober is tijdens het congres ‘Kennis voor Krimp’ de eerste editie van de Kennisagenda Bevolkingsdaling gelanceerd. De Kennisagenda Bevolkingsdaling bundelt beschikbare kennis en maakt duidelijk waar nog kennisontwikkeling nodig is om beter in te kunnen spelen op de demografische ontwikkelingen die nog voor ons liggen. ...  lees meer
 Kennis over krimp gebundeld 03-10-2012
Nederland heeft te maken met bevolkingsafname, vergrijzing en ontgroening. Deze demografische transitie is boeiend, maar complex. Daarom is meer kennisontwikkeling en kennisdeling nodig. De Kennisagenda Bevolkingsdaling en het Nationaal Netwerk Bevolkingsdaling voorzien in die behoefte.  Tijdens het congres ‘Kennis voor Krimp’, dat vand...  lees meer
 Platform31 groeit 02-10-2012
Platform31 krijgt vorm. Dat is te zien in de nieuwe huisstijl en in het gezamenlijke programma waarin kennis en netwerken zijn verknoopt. Het loslaten van de oude organisaties en het kiezen voor de nieuwe bleek lastig: de afzonderlijke fusieorganisaties hadden dan ook veel moois. Ook het stroomlijnen van praktische zaken als de automati...  lees meer
 Meer fiets, meer ruimte! 01-10-2012
Pilots moeten bijdragen aan inzicht en bewustwording van de positieve effecten voor de stad wanneer er meer ruimte komt voor de fiets. Meer slow, minder fast. Maar dan wel waar het kan en waar het wenselijk is. Je moet realistisch blijven, de auto is belangrijk, ook in steden. Tijdens het symposium ‘Meer fiets, meer ruimte’ dat Platform31 en de ...  lees meer
 workshop Gezond wonen in de stad 01-10-2012
Op 11 oktober tijdens het symposium  Terragenda 2012: ondergronds verbinden verzorgt Platform31 een workshop  met thema Gezond wonen in de stad. Samen met Deltares en het Nationaal programma Herbestemmen gaan we in op vragen als: Wat zien we aan trends in de dynamische stad. Hoe kunnen onbenutte gebieden en gebouwen in de stad duurz...  lees meer

september 2012

 De Nirov Kiosk van september is verschenen 27-09-2012
De Nirov KIOSK biedt u een selectie van de meest relevante publicaties en artikelen over ruimtelijke ontwikkeling en wonen. Rapporten en onderzoeken die voor uw praktijk relevant zijn. Nieuwe boeken, tijdschriften of beleidsnota’s die u gelezen moet hebben. Thematisch geordend en waar mogelijk met een directe link naar het bijbehorende pdf-...  lees meer
 Weert groenste stad van Nederland 27-09-2012
Weert is woensdag uitgeroepen tot groenste stad van Nederland. Dat gebeurde tijdens de nationale groendag in Ermelo. Het Brabantse dorp Bergeijk won in de categorie 'dorpen en kleine steden'. Achter Weert eindigde Nunspeet als tweede. Haarlem en Roosendaal delen de derde plaats. Bij de dorpen werd Schin op Geul tweede, voor Lierop, Wier...  lees meer
 'Steden worden aantrekkelijker als de auto moet wijken voor de fiets' 27-09-2012
De stadsfietser komt er in Nederland-fietsland bekaaid vanaf: er zijn te weinig en te smalle fietspaden, op knelpunten ontstaan fietsfiles en bij de aanleg van nieuwbouwwijken wordt de fietser vaak vergeten. "Geef de fiets prioriteit in steden en zet de auto op het tweede plan".... Klik hier voor het volledige artikel van Wilma...  lees meer
 Vormgeven aan de spontane stad 25-09-2012
Dinsdag 30 oktober organiseren Nirov|Platform31, Urhahn Urban Design en het Planbureau voor de Leefomgeving in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam een inspirerende middag rondom organische stedelijke ontwikkeling. Aanleiding is het verschijnen van de publicatie 'Vormgeven aan de spontane stad’ van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) e...  lees meer
 De stad in verandering 21-09-2012
De stad is onderhevig aan ingrijpende, toekomstbepalende transformaties. Dit vraagt om steeds meer 'denkkracht' van betrokken professionals. Meer dan ooit wordt verwacht dat zij een steekhoudende visie uitdragen en (aan de lopende band) complexe dilemma’s oplossen. Maar waar haalt de stedelijke professional zijn of haar inspiratie vanda...  lees meer
 Platform31 analyseert Miljoenennota 20-09-2012
De Miljoenennota 2013 stelt zware aankomende jaren in het vooruitzicht. De combinatie van lastenverzwaringen, teruglopende consumptieve bestedingen en voorgestelde bezuinigingen zet investeringen van alle partijen in stedelijke en regionale ontwikkeling onder druk. Platform31 zet in de "Analyse Rijksbegroting 2013, gevolgen voor stad en regio" d...  lees meer
 Gebrek aan regie in groeiende leegstand winkels 17-09-2012
Het ontbreekt aan regie in het aanpakken van de groeiende leegstand van winkels. Anno 2012 staat 6% van het landelijke winkeloppervlak leeg, lokaal zijn er percentages te vinden van boven de 20%. Gemeenten hebben onvoldoende kennis en visie op het gebied van detailhandel om het voortouw te nemen. Beleggers hebben in de vette jaren geen geld gere...  lees meer
 Opleiding Leegstand- en transformatiemanagement 14-09-2012
Iedereen kent deze beelden. Daarom bieden Nirov | Platform31 en Next Vastgoed Consultancy een nieuwe  zesdaagse opleiding aan voor professionals aan publieke en private zijde. Met casuïstiek, intervisie en werkbezoeken wordt aangesloten op de praktijk. In 3 x 2 dagen maken de deelnemers op diverse schaalniveaus kennis met th...  lees meer
 'De fiets zit op een kantelpunt' 06-09-2012
'De fietsdruk is enorm, vooral bij stations en in binnensteden. De ruimte is op. We lopen tegen de grenzen aan van oude oplossingen. Meer van hetzelfde kan niet meer'. Bas Govers, adviseur bij Goudappel Coffeng, ziet de urgentie voor het symposium 'Meer fiets, meer ruimte' in zijn dagelijkse praktijk. Met een ABC-beleid voor de fiets wil hij nie...  lees meer
 Het IFHP 56th World Congress 04-09-2012
Van 16 tot 19 september orgniseert IFHP het 56e IFHP World Congress in Gotenburg, met als thema “Inclusive Cities in a Global World”. Traditiegetrouw organiseert het Nirov | Platform31 een Dutch Debate tijdens het jaarlijkse congres van het IFHP. Het Dutch Debate biedt gelegenheid aan de Nederlandstalige deelnemers in discussie te gaan over een ...  lees meer

augustus 2012

 S+RO nr. 4/2012 is verschenen! Thema Cijferstad 31-08-2012
Thema Cijferstad Cijfers spelen een steeds grotere rol in de stedenbouw. ‘Softe’ kwaliteiten worden afgeleid van harde parameters, ontwerpen worden niet alleen getekend of nagerekend met de computer maar ook daadwerkelijk ontworpen. Deze manier van stedenbouw gaat niet over de menselijke maat, niet over de spontane stad, niet over lic...  lees meer
 Kernopleiding Gebiedsontwikkeling; synergie tussen praktijkkennis en persoonlijke leervragen 29-08-2012
Gebiedsontwikkeling is actueel. Niet als vastgoedproject, maar als een proces voor en met initiatiefnemers en gebruikers. Zonder strak omlijnd plan en met amper overheidsmiddelen toch tot realisatie zien te komen.Rijk, provincies, gemeenten, waterschappen, ondernemers in alle soorten en maten en collectieven van particulieren zetten er op in. ...  lees meer
 Ook in corporatiesector kennen garanties hun grenzen 28-08-2012
“Woningcorporaties zijn hele stevige organisaties en blijven dus een hele interessante partij voor banken.”Dat zegt Erik Terheggen van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw in het nieuwe Tijdschrift voor de Volkshuisvesting aan aanleiding van de Vestia-deal. Ook aandacht voor overwaarde: 65-plussers hebben gemiddeld meer dan 20...  lees meer
 Klimaatalarm!? 27-08-2012
Extreme buien zijn ook deze zomer aan de orde van de dag. Verder hebben we steeds meer last van hitte in steden en andere effecten van klimaatverandering. Klimaatbestendig inrichten van ons land is niet alleen een taak voor waterbeheerders. Nirov|Platform31 en Kennis voor Klimaat vinden dat de ruimtelijke vakwereld haar bijdrage moet leveren. Ma...  lees meer
 Vernieuwde cursus: Woonbeleid, cijfers en de praktijk 24-08-2012
De cursus woonbeleid, cijfers en de praktijk staat voor januari en februari 2013 op de agenda van Platform31. U leert woonbeleid cijfermatig onderbouwen om op basis daarvan keuzen te kunnen maken over investeringen en desinvesteringen? U krijgt inzicht in de beschikbare cijfers en onderzoeksmethoden, leert deze te interpreteren en te vertalen in...  lees meer
 Nieuwe vormen van leren in stedelijke vernieuwing 23-08-2012
Kennis over stedelijke vernieuwing blijft hangen in publicaties van onderzoekers en de hoofden van beleidsadviseurs. Daarentegen hebben gebiedsmanagers en andere uitvoerders een schat aan inzicht en ervaring met het werken aan en in wijken. Vooral de praktische kennis kan effectiever worden benut door stedelijke professionals een kijkje in elkaa...  lees meer
 Trek de stoute schoenen aan 10-08-2012
Een dooddoener: ‘Waterschap en gemeente moeten beter samenwerken.’ Ja, daar werken we al jaren aan en tegelijkertijd is er nog een wereld te winnen. Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier investeert in een grote sprong voorwaarts. Een hele afdeling adviseurs werkt, in fasen, bij diverse gemeenten. Dit gebeurt onder de vlag van het SKINT-uitw...  lees meer

juli 2012

 Wijkengids.nl; bundeling van kennis en inzichten over wijkenaanpak 20-07-2012
Wijkengids.nl verzameld alle kennis en kunde over wijkenaanpak, met als doel deze breed te verspreiden. De wijkengids vormt een basis om onderlinge kruisbestuiving en verbinding in de toekomst verder vorm te geven. Waarom de wijkengids? De wijkengids inspireert en ondersteunt bij het vormgeven van persoonlijke en/of professionele be...  lees meer
 Presentaties en rapporten forumbijeenkomst 14 juni 19-07-2012
Eerder heeft u op onze site het verslag ‘De onvermijdelijke regio’ kunnen lezen over het symposium van het Forum Stedelijke Regio’s van 14 juni in Amsterdam. Belangrijke conclusie is dat we vooral niet hoeven te somberen over dat het tij niet meezit. Op het gebied van regionale samenwerking liggen juist volop kansen. De sleutel voor een weg uit ...  lees meer
 Groenblauwe klimaatadaptieve maatregelen in de stad 19-07-2012
Op 27 september opent Christine Oude Veldhuis het symposium ‘Groenblauwe klimaatadaptieve maatregelen in de stad’ Het symposium geeft u als planoloog, stedenbouwkundige, landschapsarchitect of beheerder concrete maatregelen om uw bijdrage te leveren aan klimaatadaptatie in de stad. Platform31 vindt klimaatadaptatie namelijk niet a...  lees meer
 “Samenvoegen expertise belangrijk voor bestaande én nieuwe opdrachtgevers” 17-07-2012
‘KEI, Nicis, Nirov, en SEV hebben ieder hun eigen expertise. Deze samenvoegen is nu mijn belangrijkste doel.” Dit zegt Lex van den Ham, algemeen directeur a.i. van Platform 31, in een toelichting op de fusie van de vier organisaties. Waarom fuseren? “In de eerste plaats werd de afgelopen jaren duidelijk dat er een overlap was tuss...  lees meer
 'Hadden wij een stoffig imago dan?' 11-07-2012
Onlangs verscheen op cobouw.nl een interview met Lex van den Ham over Platform31. “Een fusie is logisch”, redeneert Van den Ham. “Zeker als je bedenkt dat de tijden zijn veranderd”, vervolgt hij. “Vroeger waren ontwikkelingen op het gebied van wonen, ruimtelijke ordening en bouwen nog vooral sectoraal aangestuurd. Tegenwoordig willen we...  lees meer
 Meer taks, meer fiets? 06-07-2012
Meer taks, meer fiets? Door: Willem Heesen (Projectleider Nirov/Platform31) ‘Forensentaks vermindert files met zeker 10 procent’.  De Volkskrant citeert uit een nog vertrouwelijke doorrekening van het lente-akkoord door het Planbureau voor de Leefomgeving. Daaruit zou blijken dat vooral in de spits het autogebruik minder wordt wannee...  lees meer
 De onvermijdelijke regio 06-07-2012
We hoeven niet te somberen over het tij dat niet mee zit. Op het gebied van regionale samenwerking liggen er juist volop kansen. De sleutel voor een weg uit de problemen waar we mee worstelen, zoals de transformatieopgave van bedrijventerreinen ligt vaak in de regio. Maar de regio's moeten zorgen voor duidelijke focus. Dat was de boodschap aan d...  lees meer
 Organische ontwikkeling op Coolhaveneiland: Ceremoniemeester op een best chaotisch feestje 05-07-2012
Het Rotterdams Coolhaveneiland blijkt over een goede voedingsbodem te beschikken voor opbloeiende initiatieven van onderop. Uiteenlopende initiatieven werden op 28 juni tijdens de werksessie organische ontwikkeling bezocht en gaven een beeld van een enorme rijkdom aan bijzondere projecten die hier vanuit bewoners zijn geïnitieerd. Maar dat groei...  lees meer
 Succesvolle afronding eerste gezamenlijk opleiding ASRE/Nirov 04-07-2012
23 deelnemers hebben op 26 juni jl. de ASRE/NIROV opleiding Stedelijke Herontwikkeling met succes afgerond. ‘ De eerste serieuze opleiding die ingaat op de actuele vraagstukken waar we nu allemaal mee worstelen’ aldus een van de deelnemers.  Voor deze opleiding hebben ASRE en Nirov hun krachten gebundeld om een optimale kennisoverdracht vanuit t...  lees meer
 KEI, Nicis, Nirov en SEV fuseren tot Platform31 02-07-2012
KEI, Nicis Institute, Nirov en SEV zijn per 1 juli 2012 formeel gefuseerd tot Platform31. Daarmee ontstaat een onafhankelijke kennisorganisatie die kan bijdragen aan het oplossen van ruimtelijke, economische en sociale vraagstukken van stad en regio. Platform31 helpt professionals en bestuurders met kennis, netwerken, ond...  lees meer

juni 2012

 S+RO nr. 3/2012 is verschenen! Thema Fiets 30-06-2012
Thema Fiets ‘Je neemt hier gewoon de fiets. Iedereen fietst. Je zou niet weten hoe het anders moet.’ Fietsen is zo vanzelfsprekend in Nederland, dat we ons nauwelijks meer bewust zijn van de gevolgen die het heeft op ons land, onze cultuur en onze steden. De voordelen van fietsen zijn onmiskenbaar, maar langzaam worden ook de nadelen ...  lees meer
 Rekening houden met cultuurhistorische waarden! 25-06-2012
De Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE) is bezig met de ontwikkeling van  een brochure over hoe er rekening gehouden moet worden met cultuurhistorische waarden in de ruimtelijke ordening. Hierbij vraagt ze de toekomstige gebruikers om input. Na de  wijziging in het Bro moet er immers “een beschrijving van de wijze waarop met de in het gebied...  lees meer
 Nieuwe regels voor de ondergrond? 21-06-2012
Prins Willem Alexander opende onlangs een geothermie (aardwarmte uit de ‘diepe ondergrond', dieper dan 500 meter)  energiecentrale in Den Haag. Hierdoor zijn en worden honderden woningen aangesloten op duurzame decentraal opgewekte energie. Warmte Koude Opslag (WKO) is een andere vorm van bodemenergie die in trek begint te raken, maa...  lees meer
 Raad van Toezicht fusieorganisatie bekend 21-06-2012
Maandag 18 juni is door de bestuurders van de fusieorganisaties Nirov, Nicis, Kei en Sev het fusiebesluit ondertekend. Het besluit kan nu passeren bij de notaris, waarna de fusie vanaf 1 juli 2012 een feit is. “Ik ben dankbaar en tevreden dat we het traject nu op deze wijze kunnen afsluiten. Het heeft even geduurd, maar het enthousiasme...  lees meer
 Ontsluiting resultaten NederLandBovenWater tijdens najaarstraject Praktijkacademie Gebiedsontwikkeling 19-06-2012
Ondanks, of juist dankzij, de financiële crisis is gebiedsontwikkeling hoogst actueel. Niet als een vastgoedproject maar als een proces voor en met initiatiefnemers en gebruikers. Zonder strak omlijnd plan en met amper overheidsmiddelen toch tot realisatie komen. Of juist dan tot bloeiende gebieden komen. Rijk, provincies, gemeenten, waterschapp...  lees meer
 De nieuwste publicaties weer voor u geselecteerd en overzichtelijk gerangschikt 18-06-2012
U hoeft niets meer te missen De nieuwste Nirov kiosk is er weer. De Nirov kiosk biedt u een selectie van de meest relevante publicaties en artikelen over ruimtelijke ontwikkeling en wonen. Rapporten en onderzoeken die voor uw praktijk relevant zijn, nieuwe boeken, tijdschriften, beleidsnota’s, alles wat u eigenlijk gelezen zou moeten hebben....  lees meer
 Wie bouwt er nog? 15-06-2012
Een naoorlogs laagterecord van de bouwproductie in Nederland ligt op de loer. Over een mogelijk herstel lopen de inschattingen sterk uiteen. Een nieuwe kijk op de werking van de woningmarkt en het in te zetten instrumentarium kan niet meer achterblijven. Gelukkig raken steeds meer partijen hiervan overtuigd. Dit nummer van Tij...  lees meer
 Organische wijkontwikkeling in Emmerhout: 'Dit is wat er kan gebeuren als je bewoners echt serieus neemt' 11-06-2012
Organische stedelijke ontwikkeling hoeft niet altijd groots en meeslepend te zijn, in enorme  leegstaande kantorencomplexen of torenhoge silo's. Het kan ook klein en meeslepend. In doorsneewijk Emmerhout starten bewoners hun eigen bewonersbedrijf. Samen de wijk verbeteren, samen geld verdienen, dat is het doel. Onvermoede krachten komen los door...  lees meer
 Hoe houden we de motor draaiend? 07-06-2012
In tijden van transitie is het van belang om up to date te blijven en klaar te zijn voor nieuwe opgaven. Voor het Nirov staat buiten kijf dat de nieuwe opgaven vragen om nieuwe kennis en competenties. Bent u voldoende op de hoogte van de actuele praktijk? Durft u het aan om met uw team uw geplande gebiedsontwikkelingen aan een APK te onderwerpen...  lees meer
 Maatschappelijk Rendement geeft overzicht en slaat een brug 06-06-2012
De druk voor woningcorporaties om maatschappelijk te presteren wordt steeds groter, terwijl de financiële mogelijkheden van corporaties steeds kleiner worden. Door dat spanningsveld is het voor woningcorporaties steeds meer van belang om nut en noodzaak van maatschappelijke investeringen zichtbaar te maken. Elke euro moet raak zijn! Lastige daar...  lees meer
 Gevraagd: business cases voor krimpgebieden 04-06-2012
Regionaal samenwerken en het vormen van integrale visies gaat krimpregio’s steeds beter af. Het vormgeven van sluitende business case is echter nog een zware dobber. Dat is de belangrijkste conclusie van ‘ Kennis van krimp’, een publicatie in de Output-reeks van het Nirov. Krimp is de korte aanduiding voor een complexe demografische tra...  lees meer
 IFHP World Congres, Dutch Debate en Nirov borrel 01-06-2012
Betreft: IFHP World Congres, Dutch Debate en Nirov borrel Geachte heer, geachte mevrouw, De International Federation for Housing and Planning IFHP houdt haar jaarlijkse congres van 17 tot en met 19 september aanstaande in Gothenburg, Sweden. Op de website   www.ifhp.org vindt u daarover meer informatie. Goed om te wet...  lees meer

mei 2012

 Deventer Havenkwartier: ontwikkelen volgens Vlaams model 29-05-2012
In het Deventer Havenkwartier wordt sinds 2007 gesleuteld aan een strategie die is geïnspireerd op een meer organische manier van werken. Deze methode wordt het ‘Vlaams model’ genoemd, Minder vastleggen en meer loslaten is de kern van deze methode. Maar wat blijkt: om los te kunnen laten, moet er heel wat geregeld worden.  Deventer is een nation...  lees meer
 Leergemeenschappen Water en Ruimte 25-05-2012
Strategische samenwerking, MIRT afspraken, gezamenlijke visies, waterbergingsbanken, gidsmodellen, klimaatadaptatie, watertoetsprocessen, uitnodigingsplanologie… de leden van de Leergemeenschappen Water en Ruimte hebben er verstand van. Eens per kwartaal wisselen zij kennis en ervaring uit op regionale bijeenkomsten. Zo voorkomen ze dat ieder voor ...  lees meer
 Ruimtelijke Ordening anno 2012 25-05-2012
In de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) worden grote wijzigingen ten opzichte van het voorgaande ruimtelijke rijksbeleid voorgesteld. Minder rijksverantwoordelijkheden door het schrappen van bijvoorbeeld rijksbufferzones* en nationale landschappen**, minder inzet vanuit het rijk op ruimtelijke kwaliteit, maar meer op economische ontwik...  lees meer
 Leergang Maatschappelijk Rendement 21-05-2012
Nut en noodzaak van maatschappelijke interventies moet steeds zichtbaarder worden. Elke investering moet raak zijn. Steeds meer moeten maatschappelijke organisaties zich verantwoorden, zowel intern als extern, en willen ze hun euro’s zo goed mogelijk besteden. Sociale en fysieke investeringen worden met elkaar vergeleken. De rendementen en resultat...  lees meer
 ‘Wetgeving is wel het laatste waar je het van moet hebben’ 15-05-2012
Wetten en regels zijn in het leven geroepen om bepaalde doelen te dienen en niet om een doel op zichzelf te zijn. Bijvoorbeeld bestemmingsplannen van de gemeente en de Keur* van het waterschap. Nieuwbouw vraagt soms om flexibiliteit in verlening van vergunningen door waterschappen. Dit om ruimtelijke plannen mogelijk te maken, bijvoorbeeld bij de b...  lees meer
 Veel belangstelling voor de werksessies organische stedelijke ontwikkeling 10-05-2012
Steeds vaker zijn ontwikkelaars, corporaties, overheden en bewoners op zoek naar nieuwe manieren om steden te ontwikkelen. Een van de belangrijkste zoekrichtingen daarbij is organische stedelijke ontwikkeling. Voor de werksessies die hierover op verschillende plekken in het land worden georganiseerd bestaat veel belangstelling om met eigen ogen...  lees meer
 Wijzigingsbesluit bodemenergiesystemen geeft ruimte voor bodemenergie 02-05-2012
Het gebruik van bodemenergie neemt de laatste jaren een grote vlucht. Door de toepassing van bodemenergiesystemen wordt een bijdrage geleverd aan de vermindering van het energieverbruik en aan de verwezenlijking van de klimaatdoelstellingen door vermindering van de uitstoot van CO2. Het gebruik van bodemenergie vraagt wél –letterlijk- om ruimte in ...  lees meer

april 2012

 S+RO nr. 2/2012 is verschenen! Tussentijd 28-04-2012
Tussentijd Tussentijd, een ‘gat’ in de planvorming waarin, buiten de formele instituties om, alternatieve wijzen van architectuur, stedenbouw en ruimtelijke ordening worden uitgeprobeerd. Kraakbolwerken, kunstprojecten of initiatieven van urban pioneers. Zo zag de vakwereld de tussentijd een hele poos. Door crises en veranderende manieren van we...  lees meer
 Partijen in Amstel III overtuigd dat open staan voor initiatief vruchten af gaat werpen 27-04-2012
Op het Amsterdamse kantorengebied Amstel III werden tijdens de werksessie Ruimte voor Initiatief de contouren zichtbaar van een andere manier van gebiedsontwikkeling. Een werkwijze waarbij de overheid niet grootschalig gaat ingrijpen maar open staat voor initiatief en graag meewerkt om een transformatie van het gebied mogelijk te maken. Er ontstaat...  lees meer
 Water in de wijk, functioneel en beleving! 27-04-2012
Enschede is een stad waar rampen een belangrijk deel uitmaken van de geschiedenis. Meerdere grote stadsbranden en natuurlijk de Vuurwerkramp van 13 mei 2000 die nog vers in ons geheugen staat. Enschede heeft zichzelf hierdoor een aantal keer opnieuw moeten uitvinden aldus Henk Visscher (Sr. ontwerper bij de gemeente Enschede). Hoe bruut dit ook mog...  lees meer
 Zonder verleden, geen toekomst! 24-04-2012
Erfgoed en cultuurhistorie moeten vroegtijdig in de ruimtelijk ordening worden geborgd, waardoor erfgoed een meer integrale en gebiedsgerichte bescherming gaat krijgen. Dit in plaats van een objectgerichte bescherming. Door de aanpassing van artikel 3.1.6 van het Besluit ruimtelijk ordening moet voortaan in de plantoelichting bij een bestemmingspla...  lees meer
 De Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte in een notendop 24-04-2012
Een concurrerend, bereikbaar, leefbaar en veilig Nederland is uitgangspunt van de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR). Het tijdschrift Nova Terra besteedt in het themanummer over de SVIR aandacht aan de nieuwe bestuurlijke verhoudingen tussen rijk en provincie, aan de sleutelrol van multimodale knooppunten en aan energielandschappen:...  lees meer
 De Praktijkacademie Gebiedsontwikkeling in 2012 23-04-2012
Ondanks, of juist dankzij, de financiële crisis is gebiedsontwikkeling hoogst actueel. Niet als vastgoedproject, maar als een proces voor en met initiatiefnemers en gebruikers. Zonder strak omlijnd plan en met amper overheidsmiddelen toch tot realisatie komen. Of juist dan tot bloeiende gebieden komen. Rijk, provincies, gemeenten, waterschappen, on...  lees meer
 Managementteam fusieorganisatie KEI, Nicis Institute, Nirov en SEV bekend 20-04-2012
De voorlopige Raad van Toezicht i.o. heeft het managementteam  van de fusieorganisatie KEI, Nicis Institute, Nirov en Sev bekend gemaakt. De fusieorganisatie krijgt een managementteam met vijf leden. Het managementteam bestaat uit vier businessunitmanagers en een hoofd bedrijfsvoering te weten: - Lex de Boer. Hij is de huidige directeur van ...  lees meer
 Van monofunctioneel werk- en kantorengebied naar multifunctionele stadswijk 17-04-2012
In de jaren ‘70/’80 is in Amsterdam Zuidoost het kantorengebied Amstel III gebouwd. Een goed ontsloten, monofunctioneel werkgebied volgens het ruimtelijk adagium van die tijd: strikte scheiding van wonen en werken. Anno 2012 is Amstel III goed voor ruim 26.000 arbeidsplaatsen en ruim 700.000 vierkante meter kantoorruimte.  De laatste jar...  lees meer
 Klimaatbestendige stad met eigen ogen zien 13-04-2012
Steden zijn voortdurend in beweging om een aantrekkelijke leefomgeving voor de bewoners te zijn en te blijven. Steden verbeteren de kwaliteit van wijken, verduurzamen woningen en openbare ruimte en versterken het economisch aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven. De klimaatverandering heeft effecten die de kwaliteit van die leefomgeving jui...  lees meer
 Duurzame gebiedsontwikkeling: Geef ruimte en bouw aan vertrouwen 12-04-2012
Er valt nog veel te leren over hoe participatieve processen in gebiedsontwikkeling worden georganiseerd. De vraag: Hoe krijgen en houden we de belanghebbenden in een gebied betrokken bij de ontwikkeling van dat gebied is nog door geen enkele partij bevredigend beantwoord. Dit is één van de conclusies uit de publicatie waarover wordt gediscussieerd ...  lees meer
 Congres Bloeiende bloemkoolwijken: Strategieën voor een betere toekomst 11-04-2012
Op 3 april vond het congres Bloeiende bloemkoolwijken, Strategieën voor een betere toekomst plaats, georganiseerd door BNA Onderzoek, Nirov en SEV. Tijdens dit congres stond de herstructurering van bloemkoolwijken centraal. Meer dan een miljoen Nederlandse woningen zijn gebouwd in buurten met dit ontwerpprincipe. De ruim opgezette, kindvriendelijke...  lees meer
 ‘Corporatiesector heeft nieuwe grenzen nodig’ 06-04-2012
‘Het feit dat de meeste corporaties goed functioneren is geen reden om de ordening niet aan te pakken. De incidenten hebben namelijk wel met de ordening te maken’, zegt Johan Conijn in de nieuwste editie van het Tijdschrift voor de Volkshuisvesting naar aanleiding van de problemen bij Vestia. Het belang van starters voor de koopwoningma...  lees meer
 Van stad maken naar stad zijn 04-04-2012
KEI/Nirov - De stedelijke vernieuwing is dood, leve de stedelijke vernieuwing! Tijdens de VRJRSPARTY 2012 op 28 maart in Deventer werd het einde van de stedelijke vernieuwing ‘as we know it’ aangekondigd. Maar direct ook een nieuw begin. Stedelijke vernieuwing verandert van een nationaal programma in een lokale opgave. En van een topdown-aanpak naa...  lees meer
 Winkelleegstand op de kaart 03-04-2012
Bron: City Journal, nieuwsbrief voor de stedelijke praktijk, Nicis Institute, maart 2012 De leegstand van winkels in steden neemt toe. Door nieuwe ontwikkelingen, zoals winkelen via internet, is deze trend onomkeerbaar. Bij overheden lijkt deze problematiek nog niet hoog op de agenda te staan. Reden voor Nicis Institute en Nirov om zich te v...  lees meer

maart 2012

 Rendementsinzicht Woningcorporaties steeds belangrijker 27-03-2012
Woningcorporaties zijn in slecht weer beland. Het imago heeft de afgelopen jaren meerdere forse deuken opgelopen. Financieel staan corporaties onder druk door nieuwe fiscale regelingen die investeringsmogelijkheden beperken. Ook vanuit de politiek is er een stevige druk op de woningcorporaties. Het politieke sentiment neigt de corporaties 'teru...  lees meer
 Bloemkoolwijken: de probleemwijken van de Toekomst? 26-03-2012
Bloemkoolwijken, woonerfwijken uit de jaren 70 en 80, hoeven geen probleemwijken van de toekomst te worden, mits ze voldoende aandacht krijgen in ruimtelijke en sociaal-economisch beleid. Hier en daar zijn aanpassingen noodzakelijk. Er is in veel wijken namelijk wel degelijk sprake van slijtage. Technische slijtage, maatschappelijke slijtage en soc...  lees meer
 Inkomensbeperking sociale huurwoningen slecht voor wijkaanpak 25-03-2012
Sinds 2011 mogen woningcorporaties nog maar heel beperkt sociale huurwoningen toewijzen aan huishoudens met een inkomen hoger dan €34.085 (2012). Voor aandachtswijken pakt dit op de lange termijn slecht uit. Er ontstaat daardoor een hogere concentratie van kansarme huishoudens met laag inkomen in de wijken en het verslechtert de leefbaarheid. D...  lees meer
 Organische ontwikkeling met eigen ogen 23-03-2012
Ruimte voor initiatief: 4 werksessies over organische stedelijke ontwikkeling Onder de titel ‘Ruimte voor initiatief’ organiseert het Nirov, in samenwerking met Urhahn Urban Design, het Planbureau voor de Leefomgeving en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, in april, mei en juni 2012 een reeks werksessies over organische ontwikke...  lees meer
 Een schat aan ideeën voor de Veenkoloniën 22-03-2012
De Eo Wijers-stichting en de Veenkoloniën hebben het zichzelf en de deelnemers aan de 9e Eo Wijersprijsvraag niet makkelijk gemaakt. Ze vroegen nogal wat van de inzenders. Een hoopgevend aantal vakgenoten, waaronder  opvallend veel jonge honden, hebben desondanks hun tanden er in gezet. Tijdens de prijsuitreiking van de 9e Eo Wijers-prijsvraag ...  lees meer
 Congres Bloeiende bloemkoolwijken 3 april in Almere 22-03-2012
De lente is begonnen, de vogeltjes fluiten, tijd om in te schrijven voor het congres Bloeiende bloemkoolwijken! Dit congres laat verschillende aanpakken zien die werken in de woonerfwijken uit de jaren 70 en 80.  Het ochtendprogramma schetst de achtergrond van het probleem en zoomt in op de kansen van woonerfwijken. De SEV heeft in het e...  lees meer
 Directievoorzitter fusieorganisatie legt functie neer 19-03-2012
Directievoorzitter Rodney Weterings heeft zijn ontslag ingediend bij de Raad van Toezicht i.o. van de nieuwe fusie-organisatie van Kei, Nicis Institute, Nirov en SEV. Hij acht voor zichzelf de voorwaarden onvoldoende vervuld om de fusie met succes te kunnen realiseren. De besturen van de vier organisaties en de Raad van Toezicht i.o. bezinnen zich ...  lees meer
 Meer ruimtelijke kwaliteit met de waterbergingsbank 08-03-2012
Waar gebouwen verrijzen, wegen aangelegd of parkeerplaatsen gerealiseerd, vindt toename van verhard oppervlak plaats. Water kan minder goed infiltreren of vastgehouden worden in het gebied. Als dat het geval is, dan heeft de initiatiefnemer een waterbergingsprobleem op te lossen, bijvoorbeeld door aanleg van een waterpartij of groen. Dat lukt nie...  lees meer
 Open your kimono's 02-03-2012
De ruimtelijke sector van Nederland zoekt naar nieuwe technische oplossingen en nieuwe businessmodellen. Een manier om die te vinden is om ‘nieuwe vrienden’ te maken: nieuwe partijen om van te leren en innovatieve coalities mee aan te gaan. Voor de eerste partnerbijeenkomst in 2012 nodigde Nirov daarom twee sprekers uit die hier ervaring mee he...  lees meer
 Kruip in de huid van: waterschap/gemeente/rijkswaterstaat 02-03-2012
Wat gebeurt er als je de verschillende actoren op het vlak van water en ruimte niet alleen rond de vergadertafel samenbrengt, maar ook een tijdje achter elkaars bureau laat plaatsnemen? 15 medewerkers van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, enkele Noord-Hollandse gemeenten en Rijkswaterstaat zullen het de komende tijd aan den lijve ...  lees meer
 'Leuk hoor, dat gepraat over projectjes' 01-03-2012
"Leuk hoor, dat gepraat op Binnenlandse Zaken over projectjes in achterstandswijken. Maar uiteindelijk draait het allemaal om harde euro's.", aldus een (anonieme) corporatiedirecteur in Trouw (28 februari 2012). Als je als buitenstaander de berichtgeving over woningcorporaties volgt, lijkt het of het vak van de corporatieprofessional bestaat ui...  lees meer

februari 2012

 S+RO nr. 1/2012 is verschenen! Olympic Cities 24-02-2012
Olympic Cities De megasportevenementen van 2012, de Olympische Spelen in Londen en het EK Voetbal in de Oekraïne, zorgen voor een koortsachtig enthousiasme onder de bevolking en een haast onmogelijk hanteerbaar publiek beslag op stad en staat. De vele sponsorregels, veiligheidseisen, bouw van nieuwe stadions en een heel Olympisch dorp hebben voo...  lees meer
 Nirov partnerprogramma 2012 20-02-2012
Het Nirov werkt samen met partners aan het identificeren van vraagstukken in het werkveld. De Nirov-partners zijn stuk voor stuk koplopers in het veld van ruimtelijke ontwikkeling en volkshuisvesting en bereid om hun kennis en ervaring daarbij in te brengen. Door met de partners actuele ontwikkelingen te identificeren en om te zetten in activiteite...  lees meer
 Cultuurhistorie in de ruimtelijke ordening 16-02-2012
Cultuurhistorie en ruimtelijke ordening raken steeds meer met elkaar verweven. We benaderen ons cultureel erfgoed namelijk minder museaal dan voorheen, maar zien het als kans en inspiratie voor nieuwe ontwikkelingen. Om deze zienswijze te bekrachtigen, willen we cultuurhistorie verankeren in de ruimtelijke ordening. Niet alleen om het te bo...  lees meer
 Congres Bloeiende bloemkoolwijken: Strategieën voor een betere toekomst 15-02-2012
Op 3 april organiseren BNA Onderzoek, Nirov en SEV het congres 'Bloeiende bloemkoolwijken, Strategieën voor een betere toekomst'. Tijdens dit congres staat de herstructurering van bloemkoolwijken centraal. Laat u op deze dag inspireren door aantrekkelijke, toekomstbestendige aanpakken en recepten voor vernieuwing. Meer dan een miljoen Ne...  lees meer
 Tijdschrift voor de Volkshuisvesting nr. 1/2012 is verschenen! 10-02-2012
  Waarom ziet een accountant niet alles? Enkele van de grootste en meest gerenommeerde accountantskantoren van Nederland controleerden de boeken van de woningcorporaties waarvan later bleek dat zij flink de fout in waren gegaan. Hoe dat kan, staat in het nieuwe Tijdschrift voor de Volkshuisvesting. ‘Het hele probleem met de accountantsverkl...  lees meer
 BNA, SEV en Nirov organiseren congres bloemkoolwijken 07-02-2012
Het Nirov organisaeert op 3 april 2012 in samenwerking met de BNA en de SEV het Congres ‘Bloemkoolwijken, strategieën voor een betere toekomst'. Tijdens dit congres staat de herstructurering van bloemkoolwijken centraal. De SEV heeft in negen bloemkoolwijken de aanpak van de vernieuwing geëvalueerd. De uitkomsten van deze evaluatie worden op het co...  lees meer
 Nieuwe Nirov training Maatschappelijk Rendement 07-02-2012
Nut en noodzaak van maatschappelijke interventies moet steeds zichtbaarder worden. Elke investering moet raak zijn. Steeds meer moeten corporaties zich verantwoorden, zowel intern als extern, en willen ze hun euro’s zo goed mogelijk besteden. Veel woningcorporaties hebben maatschappelijk rendement wel scherp op het netvlies staan, maar weten di...  lees meer
 Nirov Jaarplan 2012 06-02-2012
Het Nirov Jaarplan 2012 presenteert de thema’s en activiteiten waar het Nirov zich in 2012 op zal richten. De thematische ‘lange lijnen’ die in 2011 werden geïntroduceerd zijn in het jaarplan geactualiseerd en aangescherpt: RO in transitie, Duurzame gebiedsontwikkeling, Ruimte en water, Beweging in de woningmarkt, Plannen voor krimp. In het kader v...  lees meer

januari 2012

 Investeren in verbinding theorie en praktijk 30-01-2012
Eind maart start de opleiding stedelijke herontwikkeling. De opleiding Stedelijke herontwikkeling geeft antwoord op nieuwe kennisvragen rond de vormgeving van processen, publieke en private financiering en de inzetbaarheid van nieuw en bestaand instrumentarium. Voor deze opleiding hebben de ASRE en het Nirov hun krachten gebundeld om een optima...  lees meer
 Manifest bodembeleid: van hindermacht naar ontwikkelkracht 26-01-2012
'Aan de ontwikkelaars van de Nederlandse ruimte'. Zo luidt de prikkelende aanhef van een Manifest, opgesteld door een groep veranderingsgezinde omgevingsprofessionals. In dat document, met de titel Wake-up call voor het bodem- en ondergrondbeleid, leggen zij hun visie vast over de noodzakelijke veranderingen in het bodem- en ondergrondbeleid. Fleur...  lees meer
 De woonconsument wil keuzevrijheid op maat 24-01-2012
Ontwikkelaars, woningcorporaties en gemeenten moeten zich niet blind staren op de kansen die Particulier Opdrachtgeverschap (PO) en Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) bieden. Door drempels voor woonconsumenten weg te nemen en slim in te spelen op de voordelen die consumenten zien zijn er zeker mogelijkheden om het marktaandeel van ...  lees meer
 Parkeren en het bestemmingsplan 23-01-2012
De Nirov werkgroep van bestemmingsplanmakers, bestaande uit juridisch adviseurs van BügelHajema, Oranjewoud, Buro Vijn en Pouderoyen Compagnons en het Nirov zelf, hebben onlangs de publicatie ‘Parkeren en het bestemmingsplan opgesteld. Aanleiding voor deze publicatie over het thema ‘Parkeren en het bestemmingsplan’ is het mogelijk komen ...  lees meer
 Mutual Gains Approach: Een aanpak die werkt! 19-01-2012
Onderhandelen volgens de Mutual Gains Approach (MGA): een aanpak waarbij de partijen samen een oplossing creëren die op basis van het traditionele onderhandelingsmodel niet zou worden gevonden. Waar velen onderhandelen zien als synoniem voor “pingelen” gaat het bij de MGA benadering niet om het verdedigen van standpunten, maar om het behartigen...  lees meer
 De ondergrond bestemmen… (on)nodig en hoe? 19-01-2012
Hoewel we al duizenden jaren dankbaar gebruik maken van de bodem, zijn er de laatste jaren steeds meer nieuwe vormen van bodemgebruik bij gekomen. Het gebruik van de ondergrond voor bodemenergie en (CO2-)opslag zijn daar voorbeelden van. Door het steeds intensiever gebruik van de ondergrond zien we ook dat bepaalde belangen elkaar in de weg gaa...  lees meer
 2012: Actieprogramma Water en Ruimte werkt aan transitie 17-01-2012
Het Actieprogramma Water en Ruimte gaat het laatste loopjaar in. Het programma startte eind 2010 en heeft sindsdien heel wat water en ruimte deskundigen laten kennismaken met elkaar en vooral ook met elkaars belangen en werkprocessen. Het programma verbindt, ontwikkelt en inspireert. Het Nirov organiseerde in het kader van het Actieprogramma di...  lees meer
 De cursuswijzer is goed gevuld voor de 1ste helft van 2012 16-01-2012
De Nirov-cursuswijzer is een website voor de RO-professional die aan zijn of haar loopbaan wil werken. De cursuswijzer biedt een actueel overzicht van opleidingen, cursussen en trainingen in de vakwereld van de ruimtelijke ordening, bouwen en wonen. Verschillende aanbieders hebben hun opleidingsaanbod binnen deze vakgebieden inmiddels weer geplaats...  lees meer
 Prijsvraag Veenkoloniën van strategisch belang voor het vak 12-01-2012
‘In de rijke traditie van de ruimtelijke inrichting van Nederland ging het altijd over groei, investeringen en uitbreidingen. De essentie van de huidige Eo Wijers-prijsvraag is de opgave die ontstaat nu in grote delen van het land die kwantitatieve groei is weggevallen. Ook als je niets meer te verdelen hebt, moet je strategisch zijn in je keuzen e...  lees meer

december 2011

 het Nirov wenst u fijne feestdagen en een voorspoedig 2012 28-12-2011
    lees meer
 Water en ruimte atelier in Woerden een groot succes 23-12-2011
Op dinsdag 29 november kwamen zeven medewerkers van de gemeente Woerden en zeven medewerkers van het Hoogreemraadschap Stichtse Rijnlanden bijeen in het Woerdense gemeentehuis. Marco van Schaick (Stichtse Rijnlanden) en Wilco van Bodegraven (Woerden) waren de initiatiefnemers voor een ‘water en ruimte-atelier’. Zij beoogden daarmee de onderlinge co...  lees meer
 De Nirov Kiosk van december is verschenen 21-12-2011
U hoeft niets meer te missen. De Nirov KIOSK biedt u een selectie van de meest relevante publicaties en artikelen over ruimtelijke ontwikkeling en wonen. Rapporten en onderzoeken die voor uw praktijk relevant zijn. Nieuwe boeken, tijdschriften of beleidsnota’s die u gelezen moet hebben. Thematisch geordend en waar mogelijk met een direct...  lees meer
 Wat doet de Vereniging WBW Nederland in 2012? 20-12-2011
Voor de vereniging Wonen boven winkels Nederland was 2011 een overgangsjaar. Een nieuwe werkorganisatie met Nirov en KEI werd opgezet. De voorzittershamer werd overgedragen van Jan Bouwman naar Hans Spigt. 2012 wordt daarmee een jaar om de vereniging met hernieuwd elan op de kaart te zetten. Alle lichten daarvoor staan op groen. Tijdens het ...  lees meer
 Opleiding De Praktijkacademie transformeert naar 4 1/2 daagse Kernopleiding Gebiedsontwikkeling 16-12-2011
De 9 daagse opleiding Gebiedsontwikkeling van De Praktijkacademie is getransformeerd naar een 4 1/2 daagse Kernopleiding Gebiedsontwikkeling.  Het aantal dagen is daarmee gehalveerd en teruggebracht tot de essentie in de huidige context. ‘De duur van de opleiding is weliswaar ingekort, maar dat betekent niet dat we aan kwaliteit hebben ingeboet. In...  lees meer
 S+RO 6: Brainport Eindhoven 16-12-2011
Brainport Eindhoven  Eindhoven is booming! Met de Brainport Eindhoven als klapper. Hier bevinden zich Nederlands meest productieve bedrijven en instituten voor technologie en kennis. Op de kaart zijn de grenzen van deze ‘slimste regio’ van Nederland niet duidelijk aan te geven. Het is een netwerkeconomie met talloze samenwerkingsverbanden, ook o...  lees meer
 Nirov-cursus Volkshuisvesting aangepast aan de nieuwe realiteit 12-12-2011
Al meerdere jaren organiseert het Nirov met succes de cursus volkshuisvesting, ook bekend onder de naam volkshuisvestingsbeleid. Ook voor 2012 staat deze cursus weer in het Nirov-programma. Het betreft een 4-daagse cursus, welke start op 14 februari. De woningmarkt staat onder druk, wat de nodige ontwikkelingen en veranderingen met zich meeb...  lees meer
 Kom naar de leergemeenschappen ‘Water in ruimtelijke planprocessen’ 12-12-2011
In september en oktober 2011 organiseerde de Landelijke Werkgroep Watertoets vier regionale debatten 'Water in ruimtelijke planprocessen'. Tijdens deze bijeenkomsten werden de eerste resultaten van de landelijke evaluatie Watertoets gepresenteerd en besproken en gestart met een viertal leergemeenschappen. In februari 2012 vinden de vervolgbijeenkom...  lees meer
 Tijdschrift voor de Volkshuisvesting nr. 6/2011 is verschenen! 09-12-2011
van duurzaam denken naar duurzaam doen De wereld van duurzaam bouwen en renoveren is volop in beweging en heeft op veel terreinen nog een experimentele status. In het nieuwe Tijdschrift voor de Volkshuisvesting staat daarom de vraag centraal: wat wordt ook gerealiseerd van alle goede bedoelingen? “De inspanningen verschillen zeer per corpora...  lees meer

november 2011

 Parkeren; normeringen maar óók mensenwerk 25-11-2011
Donderdag 24 november vond de studiemiddag van het bestemmingsplan netwerk ‘Op Dezelfde Leest’ (ODL) plaats in Amersfoort. De middag stond in het teken van het tweede ODL supplement van 2011, ‘Parkeren en het bestemmingsplan’. Aanleiding voor dit supplement wordt gevormd door het mogelijk komen te vervallen van de stedenbouwkundige bepalinge...  lees meer
 Uitnodiging Nirov ALV 7 december 2011 24-11-2011
Aan alle Nirov-leden               datum  22 november 2011 onderwerp  Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 7 december 2011 kenmerk  300.000 doorkiesnummer  070 3028430 e-mail  libanon@nirov.nl     ...  lees meer
 Onderhandelen volgens MGA op herhaling 24-11-2011
In april van dit jaar organiseerde het Nirov de 2-daagse training ‘Onderhandelen volgens de Mutual Gains Approach’. Deze training is een onderdeel van de samenwerking van het Nirov met het Actieprogramma Water en Ruimte. Wegens het succes en enthousiasme van de training in april, is besloten deze training nogmaals te organiseren. En wel op 12 en 13...  lees meer
 Doe-het-zelf vergt anders denken van planners 15-11-2011
“Wie ruimte wil maken voor doe-het-zelf moet beginnen met anders denken”. Die boodschap had Beitske Boonstra van TNO voor de verzamelde vakgenoten tijdens de Dag van de Ruimte 2011. “Participatie, coproductie en burgerinitiatief lijken treden op een ladder die ons naar een steeds hogere vorm van doe-het-zelf brengen. Maar de échte doe-het-zelf ...  lees meer
 Onderzoek CPO: Professional positief, consument neutraal 11-11-2011
Professionals in de ruimtelijke ontwikkeling staan positief tegenover verschillende vormen van(Collectief) Particulier Opdrachtgeverschap. Men verwacht dat het aandeel in CPO gerealiseerde nieuwbouwwoningen in 2020 boven de 20% zal zijn. In 2008 was dit aandeel nog 14%. Dit blijkt uit een onderzoek naar CPO, dat DBMI, Nieuwbouw Nederland en Ni...  lees meer
 Revolving fund succesvolle financieringsconstructie voor Wonen boven winkels 10-11-2011
Een revolving fund is op middellange termijn een voordelige(re) manier om wonen boven winkels te financieren. Deze financieringsconstructie is daarnaast politiek duurzamer dan bijvoorbeeld het verstrekken van projectsubsidies. Dit is het pleidooi van Gabriel Bosch, adjunct-directeur Wonen boven winkels Deventer. Hij legt uit hoe hij in Deventer...  lees meer
 Syntrus Achmea maakt werk van Wonen boven winkels 03-11-2011
De crisis zorgt ook bij beleggers voor een hogere urgentie om leegstaande verdiepingen boven winkels te herbestemmen. Dat zei Jelle van der Hek van Syntrus Achmea (belegd vermogen € 14 miljard) tijdens onderzoeksatelier Wonen boven winkels op de Biennale Leegstand en herbestemming op 1 en 2 november in Maastricht. “Pensioenfondsen die hun geld bij ...  lees meer
 ‘Op nachtsafari in Heerlen en leren van Duitsland’ 02-11-2011
Op nachtsafari in Heerlen, vier vrouwen die zes weken  in de Heerlense wijk Vrieheide gaan wonen, een kleine groep ambtenaren die eerder naar bouwstenen voor een businesscase zoeken dan direct naar antwoorden op het vraagstuk: de gemeente Heerlen koos voor een alternatieve aanpak voor het krimpvraagstuk.  Het  werd uit de doeken gedaan tijdens de N...  lees meer
 Werken aan denkrichtingen voor methodische vernieuwing 02-11-2011
Een reeks van expertmeetings over krimp, met als doel de visie- en strategievorming nader onder de loep te nemen. Een zestal partijen namen hiertoe het initiatief: het Nirov, BMC en SVn, het Kennisplatform Intergemeentelijke Samenwerking en het Ministerie van BZK/WWI (Programma Bevolkingsdaling) en de P10. Aan de hand van de thema’s Visie, Fina...  lees meer
 ‘Kleine initiatieven met elkaar verbinden’ 01-11-2011
Marc Buiter, secretaris van het Platform Duurzame Gebiedsontwikkeling (DGO) 'De doe-het-zelf trend biedt kansen voor duurzame gebiedsontwikkeling', stelt Marc Buiter, secretaris van het Platform Duurzame Gebiedsontwikkeling (DGO). 'Er ontstaan innovatieve concepten waarop je kunt voortbouwen bij de realisatie van integrale duurzaamheidsa...  lees meer
 ‘Afstemming water en ruimte vraagt creativiteit’ 01-11-2011
Jelte Bosma, voorzitter Landelijke Werkgroep Watertoets De watertoets moet er sinds 2001 voor zorgen dat waterbelangen meewegen in ruimtelijke planprocessen. 'De watertoets was nooit bedoeld als toets achteraf maar als een procesinstrument. Je moet er dus als professional zelf iets in betekenen', stelt Jelte Bosma, voorzitter van de land...  lees meer
 Samenspel tussen water en ruimte creëert kansen voor synergie 01-11-2011
Stefan Kuks, bestuurslid Unie van Waterschappen en betrokken bij het Actieprogramma Water en Ruimte. Waterbeheerder hebben een zorgplicht op het gebied van veiligheid. ‘Ze kunnen die zorgplicht niet afschuiven op iemand anders’, stelt Stefan Kuks, als bestuurslid van de Unie van Waterschappen betrokken bij het Actieprogramma Water en Ruimte....  lees meer
 De Nirov Kiosk van november is verschenen 01-11-2011
U hoeft niets te missen. De Nirov KIOSK biedt u een selectie van de meest relevante publicaties en artikelen over ruimtelijke ontwikkeling en wonen. Rapporten en onderzoeken die voor uw praktijk relevant zijn. Nieuwe boeken, tijdschriften of beleidsnota’s die u gelezen moet hebben. Thematisch geordend en waar mogelijk met een directe...  lees meer

oktober 2011

 Op zoek naar sociale kwaliteit en duurzaamheid 31-10-2011
Eppie Fokkema en Janine Boers, Atrivé De kosten voor zorg en welzijn in wijken rijzen de pan uit. Kan het efficiënter en goedkoper, bijvoorbeeld door mensen meer zelf te laten doen? Eppie Fokkema en Janine Boers van Atrivé zien wel kansen, bijvoorbeeld in de opbouw van lokale buurtnetwerken, ondersteund door ICT.  'De opgave is om via kleine...  lees meer
 'Doe-het-samen met de markt' 31-10-2011
Ellen Lastdrager-van der Woude, partner bij Twynstra Gudde 'Het denken in publiek-publieke oplossingen is niet meer toereikend' stelt Ellen Lastdrager-van der Woude, partner van Twynstra Gudde. 'Overheden moeten bij ruimtelijke investeringen veel eerder in het proces de kennis en creativiteit van private partijen toelaten. We moeten naar...  lees meer
 De Beestenmarkt: #durftevragen 28-10-2011
Twee keer per dag loop ik van de Haarlemmerstraat in Leiden naar het centraal station. Rechts van mij ligt de Beestenmarkt: een driehoekig plein, ingeklemd tussen de Steenstraat en het water van de Oude Vest. Sinds kort is er midden op het plein, net als in de Rotterdamse Koopgoot, een speelfontein. Door deze relatief simpele ingreep lopen mensen n...  lees meer
 S+RO nr. 5/2011 is verschenen! 28-10-2011
Minister Melanie Schultz (IenM) heeft niets tegen België. Hoe daar het land wordt ingericht, zonder al te veel ingewikkelde regelgeving – dat is een mooi voorbeeld voor Nederland. Volgens de nieuwste plannen van de minister wordt er daarom fors gekapt in het woud aan regels, zal het Rijk een minder centrale rol vervullen, en komt er...  lees meer
 Onderzoek naar potentie van doe-het-zelf in Nederland 26-10-2011
In het kader van de Dag van de Ruimte doet het Nirov samen met DBMI een kwalitatief en kwantitatief onderzoek naar de potentie van doe-het-zelf in Nederland. ‘Doe het zelf’ in de ruimtelijke ordening gaat over het bieden van ruimte aan bewoners, woonconsumenten en bedrijven om initiatief te nemen in het realis...  lees meer
 IBA maakt vrije ruimte 25-10-2011
Kan een evenement het denken over de invulling van de ruimte veranderen? Tijdens een interessant ronde tafelgesprek groeide het enthousiasme over de Internationale Bauaustellung (kortweg IBA) als middel voor innovatie binnen de ruimtelijke ordening. De 20 aanwezigen die bij het Nirov aanschoven, waren het met elkaar eens dat dit soort projecten Ned...  lees meer
 Zelf ontwerpen met virtueel water 25-10-2011
Jan Strijker van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier "Het watersysteem is van nature niet zo geschikt voor doe-het-zelf acties”, constateert Jan Strijker van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier droogjes. “Elke ingreep heeft immers effect op de rest van het watersysteem. Waterschappen bewaken dat collectieve systeem. Maa...  lees meer
 Substantiële marktvraag naar particulier opdrachtgeverschap 25-10-2011
Irene van Exel, programmamanager particulier opdrachtgeverschap van de gemeente Almere ‘Particulier opdrachtgeverschap is in Almere een gewilde bouwvorm geworden. Het vergt van een gemeente een gerichte inspanning om het zo van de grond te krijgen dat het meer is dan een kleine niche-markt. Hoe het precies werkt is in elke lokale woningmarkt...  lees meer
 Ontplannen en loslaten 19-10-2011
Naar aanleiding van een onderzoek van Motivaction over de relatie tussen burger en overheid kwam een hele discussie op gang over de nieuwe verhouding tussen burgers, overheid en het maatschappelijk middenveld. Een discussie die de kern van de ruimtelijke wereld  raakt, want in de ‘big society’ is de maakbare samenleving ver weg en past geen blauwdr...  lees meer
 ‘Waar de ondergrond de bovengrond raakt’ 18-10-2011
Zoek met deze titel in Youtube en vindt een animatiefilmpje van de gemeente Rotterdam. Dit filmpje toont exact de strekking van het probleem dat afgelopen dinsdag de basis vormde voor de Nirov-SKB cursus ‘Upside Down’. Zoals bij veel ruimtelijk relevante thema’s is de ondergrond één van de belangen die in de Ruimtelijke Ordening een pl...  lees meer
 Tijdschrift voor de Volkshuisvesting nr. 5/2011 is verschenen! 17-10-2011
Hoogste tijd voor de grote brutering Om de compleet verstarde woningmarkt in beweging te krijgen biedt alleen een radicale herziening soelaas. Het is de hoogste tijd voor de grote brutering, schrijven Pieter Buisman, Anke Sieverink, Bart Louw en Tom Staeter (DHV) in het nieuwe Tijdschrift voor de Volkshuisvesting. Ook in het tijdschrif...  lees meer
 Meer mogelijkheden dan alleen ‘binnen de lijntjes’ 14-10-2011
De rol van het waterschap verschuift van toetser en vergunningverlener naar die van adviseur. ‘Waterschappen als krachtige speler in gebiedsontwikkeling’ is niet voor niets de slogan van het Actieprogramma Water & Ruimte. Het programma spoort waterschappen aan zichzelf te ontwikkelen tot een solide partner in de ruimtelijke ordening en ruimteli...  lees meer
 Een kleurrijk spektakel waar de innovatieve kracht van Nederland is gepresenteerd 13-10-2011
  Op 4 oktober 2011 vond de Innovatie-estafette van de Club van Maarssen plaats. Het Nirov organiseerde tijdens dit spektakel voor het thema Ruimte en Gebiedsontwikkeling de invulling van een 200m2 grote beursvloer met stands, workshops en debatten. Centraal stonden de thema’s tijdelijk anders bestemmen, energietransitie en transit oriented d...  lees meer
 Rodney Weterings directievoorzitter van nieuwe organisatie voor stad en regio 11-10-2011
Begin 2012 is er een nieuwe nationale kennisorganisatie voor de ontwikkeling van stad en regio. Deze komt voort uit de fusie van Kei, Nicis Institute, Nirov, en SEV. Het doel van de organisatie is de kwaliteit van wonen en samenleven, de economische perspectieven, de ruimtelijke ordening en de leefomgeving in Nederland te verbeteren. Drs. C.B.P. (R...  lees meer
 Aanstaande donderdag Nirov-actualiteitencollege. U kunt nog aanmelden. 11-10-2011
Voor donderdag 13-oktober staat er weer een Nirov-actualiteitencollege op het programma. En wat voor een college. ‘Expositie als aanjager. Hoe evenementen als een IBA een impuls geven aan ontwikkeling’ Het gaat erg leuk worden met goede en leuke sprekers. Allereerst een inleiding over IBA door Friedeman Romhild, een Duitser die gelukkig wel ...  lees meer
 "Zonder plan en zonder middelen toch tot realisatie komen" 07-10-2011
Ondanks of juist dankzij de financiële crisis is gebiedsontwikkeling hoogst actueel. Niet als een vastgoedreisje maar als een effectieve trektocht. Zonder strak omlijnd plan en zonder toereikende middelen toch tot realisatie komen. Rijk, provincies, gemeenten, waterschappen, ondernemers in alle soorten en maten en collectieven van particulieren zet...  lees meer
 Cultuurhistorie en Ruimtelijke Ordening op elkaar aangewezen 07-10-2011
Op 30 september kopte het Noordhollands Dagblad ‘Beeldbepalende panden behouden’. Niet alleen panden die bijzonder zijn om hun oudheid of bouwstijl verdienen bescherming, ook beeldbepalende gebouwen moeten gered worden van sloop. Dat is een van de maatregelen in de nieuwe erfgoedvisie van Zaanstad. Een dag hiervoor vond in Amersfoort een Nirov-bije...  lees meer
 Vereniging Nirov wordt tijdelijk Stichting Nirov 07-10-2011
Op de Nirov Algemene Leden Vergadering van donderdag 6 oktober 2011 heeft het Nirov-bestuur van de Nirov-leden het vertrouwen gekregen om de voorbereidingen voor de fusie tussen KEI, Nicis, SEV en Nirov verder vorm te geven.  Het bestuur vroeg om de instemming van de leden voor het omzetten van de Vereniging Nirov in een Stichting Nirov per ...  lees meer
 Internationale Biënnale Leegstand & Herbestemming 07-10-2011
De vakwereld wordt steeds vaker opgeschrikt met berichten van leegstand. Leegstand van woningen in krimpgebieden, leegstand van commercieel vastgoed in de aanloopstraten van winkelgebieden en ook de grote hoeveelheid aan vierkante meters in de kantorenmarkt. Ook Nirov ziet de problematiek. Zij heeft in 2010 voor geheel Nederland het overaanbod van ...  lees meer
 Winnaars Nirov Innovatie Estafette Quiz 07-10-2011
Op 4 oktober vond de Innovatie Estafette plaats in de Van Nelle fabriek in Rotterdam. De Innovatie-estafette is hét tweejaarlijkse evenement van De Club van Maarssen. Op dit evenement  laten vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden de nieuwste duurzame en innovatieve ontwikkelingen op de gebieden milieu, mobiliteit,...  lees meer
 Water Cities in Transition 06-10-2011
Inspiring solutions in integrating urban design and water challenges 31 October – 1 November 2011, Science Centre NEMO, Amsterdam From 31 October to 1 November 2011 experts and professionals will gather in Science Centre NEMO Amsterdam for the second edition of the conference ‘Water Cities in Transition, Inspiring solutions in integra...  lees meer
 ‘Twee kanten van dezelfde medaille’… Romantiek versus werkelijkheid? 03-10-2011
‘Twee kanten van dezelfde medaille’ is een gezegde dat aan deze partnerbijeenkomst gekoppeld kan worden. Bedrijventerrein de Binckhorst leeft, maar dit is niet het leven wat de gemeente Den Haag voor zich ziet in de toekomst. Het O.M.A. Masterplan uit 2006 is verleden tijd, maar de ‘stip aan de horizon’ is zeker nog ambitieus.  Aan de en...  lees meer

september 2011

 Programma Dag van de Ruimte begint vorm te krijgen 30-09-2011
We trappen dit jaar af met een excursie. We bieden drie inspirerende excursiedoelen; Amersfoort, Almere en Driebergen, waar u met eigen ogen een doe-het-zelf project kunt bekijken. En u leert meer over de achtergronden van deze projecten dankzij een toelichting van direct betrokkenen. Zo staat bijvoorbeeld in de excursie naar Almere de vraag "Hoe...  lees meer
 Leer meer over interactie tussen boven- en ondergronds ruimtegebruik 29-09-2011
Bewust worden van kansen die de ondergrond biedt en wat ruimtelijke ordening daarvoor kan betekenen. Bewust worden van de noodzaak om de ondergrond te betrekken, benutten en beschermen in planvorming. Kennisoverdracht naar de bodemwereld én de RO wereld over interactie tussen boven- en ondergronds ruimtegebruik. Leer wat gebeurt in de ondergron...  lees meer
 Varkens op zichtlocaties 27-09-2011
Het kan, duurzame innovatieve en betaalbare varkensstallen ontwerpen bleek tijdens de manifestatie stalontwerp op donderdag 22 september. Multidisciplinaire teams werden uitgedaagd om een stal te ontwerpen die niet alleen voldoet aan alle wettelijke eisen, maar ook nog eens past in het landschap, en last but ot least niet duurder is dan een ...  lees meer
 Nirov zet ruimte op de kaart bij de Innovatie-estafette van Ministerie I&M 26-09-2011
Dinsdag 4 oktober wordt voor de 4de maal de Innovatie-estafette van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu georganiseerd. Dit jaar is het voor het eerst dat het onderdeel Ruimte aansluit. Het Nirov zal zorgen voor de invulling van het thema Ruimte en Gebiedsontwikkeling. Ruimte is een essentieel onderdeel van onze leefomgeving...  lees meer
 Team Utrecht winnaar prijsvraag innovatieve varkensstallen 22-09-2011
Het project Eiland voor Sus Domesticus Blokhoven is winnaar geworden van de ontwerpwedstrijd voor innovatieve varkensstallen. Zes ontwerpteams van varkenshouders, aannemers, beleidsmakers en ontwerpers hebben gewerkt aan het ontwerp voor een nieuwe varkensstal voor de ondernemer. De verschillende ontwerpen zijn afgelopen donderdag gepres...  lees meer
 Klimaatadaptatiemaatregelen: orde in de chaos! 21-09-2011
Klimaatadaptatiemaatregelen zijn er in allerlei soorten en maten: maatregelen tegen wateroverlast, tegen hitte overlast, ter bevordering van waterveiligheid, tegen verzilting, etc. De ene maatregel is van toepassing op gebouwniveau, de andere is voor ingrepen op stadsniveau bedoeld. Er zijn dure maatregelen en goedkope, er zijn maatregelen met alle...  lees meer
 Umlegung ins Ruhrgebiet 20-09-2011
De Duitse praktijk van herverkaveling is anders dan we in Nederland gewend zijn. Het arsenaal aan wettelijke mogelijkheden is een inspiratiebron voor Nederlandse vakgenoten. Dat bleek tijdens een studiereis op 15 en 16 september in het Duitse Ruhrgebied. De reis werd door het Nirov georganiseerd in opdracht van de Stichting Kennis Gebiedsontwikkeli...  lees meer
 Uitnodiging Nirov ALV 6 oktober 2011 16-09-2011
Aan alle Nirov-leden               datum                     16 september 2011 onderwerp                 Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 6 oktober 2011 kenmerk                   300.000 doorkiesnummer           070 3028430 ...  lees meer
 Fusie KEI Nicis Nirov SEV in beeld bij Miljoenennota 16-09-2011
De voorgenomen fusie van KEI Nicis Nirov en SEV is bij de rijksoverheid niet onopgemerkt gebleven. In de Miljoenennota 2012 (zie Memorie van Toelichting bij begroting BZK 2012) wordt een budget gereserveerd voor de activiteiten van de nieuwe organisatie.   De Memorie van Toelichting geeft een goede schets van de meerwaarde van de nieuwe orga...  lees meer
 Nieuwe Nirov Kiosk is verschenen 16-09-2011
Nirov KIOSK; U hoeft niets te missen De Nirov KIOSK biedt u maandelijks een selectie van de meest relevante publicaties en artikelen over ruimtelijke ontwikkeling en wonen. Rapporten en onderzoeken die voor uw praktijk relevant zijn. Nieuwe boeken, tijdschriften of beleidsnota’s die u gelezen had moéten hebben. Thematisch geordend en waa...  lees meer
 Aan de slag met stallen 15-09-2011
Het ontbreekt vaak aan de inpassing van de stallen in het landschap. Een goed ontworpen stal die past in het landschap kan echter een belangrijke bijdrage leveren aan ruimtelijke kwaliteit. Vanuit die gedachte initieerde de Rijksadviseur voor het Landschap Yttje Feddes het project Stalontwerp. Daarin worden multidisciplinaire teams uitgedaag...  lees meer
 Dag van de Ruimte; een ongewoon programma 13-09-2011
Tijdens de Dag van de Ruimte kunt u een programma verwachten vol creatieve uitingen die de zinnen prikkelen tot anders denken en handelen. Het nodigt uit tot actie en dat is waar de ruimtelijke opgaven in ons land om vragen. U zult niet de hele dag in een zaal zitten, maar ook op excursie gaan: ‘bekijk het zelf’. Er is volop ruimte voor ontmoeting ...  lees meer
 Ruimte is belangrijk voor een innovatiever Nederland 01-09-2011
Van Nelle Ontwerpfabriek Rotterdam 4 oktober podium voor vernieuwende initiatieven Den Haag, 1 september 2011 – Samen komen tot een innovatiever Nederland. Dat is de bedoeling van de Innovatie-estafette 2011 op 4 oktober aanstaande in Rotterdam. Ruimte is een essentieel onderdeel van onze leefomgeving en juist daarom is het zo belangrijk dat...  lees meer
 IFHP World Congress 11-14 september 01-09-2011
Het Nirov geldt sinds kort als het ‘National Chapter’ van de IFHP. Een van de voordelen daarvan voor Nirov-leden is dat ze tegen het IFHP-ledentarief kunnen deelnemen aan het komend IFHP World congress in Tallinn: over de impact van ruimtelijke ordening en volkshuisvesting op de economie (11-14 september 2011). 55e IFHP WERELD CONGRES DE I...  lees meer

augustus 2011

 Marc Calon: 'Uit de loopgraven' 29-08-2011
Naam Marc Calon Voorzitter Aedes Loopgraven De woningmarkt is ‘hot’. Recent verschenen binnen een week adviezen van de Raad voor de Leefomgeving en het Economisch Instituut voor de Bouw, plus een plan van de Rabobank. Dit laatste plan werd binnen een uur door onze minister-president naar de prullenbak verwezen, terwijl d...  lees meer
 SVIR "Kaartendebat" van start 29-08-2011
De kaarten uit de concept Structuurvisie infrastructuur en Ruimte ontlokken kritische reacties van vakgenoten. Het Nirov plaatste de SVIR-kaarten op haar Flickr-account om zo het debat binnen de vakwereld over deze belangwekkende visie te stimuleren. Via diverse kanalen wordt de vakwereld uitgenodigd om de kaarten en het bijbehorende beleid van...  lees meer
 S+RO nr. 4/2011 is verschenen! 26-08-2011
Leefbaarheid en veiligheid zijn onlosmakelijk verbonden met de ontwikkeling van de stedelijke omgeving. En hoewel er steeds meer camera’s in het straatbeeld verschijnen, lijken we ons niet veiliger te voelen. Filmpjes van de recente rellen in Londen, Parijse toestanden van destijds en uitzonderlijke beveiligingsmaatregelen bij voetbalwedstrijden la...  lees meer
 Volle najaarsagenda van het Nirov 15-08-2011
Het Nirov heeft in de zomermaanden niet stil gezeten. Het resultaat daarvan is een goed gevulde en diverse agenda voor de 2de helft van 2011. Ga snel naar de agenda voor ons complete aanbod. Het varieert dit najaar van cursussen en studiedagen tot manifestaties en congressen. Door het Nirov zelf georganiseerd, maar ook activiteiten in samenw...  lees meer
 'Stimulans nodig voor wonen boven winkels' 12-08-2011
Gemeenten, woningcorporaties en beleggers zouden meer geld moeten steken in projecten die het wonen boven winkels bevordert. Dat zou een economische stimulans kunnen zijn voor binnensteden en de levendigheid en veiligheid vergroten. Dat zei donderdag Toon van der Pas, directeur van de vereniging Wonen boven Winkels Nederland.  Hij vindt dat ...  lees meer
 Meld u aan voor de Eo-Wijers Veenmarkt 6 september, de informatiemarkt 09-08-2011
De Eo Wijers-stichting waarvan het secretariaat is gehuisvest bij het NIROV, heeft op 15 juni 2011 de inschrijving geopend voor deelname aan de prijsvraag over de toekomst van de Veenkoloniën. Het onderwerp is Nieuwe energie voor de Veenkoloniën – Op zoek naar regionale comfortzones. Op dinsdag 6 september organiseert de Agenda voor de V...  lees meer
 Aan de slag met stallen 03-08-2011
Een goed ontworpen stal die past in het landschap, kan een belangrijke bijdrage leveren aan ruimtelijke kwaliteit. Vanuit die gedachte initieerde de Rijksadviseur voor het Landschap Yttje Feddes het project ‘Stalontwerp, een mooie innovatieve varkensstal’. Het project is gezamenlijk met de provincies Noord-Holland, Noord-Brabant, Overijssel,...  lees meer
 Landelijk Kennisplatform Krimp 02-08-2011
Het Nirov zal het komende half jaar, mede namens haar fusiepartners KEI, Nicis en SEV en in samenwerking met de provincies Groningen, Limburg en Zeeland, de organisaties NEIMED, SCOOP, Kennisnetwerk Krimp Noord Nederland en het Ministerie van BZK, de aanzet geven voor een Landelijk Kennisplatform Krimp. Dit landelijk Kennisplatform Krimp zal per 1 ...  lees meer
 Doe-het-zelf op de Dag van de Ruimte 01-08-2011
Thema van de Dag van de Ruimte is dit jaar Doe-het-zelf. Daarmee willen we aansluiten op de trend van de (soms noodgedwongen) terugtrekkende overheid enerzijds en de toenemende vraag vanuit de bewoners om zelf een rol te spelen in de ruimtelijke inrichting van hun eigen omgeving. De doe-het-zelf trend vertaalt zich naar veel terreinen van he...  lees meer

juli 2011

 Nieuwe training: Ontwerpen voor niet-ontwerpers 15-07-2011
Het Nirov heeft een nieuwe training ontwikkeld: Ontwerpen voor niet-ontwerpers. Deze training is mede tot stand gekomen door de verschuivingen in het ruimtelijke krachtenveld, waardoor er meer aandacht komt te liggen op de samenwerking tussen de verschillende partijen. Want in tegenstelling tot een aantal jaren geleden is het niet meer vanze...  lees meer
 Regionale afstemming; verleiding tot concurrentie blijft groot 14-07-2011
Bianca Dekker, Projectleider Wonen Nirov Het probleem van een overmaat aan plancapaciteit zit inmiddels bij veel gemeentebestuurders en ambtenaren tussen de oren. In de Nirov-publicatie Output 18, Crisis en de kracht van ruimtelijk beleid, is in 2010 door middel van de Nieuwe Kaart een analyse gemaakt van de planologische capaciteit ten ...  lees meer
 Debatten 'Water in ruimtelijke planprocessen' 07-07-2011
In september en oktober 2011 organiseert de Werkgroep Watertoets vier debatten 'Water in ruimtelijke planprocessen'. Hierin krijgt u de eerste resultaten van de landelijke evaluatie Watertoets voorgeschoteld. Bovendien is dit dé kans om praktijkverbeteringen in te brengen. De evaluatie van de Watertoets heeft als centrale vraag: Op welke ...  lees meer
 Nirov-vaktijdschriften in de AKO-app voor Ipad en Android-tablets 07-07-2011
Uw Nirov-vakblad tussen de Party en de Voetbal International? Jazeker, voortaan zult u in de AKO online-store ook de uitgaven S+RO en het Tijdschrift voor de Volkshuisvesting van het Nirov aantreffen. Via de AKO-app is eenvoudig een digitale editie aan te schaffen voor de Ipad, Android-tablet of computer.  Nu ter kennismaking: grrratis! ”...  lees meer
 Voortdurend appèl voor schoonheid 05-07-2011
Een inspirerende talkshow markeerde op 30 juni het afscheid van een inspirerende Rijksbouwmeester. Liesbeth van der Pol was een Rijksbouwmeester ‘om van te houden’, aldus directeur-generaal Peter Jägers van de Rijksgebouwendienst. Van der Pol kreeg een ovationeel applaus tijdens het symposium ‘Nu Architectuur’ ter ere van haar afscheid als rijksbou...  lees meer
 Inspirerende fietsexcursie Rotterdam 05-07-2011
Op donderdag 30 juni fietsten 16 enthousiaste water en ruimte liefhebbers kris kras door Rotterdam. Deze excursie vond plaats in het kader van het Actieprogramma Water en Ruimte en is georganiseerd door Nirov. De groep leerde van Florian Boer (De Urbanisten) wat de succesfactoren zijn om een waterplein te realiseren met gemeente, waterschap ...  lees meer
 Ruimte voor nieuwe opdrachtgevers 01-07-2011
De kaders van de ruimtelijke wereld veranderen. Na decennia van grote groei en een omvangrijke woningproductie breekt nu een tijd aan van verdampende geldstromen, krimp en een veranderende sociaaleconomische dynamiek. Deze veranderingen hebben effect op de manier waarop het stedenbouwkundig ontwerp ingezet wordt en het instrumentarium dat hiervoor ...  lees meer

juni 2011

 Waardecreatie door Waterschappen; wie de lusten, wie de lasten? 30-06-2011
Op 28 juni vond in Amersfoort de cursus ‘Financiering van Gebiedsontwikkeling’ plaats. “De panelen verschuiven” aldus Radboud Ammerlaan, Sr. Planeconoom bij DHV en dagdocent. De kredietcrisis zorgt voor een grondige herschikking van de rollen voor verschillende actoren in gebiedsontwikkeling. Waterschappen zouden hierin een actievere rol kunnen gaa...  lees meer
 Duurzame gebiedsontwikkeling: flexibiliteit noodzakelijk 29-06-2011
Vaak wordt beweerd dat regelgeving duurzame ontwikkeling in de weg staat. Tijdens de Nirov-partnerbijeenkomst op 16 juni 2011 is een gemêleerd gezelschap van Nirov partners dieper ingegaan op deze stelling en kwam tot een verrassende conclusie: een juridisch probleem blijkt zelden een zuiver juridisch probleem. Er werden verschillende cases besprok...  lees meer
 Marktpartijen willen investeren in Olympische Spelen 2028 29-06-2011
Rotterdam / Den Haag – 29 juni 2011  Er is enthousiasme bij Nederlandse marktpartijen om de ruimtelijke opgaven voor de Olympische Spelen in 2028 op te pakken. Zij verwachten van het Rijk een actieve trekkersrol bij het organiseren van de planvormingsfase voor de ruimtelijke ambities. Dat blijkt uit het onderzoek ‘PPS: Publiek Private Spele...  lees meer
 Eo Wijers-prijsvraag 2011-2012 over Veenkoloniën 28-06-2011
Eo Wijers-prijsvraag over de toekomst van de Veenkoloniën. Het onderwerp is 'Nieuwe energie voor de Veenkoloniën. Op zoek naar regionale comfortzones'. De prijsvraag gaat over het omgaan met bevolkingskrimp, energietransitie en ruimtelijke kwaliteit op regionaal niveau. Deelnemers aan de prijsvraag kunnen de inwoners van de Veenkoloniën ...  lees meer
 Hoe ruimtelijke kwaliteit te sturen en te bewaken! 27-06-2011
Onlangs is de Structuurvisie Infra en Ruimte (SVIR) verschenen, de beoogde opvolger van de Nota Ruimte. In deze nieuwe rijksvisie is de decentralisatie van de ruimtelijke ordening een van de hoofdthema's. Gemeenten en provincies zijn aan zet als het gaat om ruimtelijke ordening.  Over ruimtelijke kwaliteit wordt in deze nieuwe rijksvisie n...  lees meer
 Column - 'Goed en Goed fout: de Structuurvisie Ruimte en Infrastructuur' 23-06-2011
RUIMTE VOOR NEDERLAND   goed en goed fout, de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte Column door Jaap Modder, uitgesproken tijdens het Nirov-vakdebat op 22 juni 2011 in Nieuwspoort, Den Haag  Een ladder voor de duurzame verstedelijking, een bestuurlijk trio voor de versnelling van projecten en (weer een nieuwe) indicator voor de...  lees meer
 Nirov-vakdebat SVIR: ‘Doctrine-revolutie leidt tot grote onzekerheid’ 23-06-2011
Het vakdebat over de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte maakt veel los in de ruimtelijke vakwereld. Tijdens het debat op 22 juni 2011 in Nieuwspoort werd niet alleen ‘dat wat het Rijk niet meer doet’ becommentarieerd, maar werden ook de nieuwe keuzes en zwaartepunten in het beleid voor ruimte en infrastructuur diepgaand besproken. Het on...  lees meer
 SVIR zet vakgenoten in beweging 21-06-2011
De nieuwe Concept-Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte houdt de gemoederen binnen de vakwereld flink bezig. Voor het vakdebat SVIR van woensdag 22 juni, dat het Nirov in samenwerking met I&M organiseert, stromen de aanmeldingen in groten getale binnen. Niet eerder in de bijna 100-jarige geschiedenis van het Nirov is een debat zo snel volgestroom...  lees meer
 Tijdschrift voor de Volkshuisvesting nr. 3/2011 is verschenen! 10-06-2011
Ander leiderschap van corporaties De aandacht gaat vaak uit naar de kwaliteit van intern toezicht, terwijl de kwaliteit van het bestuur veel doorslaggevender is voor de prestaties van corporaties, stellen Rik Koolma en Leo Gerrichhauzen in het nieuwe Tijdschrift voor de Volkshuisvesting.  ‘Het zou goed zijn om voor een andere interpretatie v...  lees meer
 Doe-het-zelf op de Dag van de Ruimte 09-06-2011
Laat u inspireren tijdens de Dag van de Ruimte op donderdag 10 november 2011.  Het thema van dit jaar is ‘Doe-het-zelf’. We sluiten daarmee aan bij actuele trends als planning van onderaf, maatwerk, particulier initiatief, kleinschaligheid en de huidige tijdgeest van decentralisatie, meer verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid bij burgers, bed...  lees meer
 Gebiedsontwikkeling anno 2011 09-06-2011
'Wars van schijnzekerheid' kopt Ruimtevolk. Een interview met de initiatiefnemers van het Watertorenberaad. "Waar de crisis voor velen een trigger was om te beginnen met nadenken over verandering, waren er ook die de 'schijnzekerheid' van vele grond- en opstalexploitaties al langer in het vizier hadden. Het Watertorenberaad zoekt naar structurele m...  lees meer

mei 2011

 Uitzicht op nieuwe vorm van gebiedsontwikkeling 30-05-2011
Het Nirov is sinds een klein jaar gevestigd in Bink 36, een bedrijfsverzamelgebouw aan de rand van bedrijventerrein de Binckhorst. Vanuit ons kantoor kijk je uit over 130 hectare binnenstedelijke bedrijventerrein, een van de grootste transformatiegebieden van Nederland. Een terrein dat volop in de belangstelling staat als proeftuin voor organische ...  lees meer
 ‘Het bestemmingsplan is geen duizenddingendoekje!’ 19-05-2011
Ruimtelijke Kwaliteit en het Bestemmingsplan: ‘Het bestemmingsplan is geen duizenddingendoekje!’ De eerste Op Dezelfde Leest bijeenkomst van 2011 stond in het teken van Ruimtelijke Kwaliteit en hoe dit geborgd kan worden in het bestemmingsplan. Het eerste supplement van 2011 is hieraan gewijd. Marian Braakensiek, jurist bij Oranjewoud...  lees meer
 ‘Met elkaar maken wat er nog niet is’ 16-05-2011
Vorige week werd bekendgemaakt dat KEI, Nirov, Nicis en SEV een fusie voorbereiden die per 1-1-2012 moet ingaan. Wat is de aanleiding en wat zijn de gevolgen voor de Nirov-leden en Nirov-partners? Hoog tijd voor een vraaggesprek met Nirov-directeur Christine Oude Veldhuis. Wat is voor het Nirov de aanleiding voor dit fusie-traject? ‘H...  lees meer
 KEI, Nirov, Nicis Institute en SEV bereiden fusie voor 11-05-2011
Vier kennisorganisaties op het gebied van stad en ruimte gaan de krachten bundelen. De organisaties KEI, Nirov, Nicis Institute en SEV bereiden in dit jaar de samenvoeging voor die op 1 januari 2012 een feit moet zijn. Door het samengaan ontstaat een onafhankelijk, nationaal innovatie- en kennisinstituut voor stedelijke en regionale ontwikke...  lees meer
 (Collectief) particulier opdrachtgeverschap; het uitvoeren van (beleids)intenties 10-05-2011
In deze tijd dat grootschalige ontwikkeling van woningen plaats moet maken voor gefaseerde bouw en kleinschalige ontwikkelingen biedt (collectief) particulier opdrachtgeverschap kansen. Deze kansen worden door velen gezien. In het regeerakkoord is opgenomen dat er meer ruimte moet komen voor kleinschalige bouwlocaties en (collectief) particulier op...  lees meer
 De datum van de Dag van de Ruimte 2011 is bekend! 06-05-2011
Nieuws: de datum van de Dag van de Ruimte 2011 is bekend! Op 10 november 2011 nodigen wij de vakwereld voor ruimtelijke ontwikkeling, bouwen, wonen en aanverwante disciplines uit om samen de Dag van de Ruimte te vieren. Zet deze datum alvast in uw agenda. Het thema van het congres maken we binnenkort bekend in de Nirov media. Houd...  lees meer
 Actualiteitencollege Deltaprogramma: ‘Hydrofiel of hydrofoob?’ 02-05-2011
Het Deltaprogramma heeft consequenties voor ruimtelijk NL, dat is zeker. Tijdens het Nirov-actualiteitencollege op 19 april 2011 werden ruimtelijke vakgenoten bijgepraat over de relatie Deltaprogramma – RO. De vraag is hoe sterk de ruimtelijke vakwereld anticipeert op die gevolgen en mede uitvoering geeft aan het Deltaprogramma. Bart Parmet, d...  lees meer
 Stedelijke regio’s blijven slim samenwerken 02-05-2011
Woensdag 27 april 2011 is het boek Stedelijke Regio’s in een volle zaal in Nieuwspoort gepresenteerd. Dit boek is het resultaat van drie jaar samen leren door vijftien stedelijke regio’s in het Forum Stedelijke Regio’s. Dit forum is een lerend netwerk voor professionals in de stedelijke regio’s dat inhoudelijk en organisatorisch ondersteund word...  lees meer

april 2011

 Leefbaarheid bepalend voor woningprijzen 28-04-2011
Locatieaspecten, kwaliteit van de woningvoorraad, samenstelling van de bevolking en criminaliteit bepalen onder andere de leefbaarheid van buurten. Deze leefbaarheid heeft invloed op de woningprijzen en op de hoeveelheid leegstand. Maar leegstand wordt ook bepaald door het aantal huishoudens. Een complexe situatie met vele factoren die op elkaa...  lees meer
 'Londen laat zien dat adaptief deltamanagement werkt' 08-04-2011
Wim Kuijken, de Deltacommissaris, heeft op vrijdag 1 april een werkbezoek aan Londen afgelegd. De Engelse hoofdstad staat voor vergelijkbare opgaven in het stedelijk gebied als het gaat om waterveiligheid, wateroverlast, droogte en hittestress als in Nederland. Doel van het werkbezoek was meer inzicht te krijgen in de Londense aanpak van klimaatada...  lees meer
 Proefsessie Gebiedsontwikkeling 08-04-2011
De discussie over de haalbaarheid van gebiedontwikkelingen is recentelijk gevoed met nieuwe ideeën. Uit verschillende hoeken kwamen rapporten met hints, suggesties en tienpuntenplannen voor nieuwe marsroutes en arrangementen in gebiedsontwikkeling. Maar hoe realistisch en toepasbaar zijn deze nieuwe ingrediënten voor ùw praktijk? Het Nirov nod...  lees meer
 Call for contributions Watercities in Transition 2011 08-04-2011
Op 31 oktober en 1 november 2011 vindt voor de tweede maal het congres Watercities in Transition plaats in Amsterdam. Thema van dit internationale congres is “Inspiring solutions for integrating urban design and water challenges”. Het congres is bedoeld voor de internationale gemeenschap van planologen, stedenbouwkundigen, watermanagers, beleid...  lees meer
 ‘Structurele verandering woningmarkt is gedeeld belang’ 08-04-2011
‘Er zijn voor een andere woningmarkt echt ideeën en visies te over’. Bart Bram Spruit, de nieuwe programmamanager Wonen bij het Nirov ziet geen noodzaak om nog een rapport aan de bestaande stapel toe te voegen. ‘Het komt er nu op aan om de zaak in beweging te krijgen. Het bewerkstelligen van een structurele verandering is echt een gedeeld belang...  lees meer
 LinkedIn groep Duurzame Gebiedsontwikkeling 05-04-2011
  Nirov-projectleider Marjon Bosman is mede-manager van de LinkedIn groep Duurzame Gebiedsontwikkeling. Deze groep met bijna 900 deelnemers is de grootste groep op het vlak van duurzame gebiedsontwikkeling. "Het is buitengewoon nuttig om hierop aangehaakt te zijn", meent Bosman. "Duurzame gebiedsontwikkeling klinkt maar al te vaak als een vaag c...  lees meer
 'Werk constructief mee, maar laat soms ook je tanden zien!' 01-04-2011
Afgelopen dinsdag vond de tweede editie van de Basiscursus RO plaats, in het kader van het Actieprogramma Water en Ruimte. Veertien enthousiaste deelnemers hebben de basisprincipes van de RO aangehoord en eigen gemaakt. Het dagprogramma bestond uit twee delen, ieder met zijn eigen docent. Saskia Engbers, programmaleider bij het Nirov, ve...  lees meer

maart 2011

 'Een hogere vorm van liegen' 31-03-2011
Aan de negentiende-eeuwse Britse politicus Benjamin Disraeli (1804-1881) wordt de uitspraak toegedicht dat er drie soorten leugens zijn, ‘lies, damned lies and statistics’. De waarheid is stug, maar statistiek is buigzaam, is een andere bekende quote over cijfers. Voor velen bestaat statistiek uit een mand met appels en peren, waar ze geen choco...  lees meer
 Gratis Nirov Actualiteitencollege Deltaprogramma:' Iedereen móet op de hoogte zijn!' 28-03-2011
Het is hard nodig dat de vakwereld zo breed mogelijk kennis neemt van het  Deltaprgramma. Eerder berichtte het Nirov al dat professionals nog nauwelijks bekend zijn met de impact van dit programma. Om het Deltaprogramma goed uit te voeren, zullen waterdeskundigen, ontwerpers, planologen, corporaties, waterschappen en gemeenten nauw samen moeten wer...  lees meer
 Drie genomineerde regio's sturen ontwerpopgave Eo Wijers-prijsvraag in 25-03-2011
De drie regio’s die kans maken om de Eo Wijers ontwerpprijsvraag binnen te halen hebben hun ontwerpopgave ingestuurd. De opgaven hebben alle betrekking op krimp en energietransitie. Op 28 april zal de jury van de Eo Wijers-stichting bekendmaken in welke regio of regio’s (er kunnen ook twee regio’s winnen) de prijsvraag wordt uitgeschreven. De d...  lees meer
 ‘Bloemkoolwijken geen probleemwijken’ 18-03-2011
De stelling dat bloemkoolwijken afglijden tot probleemwijken is onwaar. In tegenstelling tot bijvoorbeeld de krachtwijken, zijn de bloemkoolwijken  niet als geheel ontworpen. Tijdens de ontwerpperiode zijn deze wijken als vlekkenplan geduid. De buurten en kleine blokken zijn uitgegeven en vervolgens aan architecten uitbesteed voor detaillering. E...  lees meer
 Wateratelier: verstoorde dromen en verrassende ontwerpen 10-03-2011
Ontwerpers, landschapsarchitecten en waterexperts zouden beter moeten samenwerken om rekening te houden met het water in stedelijke ontwerpen. Te vaak hebben de ontwerpers hun ideeën al uitgewerkt, als de waterexperts pas aan het rekenen gaan. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M) wil samen met het Nirov en DHV via het 'Wateratelier' ...  lees meer
 Vrijetijdsbesteding als economische motor voor krimpgebieden 10-03-2011
De vrijetijdssector – of leisure – wordt nog te weinig onderkend als economische motor voor krimpgebieden. Leisure is een van de weinige sectoren die de komende decennia aanzienlijk zullen groeien: wereldwijd zal een op de twaalf mensen in de nabije toekomst zijn brood in deze sector verdienen. Toch krijgt leisure relatief weinig aandacht in ge...  lees meer
 Samenwerken binnen duurzame gebiedsontwikkeling 07-03-2011
Een flinke mind switch is nodig bij alle betrokken partijen in duurzame gebiedsontwikkeling om vroegtijdig in het proces samen belangen vast te leggen. Hier waren alle deelnemers van de cocreatie sessie voor Nirov partners geleid door Harm van Dijk van DHV het in ieder geval over eens. Andere rollen Tijden veranderen en rollen worden ande...  lees meer
 Tanja Kraal (SAB) ziet de opgave in bruggen bouwen (Interview) 03-03-2011
SAB trad eind 2010 toe als één van de Nirov-partners. Aanleiding voor een nadere kennismaking met het Stedebouwkundig AdviesBureau. De SAB Adviesgroep opereert in de volle breedte van de ruimtelijke ontwikkeling. Algemeen directeur Tanja Kraal benadrukt de waarde van integraal denkende  professionals: “Ons vak vraagt om conceptuele denkers die kunn...  lees meer
 ‘Vakwereld nog onbekend met impact Deltaprogramma' 02-03-2011
De ruimtelijke vakwereld weet nog nauwelijks welke gevolgen het Deltaprogramma zal hebben. Dat de ruimtelijke consequentie groot zijn, staat als een paal boven water. Daarom organiseert het Nirov, samen met het ministerie van I&M en de Deltacommissaris, een actualiteitencollege over het Deltaprogramma. Het Deltaprogramma nieuwe stijl is geba...  lees meer
 ‘Is de volkshuisvesting uitgewoond?’ 01-03-2011
Marja Elsinga, hoofdredacteur van het Tijdschrift voor de Volkshuisvesting, houdt 4 maart haar inaugurele rede aan de TU Delft, getiteld ‘Is de volkshuisvesting uitgewoond?’ “De prachtige Nederlandse volkshuisvesting waar we jarenlang trots op zijn geweest, is aan erosie onderhevig door onder andere Brusselse regels en oogkleppen in de politiek...  lees meer

februari 2011

 Nirov richt zich in 2011 op 5 thema's 24-02-2011
Het Nirov gaat zich in 2011 richten op vijf lange lijnen of thema’s die relevant en actueel zijn in de ruimtelijke ontwikkeling en de volkshuisvesting. Samen met de partners pakt het Nirov deze thema’s op, waarbij het delen van expertise, het voeren van het debat en de ontwikkeling van kennis uit de praktijk centraal staan. Het gaat om de thema’s: ...  lees meer
 'Vinex-wijk dreigt getto te worden' 21-02-2011
Als gemeenten niet snel investeren in Vinex-wijken, trekken hoogopgeleiden weg en verpauperen de buurten. Daarvoor waarschuwen deskundigen maandag in het AD. De Vinex-wijken dreigen volgens hen achterstandsbuurten te worden. Meer...   lees meer
 Groen? Laat bewoners het zélf doen! 17-02-2011
Jaren 70 en 80 wijken zijn groen, heel groen. Langs elk hoekhuis ligt wel een strook en de bodembedekkers vormen de bekende bufferzone tussen stoep en straat. Elk hofje – ook zo typisch jaren 70 en 80 – heeft zijn eigen speelgroen. Tegenwoordig zien deze groene speelplekken er alles behalve aantrekkelijk uit. Óf de gezinnen zijn vertrokken en s...  lees meer
 'Hoe ingewikkelder de opgave, hoe interessanter' 07-02-2011
Er is maar weinig nodig om ontwerpers enthousiast aan het schetsen te krijgen bleek 26 januari maar weer eens tijdens het Wateratelier. Geef ze een kaart van een plangebied en een stift gaan ze al snel aan de gang. Doel van het wateratelier was ontwerpers en waterexperts samen actief te laten ervaren dat een betere onderlinge samenwerking leidt tot...  lees meer

januari 2011

 'Onder- en bovengrond moeten eerder samenwerken voor betere gebiedsontwikkeling' 31-01-2011
Vroegtijdiger samenwerking tussen professionals op bodem- en RO-gebied kan leiden tot betere en meer afgewogen gebiedsontwikkeling en ruimtelijk ontwerp. Deze conclusie kan worden getrokken na de cursus Upside Down die het Nirov en SKB op 25 januari organiseerden. Veel ruimtelijke plannen gaan nog te veel uit van de bovenlaag. Als echter in vroeg s...  lees meer
 Water: bron van verbinding! 31-01-2011
Door DHV, het Nirov en het ministerie van Infrastructuur en Milieu zijn waterexperts en ontwerpers samengebracht tijdesn het Wateratelier (26 januari). Hoewel alle kennis over wateroplossingen al beschikbaar is, worden er nog te weinig oplossingen toegepast. Hoe kan dat? De conclusie was even eenvoudig als voor de hand liggend: werk vroegtijdig sam...  lees meer
 'De bewoning is verspreid als bloed op een wit canvas' 24-01-2011
Rijksbouwmeester Liesbeth van der Pol heeft op woensdag 19 januari de resultaten van een jaar lang Prachtig Compact NL overgedragen aan het ministerie van Infrastructuur en Milieu (Chris Kuijpers). Dit gebeurde tijdens het gelijknamige symposium dat Nirov en het Atelier Rijksbouwmeester in de Utrechtse Jaarbeurs organiseerden. Van der Pols pleidooi...  lees meer
 Tussen missie, markt en maffia 24-01-2011
Nederland is in de ban van demografische krimp, maar feitelijk groeien we nog lekker door tot ongeveer 2035-2040. Terwijl een aantal regio’s met krimp te maken heeft of krijgt, zitten de meeste steden (weer) op een mooi groeipad. Deze trend van reurbanisatie is voor velen van ons – opgegroeid in suburbs en opgevoed met suburbanisatie - nog een beet...  lees meer
 'Opleiding volgen' populairste werkvoornemen in 2011 24-01-2011
Dertig procent van de Nederlandse werknemers wil zich in 2011 verder ontwikkelen door het volgen van een opleiding. Dit blijkt uit een onderzoek van Unique onder 500 respondenten. Op de tweede plaats staat het goede voornemen om een betere werk/prive balans te realiseren (24 procent) en op drie 'het maken van promotie' (23 procent). ...  lees meer
 Innovatie gaat krimpregio’s helpen 21-01-2011
De regio’s Kop van Noord-Holland, Eemsdelta en Veenkoloniën zijn op  20 januari genomineerd voor het houden van de Eo Wijers-prijsvraag in hun gebied. In totaal dienden zes regio’s hiervoor een voorstel in. Alle voorstellen hadden betrekking op hoe met bevolkingskrimp en nieuwe energiebronnen een mooiere en leefbaarder omgeving kan worden gecreëerd...  lees meer
 Beleidsvisie Ondergrond Provincie Drenthe 20-01-2011
Eind december 2010 heeft de provincie Drenthe een structuurvisie voor de ondergrond vastgesteld. Onder de titel ‘Met Drenthe de Diepte in’ pleit deze structuurvisie voor een duurzaam gebruik van de ondergrond. Vooral omdat de ondergrond een grote bijdrage kan leveren aan de provinciale en nationale doelstellingen. Hiernaast heeft het grote ...  lees meer
 Red de Limburgers door slim ontwerp? 06-01-2011
‘Veel dijken in Limburg zijn niet hoog en stabiel genoeg,‘ aldus De Volkskrant deze week. Zeker met de beelden van de overstromingen ‘van bijbelse proporties’ in Australië op het netvlies is dit een boodschap die alarmbellen doet rinkelen. De provincie Limburg vindt dat het Rijk met geld moet komen om de veiligheid van de Limburgers te garanderen e...  lees meer

december 2010

 Netwerkbijeenkomst Rio Nuevo! 22-12-2010
Op 17 december kwam Rio Nuevo weer bijeen: het netwerk van jonge professionals in de ruimtelijke ontwikkeling. Deze netwerkbijeenkomst werd samen met BNSP Jong Professionals en de BNSP Werkgroep Ruimte ingevuld. Aan de hand van twee stellingen werd er gediscussieerd en gebrainstormd: 1) ‘Ik pleit voor eenvoud, maar hoe komen we terug bij de ke...  lees meer
 Opgegroeid in een bloemkoolwijk 21-12-2010
                      De kracht van een bloemkoolwijk, zoals ik deze vanuit mijn jeugd heb ervaren, is toch wel de sociale cohesie. De wijk was opgebouwd rond het gezin. Ik speelde veel buiten, veilig in de binnenhoven, met de kinderen uit de buurt. We voelden feilloos aan waar we wel mochten spelen en waar...  lees meer
 Binnenstedelijk bouwen nog te veel gehinderd door vooroordelen over bureaucratie en financiering 16-12-2010
  Moeizame juridisch-planologische processen en problemen met financiering staan succesvol binnenstedelijk bouwen in de weg.  Althans, dat is wat er vaak wordt geroepen. Rijksbouwmeester Liesbeth van de Pol vindt dat er meer binnenstedelijk moeten worden gebouwd en wil daarom deze dogma's de wereld uit hebben.  Om deze, en andere, vermeende misv...  lees meer
 “Vooral niet op alle onderdelen laten meepraten.” 10-12-2010
Wie Nijmegen regelmatig vanuit het zuiden met de auto heeft aangedaan, kent vast wel de laatste bestemming van de excursiereeks ‘Prachtig compact NL’. Bewust of onbewust zag iedereen de rode neonletters “Dobbelman” op de oude zeepfabriek aan het spoor en de Graafseweg. Tot 1999 was dit een vertrouwde binnenkomer wanneer je het centrum van Nijmegen ...  lees meer
 Tarieven tijdschriften en lidmaatschap 2011 06-12-2010
Tarieven 2011 De tarieven voor lidmaatschappen en abonnementen 2011 zijn als volgt vastgesteld:  - abonnement S+RO € 90,- per jaar excl. 6% BTW  - abonnement Tijdschrift vooor de Volkshuisvesting € 90,- per jaar excl. 6% BTW  - persoonlijk lidmaatschap Nirov € 45,- per jaar excl. 19% BTW  - organisatielidmaats...  lees meer
 Duurzaamheid die je niet ziet 06-12-2010
Spoorwijk. Een wijk in Den Haag waarvoor Berlage ooit nog een uitbreidingsplan ontwierp. Van het verval in de jaren 70 is het tot de grote transformatie rond 2000. Het is een duurzame wijk geworden met vooral veel duurzaamheid die ‘niet te zien is.’ De aard- en zonnewarmteinstallatie staat er echter wél prominent in het zicht. Lees het ve...  lees meer
 Bewoners gaan te laat met gemeente om de tafel 06-12-2010
Bewoners die in collectief particulier opdrachtgeverschap hun woningen willen laten bouwen gaan te laat met de gemeente om de tafel zitten. Hierdoor kunnen zij een deel van hun aanvankelijke woonwensen niet realiseren.  Dit bleek tijdens de Verdiepingsmiddag CPO die het Nirov op 1 december van dit jaar organiseerde. ‘Op het moment dat bewoners de e...  lees meer
 Sámenwerken in plaats van tegenwerken 06-12-2010
  Cultuurverschillen tussen specialisten bij waterschappen en ro-specialisten bij gemeenten, provincies of rijk moeten worden gebruikt als kans en niet als belemmering. Alleen dan kan voorkomen worden dat deze bestuurslagen elkaar tegenwerken in plaats van aanvullen. Dit is een van de belangrijkste conclusies na de eerste Basiscursus Ruimtelijke...  lees meer
 Gebruik MKBA’s vraagt om aanvullende instrumenten: 03-12-2010
Ruimtelijke kwaliteit wordt in beleidsafwegingen nog te veel in geld uitgedrukt, door middel van maatschappelijke kosten-baten-analyses (MKBA’s). Hierdoor kan het voorkomen dat een afweging qua maatschappelijke kosten en baten een positief resultaat te zien geeft, terwijl dit resultaat in de beleving negatief wordt ervaren. De MKBA in zijn huidige ...  lees meer
 'Bestrijden krimp kan niet door elke gemeente afzonderlijk' 03-12-2010
Eenderde van de Nederlandse gemeenten krijgt voor 2040 te maken met afname van het aantal inwoners. In die gemeenten krimpt meestal dan ook de potentiële beroepsbevolking, en het aantal huishoudens en benodigde woningen wordt ook vaak kleiner. Maar gemeenten zijn zich daar nog onvoldoende bewust van. Dat blijkt uit een rapport van het Planbureau vo...  lees meer

november 2010

 Agenda Algemene Ledenvergadering 2 december 29-11-2010
Agenda Algemene Ledenvergadering Nirov 2 december 2010, 19.30 uur, Nirov, Binckhorstlaan 36 1.         Opening 2.         Verslag Algemene Ledenvergadering 14 oktober 2010 3.         Mededelingen en ingekomen berichten 4.         Financiële aangelegenheden o.a. vaststelling begroting 2011 en lidmaatschapstarieven 2011 ...  lees meer
 ‘Gebruik privaat geld voor financiering ruimtelijke projecten ’ 29-11-2010
Belangrijke ruimtelijke projecten moeten met privaat geld worden gefinancierd. Overheid en vakwereld moeten hiervoor een omslag in denken aandurven en manieren moeten vinden om dit private geld te verwerven. Dit zegt Roelof Balk, oprichter van bureau SlimmeVos.nl. ‘Er is geld genoeg, ondanks de crisis. We moeten het alleen weten op te halen.’ B...  lees meer
 Spraakverwarringen tussen ruimtelijke ordening, mobiliteit en infrastructuur 25-11-2010
  Op 22 november vond het Sneller&Beter Next-congres plaats in de Cruiseterminal, Rotterdam. Met het project Sneller & Beter halveren overheid, burgers, maatschappelijke organisaties en bedrijven de doorlooptijd van nieuwe infrastructuurprojecten. Van gemiddeld 14 naar 7 jaar. Nirov en Twynstra Gudde verzorgden tijdens het congres een werktafel ...  lees meer
 Twee dagen ondergronds 25-11-2010
Het Nirov werkt op 30 november en 1 december aan het verbinden van de bodemwereld en de wereld van ruimtelijke ontwikkeling tijdens het Symposium Bodem Breed: dé jaarlijkse ontmoetingsplaats voor bodemdeskundigen. Fleur Hol, projectleider bij het Nirov, neemt de deelnemers op dag 1 van het symposium mee in de organisatie van de RO, het belei...  lees meer
 'Rondslingerende driewielers en jacuzzihuizen' 24-11-2010
‘We hebben al die gezinnen met hun kinderen de stad uit gejaagd’, zegt de Groningse stadsbouwmeester Niek Verdonk. En dit heeft in Nederland op veel plaatsen geleid tot eindeloze uitbreidingswijken aan de stadsrand. Dat het ook anders kan bewijst de Groningse wijk De Linie, de vierde bestemming in de excursiereeks Prachtig Compact NL. Hier kan men ...  lees meer
 Groei van CPO noodzaakt tot cultuuromslag 23-11-2010
Het ‘groeidenken’ ebt langzaam weg. Demografische veranderingen in combinatie met de crisis noodzaakt een nieuwe manier van plannen Het nieuwe kabinet legt nog nadrukkelijker de focus op kleinschalige bouwlocaties en meer ruimte voor (collectief) particulier opdrachtgeverschap (CPO). De ontwikkeling van CPO groeit. Maatwerk op een klein schaalnivea...  lees meer
 De kleinschaligheid is out-of-the-box 19-11-2010
Een nieuwe generatie vakgenoten zindert van de energie om wegen te vinden die leiden naar nieuwe ruimtelijke kwaliteit. De Nirov Dag van de Ruimte op 18 november 2010 bood volop inspiratie om - in weerwil van crisis en treurnis - die nieuwe wegen te vinden. Naar de rijksoverheid kijken zal de komende tijd niet veel helpen. De beweging komt van ...  lees meer
 Hugo Priemus gelauwerd met Hudig-penning 19-11-2010
Prof. dr. ir. Hugo Priemus  ontving op 18 november 2010 de Hudig-penning vanwege zijn grote bijdrage aan de volkshuisvesting en de ruimtelijke ontwikkeling. Het bestuur van de Hudig-penning roemt zijn werk op het snijvlak van onderzoek, praktijk en beleid. ‘Zijn sterke analyses kan hij in een volstrekt eigen stijl glashelder voor het voetlicht ...  lees meer

oktober 2010

 S+RO nr. 5 is verschenen 29-10-2010
S+RO 5/2010: Voedsel Ondanks stelselmatige schaalvergroting, intensivering en modernisering van het boerenbedrijf is het gemiddelde inkomen van Europese boeren sterk achteruitgegaan. Ook in Nederland staat de toekomst van de land- en tuinbouw onder druk. Mogelijkheden voor alternatieven zijn beperkt. Een beloftevolle ontwikkeling ligt in de verb...  lees meer
 'Idealen niet wegzetten als onrealistische dromen.' 25-10-2010
'Idealen als onrealistische dromen wegzetten omdat ze lastig zijn. Dat is het zwakste argument om niet te willen werken aan vernieuwing.' Dit zegt Henk Ovink (ministerie van Infrastructuur en Milieu) in antwoord op een drietal vragen die het Nirov hem voorlegde over nieuwe idealen. Een kort interview in de aanloop naar de Dag van de Ruimte. ...  lees meer
 Supersnelweg, quo vadis? 20-10-2010
Het regeerakkoord belooft een voortvarende aanpak van infrastructuur-opgaven. ‘Niet de tekentafel maar de mens staat centraal’, heet het op de eerste pagina. Een nieuw te vormen Infrastructuurautoriteit krijgt alle ruimte en doorzettingsmacht om de vastgelopen mobiliteit vlot te trekken. Bijvoorbeeld met supersnelwegen. Hoe loffelijk die voorgenome...  lees meer
 Buitenlands compliment voor Utrechtse Parkhaven 15-10-2010
De derde excursie van de excursiereeks Prachtig Compact NL leverde het Utrechtse gebied Parkhaven een compliment op uit België: de Belgische architect Christine de Ruiter gaf aan het einde van de dag een pluim voor de inspanning die is geleverd door publieke en private partijen. Nog niet zo lang geleden was het gebied tussen de Utrechtse Croesel...  lees meer
 Nirov en Curnet gaan actieprogramma Water en Ruimte uitvoeren 15-10-2010
Het Nirov gaat, samen met Curnet, het Actieprogramma Water en Ruimte uitvoeren. Dit programma, opgesteld door de gelijknamige ad-hoc commissie van de Unie van Waterschappen, heeft als doel om de waterschappen beter te laten aanhaken op de ruimtelijke ontwikkelingen waar de wateropgaven deel van uitmaken. Op donderdag 14 oktober ging in Utrecht h...  lees meer
 Tijdschrift voor de Volkshuisvesting nr. 5/2010 online! 13-10-2010
Het nieuwe nummer van het Tijdschrift voor de Volkshuisvesting bevat een pleidooi voor nieuw leiderschap. ‘Corporaties zullen meer met minder moeten doen. Dat vraagt om creativiteit, gestroomlijnde werkprocessen en bovenal leiders die dit kunnen aansturen,’ vindt Gerrit van Vegchel, redacteur van het tijdschrift. Misschien wel een van de meest o...  lees meer
 “Ik ben van de Rotterdamse aanpak en kan hem nu onderbouwen” 04-10-2010
  “Ik ben van de Rotterdamse aanpak en kan hem nu onderbouwen”. Aldus een deelnemer van het voorjaarstraject 2010 van De Praktijkacademie voor gebiedsontwikkeling. Onlangs is het najaarstraject met wederom 16 deelnemers gestart. Alle deelnemers brengen hun praktijk in, om er een sprong mee te maken. De dynamiek in het werkveld maakt het e...  lees meer
 Concept regeerakkoord: What’s in it for us? 01-10-2010
  Afgelopen donderdag kwam dan eindelijk het langverwachte concept regeerakkoord. Een lijvig stuk van maar liefst 46 bladzijden, waarvan slechts een halve bladzijde gaat over wonen en niet meer dan 5 regels worden gewijd aan de ruimtelijke ordening. Teleurstellend weinig, als je werkt bij het Nirov dat zich al bijna 100 jaar richt op deze thema’...  lees meer

september 2010

 Hugo Priemus: 'Woningmarkt het liefst hervormen volgens SER-plan' 29-09-2010
Emeritus hoogleraar Volkshuisvesting ziet het liefst dat de woningmarkt wordt hervormd overeenkomstig het SER-plan van april 2010. De Commissie Sociaal-Economische Deskundigen van de SER stelde in april integrale hervormingen voor die over een periode van dertig jaar moeten worden ingevoerd. 'Betrouwbaar betekent niet niks doen' Volgens P...  lees meer
 Verschenen: Output 19 - Krimp, een nieuwe ruimtelijke opgave 27-09-2010
De Output 'Krimp, een nieuwe ruimtelijke opgave' doet verslag van een onderzoek naar demografische krimp in Duitsland. De focus ligt op de sociaal maatschappelijke gevolgen van krimp en de consequenties voor de woningmarkt. Jooske Baris, projectleider Wonen, heeft voor het Nirov enkele maanden in Duitsland praktijk- en literatuuronderzoek verricht ...  lees meer
 Inbreiding belangrijke kwaliteitsimpuls Twello 23-09-2010
Twello laat zien dat je met behoud van het dorpse karakter een stedelijke woonomgeving kunt bieden door middel van inbreiding. Het bouwen binnen de bestaande bebouwing heeft Twello een belangrijke kwaliteitsimpuls gegeven. Dit stelt rijksbouwmeester Liesbeth van der Pol na de excursie naar dit Gelderse dorp, begin september.  Met behoud van het ...  lees meer
 Rotterdam Climate Initiative bezoekt European Green Capital 2010 17-09-2010
Het Nirov organiseerde op 2 en 3 september 2010 een studiereis naar Stockholm in opdracht van de marktpartijen die het Rotterdam Climate Initiative steunen. Met een gezelschap van 32 deelnemers werd een intensief programma opgezet. Doel van de studiereis was inspiratie te bieden en tegelijk het bespreken van de hoofdlijnen voor convenantvernieuwing...  lees meer
 'Bruggen slaan is niet ingewikkeld' 09-09-2010
Boekel De Nerée sloot zich deze zomer aan als partner van het Nirov. Anne Marie Klijn is attorney-partner bij dit Amsterdamse bureau van advocaten en notarissen, gericht op de zakelijke markt. We vroegen haar naar de rol van Boekel De Nerée in het RO-domein en naar de uitdagingen die ze ziet om in Nirov-verband op te pakken. De ruimtelijke o...  lees meer
 18 november Dag van de Ruimte: nieuwe idealen! 06-09-2010
Op 18 november 2010 organiseert het Nirov de Dag van de Ruimte. Deze Dag staat in het teken van Nieuwe Idealen. Het Nirov wil inspiratie bieden inspiratie om met positieve energie vooruit te kijken. De huidige reeks aan crises (financiën, economie, klimaat, politiek) maakt duidelijk dat we in een tijd van transitie zitten. Crisistijd leidt tot somb...  lees meer

augustus 2010

 Ed Nijpels: 'Ongehoorde kansen' voor de RO 27-08-2010
“Een groot nieuw departement Ruimte biedt ongehoorde kansen.” Ed Nijpels laat er geen misverstand over bestaan dat een samenvoeging van de departementen V&W en VROM een belangrijke stap in de goede richting is. “Ik zeg: tel uw zegeningen. En laten we hopen en bidden om een krachtige minister op dat nieuwe departement”. In de mist van formatie-on...  lees meer
 Tijdschrift voor de Volkshuisvesting nr. 4/2010 is uit ! 27-08-2010
Tijdens de komende regeringsperiode moet je vanwege de broosheid van de huizenmarkt de koopmarkt met rust laten en de verhoging voor huurwoningen vaststellen op het inflatiepercentage plus 2%. Dat is het advies van Hugo Priemus en Peter Boelhouwer aan de politiek in het nieuwe Tijdschrift voor de Volkshuisvesting. ‘2011-2015 moet je vooral benutten...  lees meer
 ‘Bouw steden óp de dijk, niet erachter’ 26-08-2010
Superdijken van 200 a 300 meter breed met complete steden er bovenop in plaats van erachter. In Japan wordt het allang met succes toegepast. Ook voor Nederland is dit een serieus alternatief voor  het wonen áchter de dijken. Dit zei de Japanse superdijkenspecialist Nobuyuki Tsuchiya tijdens het internationale congres Watercities in Transition, dat ...  lees meer
 S+RO nr. 4 is verschenen 20-08-2010
S+RO 4/2010: Economie & Ruimte Economische groei is van oudsher de financiële motor achter veel ruimtelijke ontwikkelingen. Tegelijkertijd kan ongestuurde en ongebreidelde economische groei desastreus zijn voor de ruimtelijke inrichting van een land. Economisch beleid is in Nederland vooral economisch structuurbeleid gericht op specifieke sector...  lees meer
 Nirov Begrotingsdebat moet ideale woningmarkt schetsen 17-08-2010
De financieel-economische crisis, de ineenstorting van de huizenmarkt en alle financiële maatregelen die zijn genomen of die zijn toegezegd, hebben nog steeds geen goed functionerende woningmarkt opgeleverd. Het is ook nog maar de vraag in hoeverre een nieuw kabinet met structurele oplossingen kan komen – we herinneren ons het gesteggel over de al ...  lees meer
 Bescherming Europese steden één van de thema’s op internationaal watercongres 17-08-2010
Een betere bescherming van steden in Europa tegen overstromingen is een van de thema’s op het internationale congres Watercities in transition, op 23 en 24 augustus. Door de huidige overstromingen in Midden Europa en Pakistan een hoogst actueel thema. Watermanagers, ruimtelijk ontwerpers en stedenbouwers moeten intensiever samenwerken om steden wat...  lees meer
 Toekomstagenda Ruimte is VOLGEBOEKT 10-08-2010
Het debat Toekomstagenda Ruimte is volgeboekt ! U kunt zich hiervoor helaas niet meer aanmelden  lees meer

juli 2010

 Compact Bouwen geen doel op zich, maar middel voor prachtig NL 08-07-2010
'Prachtig compact NL moet vooral prachtig zijn en niet perse compact' aldus coreferent Marcel Tankink (KAW architecten en adviseurs) op 24 juni in het Jan Cunen Museum te Oss.  Tijdens de eerste excursie in de reeks Prachtig Compact NL  werd het voormalig Bergossterrein bezocht door het Nirov i.s.m. het Atelier van de Rijksbouwmeester. 15 jaar ...  lees meer
 Tineke Huizinga lanceert canon van de Ruimtelijke Ordening 05-07-2010
Op woensdag 30 juni heeft minister Tineke Huizinga de Canon van de Ruimtelijke Ordening, (CanonRO.nl) gelanceerd in het Amsterdamse Pakhuis De Zwijger. “De Canon bestaat uit de bouwstenen van Nederland. Het vertelt het verhaal achter een door mensenhanden gemaakt land,“ aldus Huizinga tijdens de lancering in pakhuis De Zwijger in Amsterdam. ...  lees meer
 117e gebiedsontwikkelaar via De Praktijkacademie 05-07-2010
“Ik ben van de Rotterdamse aanpak en kan hem nu onderbouwen”, aldus een deelnemer van het zevende ontwikkeltraject van De Praktijkacademie voor Gebiedsontwikkeling. Afgelopen 30 juni namen zeventien deelnemers van het voorjaarstraject 2010 van De Praktijkacademie hun certificaat in ontvangst. De dynamiek in het werkveld maakte het dit leertraject e...  lees meer

juni 2010

 S+RO nr. 3 is verschenen 25-06-2010
Zelf bepalen hoe onze woon- en leefomgeving er uit ziet, daar gaat het thema We-City over. Een verkenning van de mogelijkheden om vorm te geven aan zelforganisatie in planning en stedenbouw. Deze organische, bottom-up of informele stedenbouw behelst ontwikkelingen op kleine schaal, diversiteit, bouwen naar behoefte, activisme en maatschappelijke be...  lees meer
 Stadshart Amstelveen vertelt uniek verhaal 25-06-2010
Moed, ambitie en vertrouwen is de titel van het boek dat werd gepresenteerd tijdens het symposium over ruim 20 jaar werken aan het stadshart van Amstelveen op 20 juni jongstleden. De titel geeft meteen aan wat de succesfactoren zijn geweest van dit project. Het Stadshart van Amstelveen is een van de eerste succesvolle centrumherontwikkelingsproject...  lees meer
 Tijdschrift voor de Volkshuisvesting nr. 3 is uit ! 18-06-2010
De woningmarkt mag dan muurvast zitten, CPB en CSED hebben onderzocht wat veranderd zou moeten worden. Maar wat vinden deskundigen eigenlijk van hun bevindingen? In het nieuwe Tijdschrift voor de Volkshuisvesting schrijft Jan van der Schaar: “Het geboden eindperspectief lijkt mij niet de basis te geven voor de zo noodzakelijke politiek en maatschap...  lees meer
 Nirov Kiosk nr. 4 is verschenen 18-06-2010
De maandelijkse selectie van de meest relevante publicaties en artikelen over ruimtelijke ontwikkeling en wonen. Rapporten en onderzoeken die voor uw praktijk relevant zijn. Nieuwe boeken, tijdschriften of beleidsnota’s die u gelezen had moéten hebben. Nirov Kiosk nr. 4  lees meer
 SLOTBIJEENKOMST CANONRO.NL 17-06-2010
Op woensdag 30 juni a.s. zal de Canon van de Ruimtelijke Ordening (CanonRO.nl) in Pakhuis de Zwijger, Amsterdam worden gepresenteerd. De CanonRO.nl is tot stand gekomen na een uniek proces waarbij RO-vakgenoten en andere geïnteresseerden via werksessies in het land en via internet hun invloed konden uitoefenen. Het laatste woord was aan een vakj...  lees meer
 @GijsHoofs: "Krimp vraagt om regionale aanpak" 03-06-2010
Gemeenten moeten regionaal samenwerken om te voorkomen dat krimp de leefbaarheid gaat aantasten. Dat is de voornaamste conclusie van het vakdebat dat het Nirov in samenwerking met het Ministerie van VROM en Aedes op 1 juni hield in Venlo. Over één ding waren alle deelnemers het roerend eens: krimp is grensoverstijgend, maar bestuurders zijn nog...  lees meer

mei 2010

 Structuurvisies: Een stap verder dan het alledaagse? 28-05-2010
Het lijkt erop dat gebiedsdekkende structuurvisies nog veel meer benut kunnen worden om samenhang te creëren in het gemeentelijk ruimtelijk beleid. Hoewel het maken van een structuurvisie nu wettelijk verplicht is, staat er geen sanctie op het niet naleven van die verplichting. Veel gemeenten hebben dan ook geen integrale gebiedsdekkende structuurv...  lees meer
 'Een van de eerste succesvolle centrum-herontwikkelingsprojecten' 20-05-2010
Het Stadshart van Amstelveen is één van de eerste succesvolle centrum-herontwikkelingsprojecten van Nederland. Het was bovendien ook een van de eerste geslaagde publiek-private samenwerkingen in ons land. Het Stadshart is daarmee een voorbeeld van gebiedsontwikkeling avant la lettre. De gemeente Amstelveen heeft met de aanpak van haar Stadshar...  lees meer
 Pieterpad meest favoriete icoon van ruimtelijke ordening in Nederland 12-05-2010
Het Pieterpad is het meest favoriete icoon van ruimtelijke ordening in Nederland, volgens de stemmers op www.canonro.nl Met 2.649 stemmen is het Pieterpad daarmee populairder dan de Nieuwe Hollandse Waterlinie (1.993 stemmen), de Ecologische Hoofdstructuur (752 stemmen) of de Deltawerken (542 stemmen). Van 1 februari tot 1 mei was het mo...  lees meer
 Nirov en Waternetwerk organiseren internationaal congres: Watercities in transition 10-05-2010
Nirov en Waternetwerk organiseren op 23 augustus 2010 het internationale congres Watercities in transition. Het congres gaat over Europese steden waarin water en ruimtelijke ontwikkeling centraal staan. Europese steden staan voor immense opgaven: omgaan met extremen zoals hoog water, extreme buien en hittestress, verduurzamen van de waterkring...  lees meer
 Excursiereeks i.s.m. Rijksbouwmeester in juni van start 06-05-2010
Op 24 juni gaat de eerste excursie van start uit een reeks die het Nirov samen met het Atelier van de Rijksbouwmeester organiseert. In totaal staan er zes excursies gelpland, die als thema hebben meegekregen: Prachtig Compact NL. De reeks volgt op het pleidooi van het College van Rijksadviseurs in januari van dit jaar deed om de focus van de rui...  lees meer

april 2010

 Column 'Staat van de Stedenbouw' 29-04-2010
Het Ministerie van OCW startte vorig jaar, naar aanleiding van de Architectuurnota, met het stimuleringsprogramma Stedenbouw. 'Een prima zet!', was onmiddellijk mijn reactie. Het vak stedenbouw (of stedebouw ) verdient extra aandacht. We hebben het dan al snel over de architecten en de landschapsarchitecten die zich ieder een stuk stedenbouw toe-ei...  lees meer
 S+RO nr. 2 is verschenen 22-04-2010
Onze wereld groeit de komende decennia met 2,3 miljard naar 9,15 miljard mensen in 2050. Een duizelingwekkende verstedelijking met enorme geopolitieke en ecologische gevolgen. Waar planning van de ruimte in Nederland op zijn retour is, is het elders in de wereld alleen maar méér nodig. Zo bewijst het thema Megasteden. In de S van Stedenbouw vertell...  lees meer
 Tijdschrift voor de Volkshuisvesting nr. 2 is uit ! 22-04-2010
Landelijke verkiezingen, het H-woord, de Europese beschikking, ze komen alle aan bod in het nieuwe nummer met het Tijdschrift voor de Volkshuisvesting. Daarnaast is er aandacht voor een methode waarbij je nog beter de wensen van de woonconsument in beeld kunt krijgen. Columnist Pascale Bartels (Tiwos) stelt voor de woonlasten te laten bepalen door ...  lees meer
 Persbericht: Leegte dreigt op de Nieuwe Kaart van Nederland 15-04-2010
Het voortbestaan van de Nieuwe Kaart van Nederland staat op de tocht. Het Ministerie van VROM wil het onderhoud niet langer alleen financieren. Het digitale kaartbestand, waarin alle ruimtelijke plannen van Nederland worden weer gegeven, dreigt daardoor te verdwijnen. Het Nederlands Instituut voor Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting (Nirov) is...  lees meer
 Plantoetsers en vergunningverleners verdiepen RO-kennis 13-04-2010
Wie op een effectieve manier waterbelangen wil inbrengen in de ruimtelijke ordening, heeft een goede basiskennis van de RO nodig. Daarom vond op 8 april het eerste deel van de Nirov Basistraining RO voor het Hoogheemraadschap van Rijnland plaats. Docente Emmy Hendriksen van Pouderoyen Compagnons maakte abstracte en technische onderwerpen toegankeli...  lees meer
 Nirov-sessie over Bodem en Ruimtelijke Ordening op Schakeldag 2010 09-04-2010
Het Nirov verzorgt op 27 april tijdens de Schakeldag een sessie over Bodem en Ruimtelijke Ordening. Tijdens de sessie wordt het project Bodemvenster uit de doeken gedaan. In dit project stond de vraag centraal hoe verschillende soorten GEO- en RO-informatie in één applicatie aan elkaar konden worden gekoppeld. Ruimtelijke plannen uit De Nieuwe K...  lees meer
 Stemmen op de CanonRO.nl verlengd tot 1 mei! 01-04-2010
Nirov en VROM hebben de stemronde voor de CanonRO.nl verlengd tot 1 mei a.s. Aanvankelijk kon men tot 1 april stemmen op zijn of haar favoriete icoon van de ruimtelijke ordening. Er stromen nog steeds stemmen en reacties binnen en daarom is besloten om het stemmen langer mogelijk te maken. Meer informatie: www.canonro.nl  lees meer

maart 2010

 Nirov Kiosk nr. 2 is uit !! 25-03-2010
De maandelijkse selectie van de meest relevante publicaties en artikelen over ruimtelijke ontwikkeling en wonen. Rapporten en onderzoeken die voor uw praktijk relevant zijn. Nieuwe boeken, tijdschriften of beleidsnota’s die u gelezen had moéten hebben. Nirov Kiosk nr. 2  lees meer
 Nirov Actualiteitencollege: Crisis- en Herstelwet in een notendop 23-03-2010
Donderdag 11 maart is het eerste Nirov Actualiteitencollege gehouden, met als thema de Crisis- en Herstelwet. In deze nieuwe reeks van Nirov-activiteiten staan het informeren en discussiëren over een actueel onderwerp centraal. De Actualiteitencolleges zullen meerdere keren per jaar worden verzorgd, steeds over een ander onderwerp. Ongeveer 40 deel...  lees meer
 Topdorpen: beloon de bescheidenheid, evolueer het alledaagse 16-03-2010
Een tijdje geleden was ik in het Nederlands Fotomuseum. Quickscan, de hoofdtentoonstelling maakte niet de meeste indruk op mij. De in de kelder geëxposeerde reeks zwartwitten van Nicolas Nixon deed dat wel. Onder de titel The Brown Sisters zien we Nixons vrouw en haar drie zussen. Foto’s van een doorsnee familie. Consequent ieder jaar maakte hij ee...  lees meer
 S+RO 1/2010: Stedenbouw heeft behoefte aan dialoog 03-03-2010
Op dinsdag 2 maart heeft Rijksbouwmeester Liesbeth van der Pol het drieduizendste exemplaar van het vernieuwde tijdschrift S+RO (Stedenbouw + Ruimtelijke Ordening) in ontvangst genomen. Hoofdredacteur Jaap Modder: ‘Eind vorig jaar besloot de redactie dat het tijd was voor een nieuw geluid én een nieuw gezicht.’ Met meer diversiteit, actualiteit, va...  lees meer

februari 2010

 Tijdschrift voor de Volkshuisvesting in een nieuw jasje! 25-02-2010
Een grotere diversiteit aan artikelen en een eigentijdse vormgeving. Dat zijn de belangrijkste veranderingen aan het Tijdschrift voor de Volkshuisvesting, dat nu verschijnt. De grotere diversiteit aan artikelen zit onder meer in de column met als thema ‘volkshuisvesting anno 2010’ van steeds wisselende columnisten en de reportage of interview over ...  lees meer
 Nieuw: Nirov Kiosk online magazine 22-02-2010
De Nirov KIOSK is een nieuw online magazine van het Nirov. De Nirov KIOSK biedt u maandelijks een selectie van de meest relevante publicaties en artikelen over ruimtelijke ontwikkeling en wonen. Rapporten en onderzoeken die voor uw praktijk relevant zijn. Nieuwe boeken, tijdschriften of beleidsnota’s die u gelezen had moéten hebben. Thematisch geor...  lees meer
 Nederland maakt veel meer nieuwbouwplannen dan nodig 02-02-2010
Planologische overcapaciteit vraagt om heroverweging Nederland maakt veel meer nieuwbouwplannen dan nodig Er worden in Nederland veel meer ruimtelijke plannen voorbereid dan waar op basis van prognoses behoefte aan is. Het Nederlands Instituut voor Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting (Nirov) constateert dat op basis van een analyse van p...  lees meer
 Start verkiezing canon van de ruimtelijke ordening 02-02-2010
Voor veel buitenlanders is Nederland het ideaalvoorbeeld van wat er met een goede ruimtelijke planning kan worden bereikt. Van de prachtige polders van de Beemster via Berlages Plan van Zuid tot de Deltawerken. Niet voor niets luidt het gezegde: God schiep de aarde, en de Nederlanders schiepen Nederland. Nederland is een land dat is bedacht en o...  lees meer

januari 2010

 Column: 'De stok, de wortel en de compacte stedeling' 18-01-2010
Op maandag 11 januari 2010 werd in de ijskoude hal van het ministerie van VROM de tentoonstelling Intense Laagbouw geopend. Een interessant overzicht van 52 Intense Laagbouwplannen voor dertig locaties in de stad Groningen. En bovenal een hartverwarmend en ijzersterk initiatief van Groningen om de dogmatische discussie over bouwen in de bestaande s...  lees meer
 'Zonder goede lessen uit het verleden ga je al te naïef de toekomst in' 14-01-2010
'Zonder goede lessen uit het verleden ga je al te naïef de toekomst in'. Dit zegt Tom Maas (VROM), plaatsvervangend projectleider van de CanonRO.nl in Ruimteforum nr. 2 van januari 2010. "Maak de CanonRO.nl" is een zoektocht van het ministerie van VROM en het Nirov naar de meest markante iconen van de ruimtelijke ordening – die zaken die de inricht...  lees meer
 Nirov werkt met versterkt team aan nieuwe koers 14-01-2010
Met de komst van 5 nieuwe programmamedewerkers heeft het Nirov zich inhoudelijk aanzienlijk versterkt. ‘We halen hiermee waardevolle kennis en ervaring in huis’ aldus Nirov-directeur Christine Oude Veldhuis. ‘En dat is ook hard nodig. Er is in ons vakgebied zoveel in beweging, zowel in de beleidsvoornemens en -uitwerkingen als in de markt van de ru...  lees meer
 Nirov Nieuwjaarsdebat: Crisis en de kracht van ruimtelijk beleid 08-01-2010
De verstoorde vastgoedmarkt en de kracht (of zwakte) van ruimtelijke regie staan centraal tijdens het Nirov Nieuwjaarsdebat. De woningmarkt loopt steeds verder vast en er is een stevig overaanbod aan kantoor- en bedrijfsruimten. Wat staat ons te doen: ingrijpen of hopen op een goede afloop? Debatteer mee!   lees meer

december 2009

 S&RO nr. 6/2009: Regionaal Ontwerp 14-12-2009
De stedelijke regio hoort steeds duidelijker bij de stedenbouwkundige ontwerppraktijk. Door de opkomst van de netwerkstad en schaalvergroting van ruimtelijke processen is een interessante en veelvormige praktijk van regionaal ontwerp geëvolueerd. Opvallend is dat de evolutie van het regionaal ontwerp plaatsvond in een bestuurlijk vacuüm. Toch is he...  lees meer
 Tijdschrift voor de Volkshuisvesting nr. 6-2009; Woningprijzen en bubbels 07-12-2009
Een herhaling van de crisis op de woningmarkt zoals begin jaren tachtig, kan zo weer gebeuren. Dat stelt onderzoeker Maartje Martens in het artikel getiteld ‘De implosie van een woningmarkt’ in het laatste nummer van het Tijdschrift voor de Volkshuisvesting. Haarfijn zet ze uiteen wat er momenteel gaande is op de woningmarkt. ‘Wanneer het vertrou...  lees meer

november 2009

 Column Nirov-directeur Christine Oude Veldhuis: Overmaat Schaadt? 10-11-2009
In Berlijn heb ik begin september in het gezelschap van vastgoedmensen, rijks- en gemeenteambtenaren en wethouders interessante projecten en ontwikkelingen bekeken. De overmaat aan plancapaciteit en de gevolgen daarvan zijn mij op een indringende manier bijgebleven. Berlijn verwachtte na de val van de muur door te zullen groeien naar 8 miljoen ...  lees meer
 Output Krimp - voorjaar 2010 09-11-2009
Jooske Baris, projectleider Wonen, werkt op dit moment in Munchen aan een Nirov-Output waarin krimp in Duitsland centraal staat. Daarbij wordt gefocust op de aanpak, de strategieën, samenwerkingsverbanden en de verdere vormgeving van dat proces. Wat zijn de lessen die we kunnen trekken uit de Duitse inzichten en ervaringen? En wat zijn de effecten ...  lees meer
 Nieuwe maatwerkactiviteiten Programma Regio's 05-11-2009
Het Nirov-programma Regio's heeft drie nieuwe activiteiten die voor organisaties op maat kunnen worden ontwikkeld. Eerder zijn er met succes op maat masterclasses, trainingen en studiemiddagen georganiseerd voor o.a. de bestuurders van Brabantstad, de regio Twente, provincie Noord-Brabant, regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden, de Stadsregio Rotter...  lees meer
 S&RO 5/2009: Zachte stad 02-11-2009
Het nieuwste nummer van tijdschrift S&RO heeft als thema 'Zachte stad'. Naast de 'harde stad' van architecten en stedenbouwkundigen, de stad zoals deze wordt bedacht, ontworpen, gebouwd, gereguleerd en beheerd, is er een 'zachte stad' van gebruik en betekenis. Het idee van de zachte stad is gebaseerd op de gedachte dat architectuur niet ophoudt bij...  lees meer

oktober 2009

 Tijdschrift voor de Volkshuisvesting, 5-2009: Hebben we het dieptepunt bereikt? 23-10-2009
De gevolgen van de kredietcrisis zullen nog jaren voortduren, zo schrijft Hugo Priemus in het nieuwste Tijdschrift voor de Volkshuisvesting. Op basis van bevindingen van Amerikaanse onderzoekers en het IMF concludeert Priemus dat de kans ‘levensgroot’ is dat ook in Nederland bijvoorbeeld de neergang op de vastgoedmarkt hevig zal zijn en jaren zal d...  lees meer
 ‘We hoeven geen witlof te kweken’ - verslag VROM-excursie Spoorzone, Tilburg 22-10-2009
Duurzaam bodemgebruik staat hoog op de Tilburgse agenda. De bodem van de Tilburgse Spoorzone wordt de komende jaren gesaneerd zodat dit omvangrijke binnenstedelijke gebied kan worden getransformeerd. Hoe schoon de bodem moet worden, hangt af van hoe groot het verontreinigingsprobleem is en in welke context het gebied zal gaan functioneren. "Er hoef...  lees meer
 ‘Onzichtbaar geluid’ - verslag VROM-excursie naar Sijtwende (Voorburg) 08-10-2009
Door geluid ‘onzichtbaar’ te maken, neemt ook de beleving van geluidsoverlast af. In Voorburg werd dit principe gehanteerd bij de aanleg van de Sijtwendetunnel, die dwars door de gelijknamige nieuwbouwwijk loopt. Geluidswerende maatregelen zijn er volop, maar ze zijn niet als zodanig herkenbaar. Een weg op maaiveldniveau met een geluidsscherm erlan...  lees meer
 Een impressie van het Nirov Begrotingsdebat 2010 05-10-2009
De crisis gaat langer duren dan we denken en de productie van woningen zal lager liggen dan we verwachten. Aan pessimisten geen gebrek tijdens het Nirov begrotingsdebat 2010 van 22 september 2009.  Een nieuw en ander tijdperk gaat er komen op de woningmarkt, zoveel is zeker. Alleen niet nu. Minstens 6 jaar crisis, een woningproductie van 30.000 ...  lees meer
 Tobben en dromen op MorgenTomorrow | Dag van de Ruimte 05-10-2009
Donderdag en vrijdag 1 en 2 oktober heeft in de Amsterdamse Westergasfabriek het congres MorgenTomorrow | Dag van de Ruimte plaatsgevonden. Het congres was een samenwerking van de gemeente Amsterdam, het Nirov en het Ministerie van VROM, mede gefinancierd door het Stimuleringsfonds voor de Architectuur. Het congres werd mede ter ere van het Wibautj...  lees meer

september 2009

 Kennisconferentie Leren met Water katalyseert kennis in bruisende happening 22-09-2009
Leven met Water organiseert onder meer in samenwerking met het Nirov op 14 januari 2010 de Kennisconferentie Leren met Water. Tijdens de conferentie wordt innovatieve kennis over modern water- en gebiedsbeheer samenhangend gepresenteerd. En wel zo dat de bezoekers er meteen mee aan de slag gaan. Locatie: SS Rotterdam in Rotterdam. De conferen...  lees meer
 'We bouwen troep' - Binnenlands Bestuur over NederlandBovenWater II 22-09-2009
Het is niet best gesteld met de gebiedsontwikkeling in Nederland, constateert Peter van Rooy, auteur van het zojuist verschenen 'Nederland Boven Water'. "De gemeente is per definitie een onbetrouwbare partner in gebiedsontwikkeling." Binnenlands Bestuur van 18 september 2009 wijdde er een artikel aan. Op 9 september 2009 verscheen Nederland Bove...  lees meer
 Onderzoek geplande ontwikkelingen in Nationale Landschappen Gelderland en Overijssel 17-09-2009
Het Nirov heeft in opdracht van de Rekenkamer Oost onderzoek gedaan naar de geplande ontwikkelingen in de Nationale Landschappen van Overijssel en Gelderland. Het gaat hierbij om zowel de rode als de groene ontwikkelingen. Dit onderzoek is een bouwsteen voor een lopend onderzoek van de Rekenkamer Oost. Het onderzoek zal in de komende maanden door d...  lees meer
 Goed groen ontwerp maakt tevreden bewoners – Verslag Excursie GWL-terrein Amsterdam 11-09-2009
Het grootste succes van het GWL-terrein is de sociale duurzaamheid. Bewoners die elkaar ontmoeten, op elkaars kinderen letten en gezamenlijk het terrein onderhouden. De stedenbouwkundige opzet met autovrije binnenruimte en veel openbare tuinen, heeft hier een bepalende rol in gespeeld. Zo blijkt op donderdag 10 september 2009 tijdens de Nirov/VROM-...  lees meer

augustus 2009

 Nu verschenen: Tijdschrift voor de Volkshuisvesting, nr.4-2009 26-08-2009
Kun je de woningmarkt in beweging krijgen in een tijd als deze? Ja, staat te lezen in het nieuwe nummer van het Tijdschrift voor de Volkshuisvesting. Door middel van een interventiefonds waarmee je de bouwproductie garandeert. Geef een ontwikkelaar een afnamegarantie, zodat zijn afzetrisico nihil is en hij zijn projectfinanciering kan regelen. E...  lees meer
 Nieuwe publicatie: Stedenbouw 1924 – 2009: vijfentachtig jaar het vak van de toekomst 25-08-2009
Als appetizer voor het aankomend internationaal stedebouwkundig congres 'Morgen-Tomorrow / Dag van de Ruimte' op 1 en 2 oktober 2009 is een publicatie verschenen waarin wordt teruggeblikt op het legendarisch internationaal stedebouwkundig congres uit 1924. De toenmalige zoektocht naar het 'gewestelijk plan' leert dat regionale planning al enige tij...  lees meer
 LAATSTE PLAATSEN voor het Internationaal Stedenbouwcongres MORGEN-TOMORROW / DAG VAN DE RUIMTE 22-08-2009
De laatste 25 plaatsen kunnen wij u aanbieden voor € 250,- Inschrijven? Stuur een mail naar morgentomorrow@eurocongress.com Doe het snel want het zijn echt de laatste plaatsen. Meer informatie en programma op www.morgentomorrow.nl   lees meer
 S&RO 4/2009: Park is uit 21-08-2009
In de moderne stedenbouw wordt groen vaak gezien als tegenhanger van gebouwde omgeving. De traditie uit de negentiende- en begin twintigste eeuw, waarbij het stadspark de stedeling moest wegvoeren uit de druk van het dagelijks leven, lijkt de afgelopen decennia in het slop te zijn geraakt. Hedendaagse parken zijn volop in beweging en drukken vooral...  lees meer
 CanonRO: iconen indienen kan tot eind augustus! 14-08-2009
Welke projecten, personen en plannen zijn volgens u een icoon voor de Nederlandse ruimtelijke ordening? Tot eind augustus kunt u zelf iconen aandragen via www.canonRO.nl. De inzameling van potentiële iconen voor de CanonRO.nl is bijna afgerond. Het afgelopen halfjaar hebben VROM en Nirov diverse bijeenkomsten met RO-professionals georganiseerd ...  lees meer
 Het Nirov in Commissie Water en Ruimte Unie van Waterschappen 03-08-2009
Het Nirov is vertegenwoordigd in de Commissie Water en Ruimte van de Unie van Waterschappen onder leiding van Patrick Poelmann, dijkgraaf van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. Ronald Lohr neemt namens het Nirov deel in de ambtelijke werkgroep die de commissie ondersteunt. De commissie is ingesteld om een visie te ontwikkelen over de ...  lees meer

juli 2009

 Voorinvesteren voor een duurzame herstructureringswijk 16-07-2009
Een vroegtijdig masterplan met oog voor wijkbranding en leefstijlen, investeren in sociale en fysieke duurzaamheid, een mix van sociale koop-/huurwoningen en vrije-sectorwoningen. Dit zijn de ingrediënten die de Delftse wijk Poptahof moeten transformeren van een dichtbebouwde flatwijk uit de jaren 60, waar de leefbaarheid sterk achteruit is gegaan,...  lees meer
 Oproep: Paper indienen voor Delta Urbanism Conference 14-07-2009
Tot 18 augustus 2009 is het nog mogelijk om paper(s) in te dienen voor de invulling van werksessie(s) tijdens de jaarlijkse National Planning Conference van de American Planning Association (APA) op  10-13 april 2010 in New Orleans. Thema is Delta Urbanism. NB: De APA wil graag in contact komen met Nederlandse planning- en ontwerp bureaus die be...  lees meer
 Olympische ambities in Nederland 08-07-2009
Wat is er nodig om 10.500 atleten, 5.500 begeleiders, 3.000 officials, 35.000 vertegenwoordigers van de media, 45.000 vrijwilligers en vooral 4 tot 6 miljoen toeschouwers op te vangen en te begeleiden? Kortom, wat moet Nederland in huis hebben wil het de Olympische Spelen in 2028 kunnen huisvesten en welke ruimtelijke implicaties heeft dit? Lees he...  lees meer
 Nirov excursiereeks Duurzaam Binnenstedelijk Bouwen 07-07-2009
Bouwen in bestaand bebouwd gebied wordt steeds complexer. In het kader van de verstedelijkingsafspraken wordt beoogd om vijfentwintig tot veertig procent van de nieuwbouw te realiseren binnen bebouwd gebied. De uitdaging voor overheid en vakwereld is om deze verdichting te combineren met een aantrekkelijk stedelijk leefmilieu. Alleen zo biedt de dr...  lees meer
 'Vormgeven aan eigen bestaan in Culemborg' 03-07-2009
"Als de mensen met plezier in hun wijk wonen, ontstaan er vanzelf initiatieven om de wijk leefbaar te houden," aldus Marleen Kaptein (voorzitter van de stichting EVA) tijdens de excursie die het Nirov op 4 juni 2009 organiseerde. EVA-Lanxmeer is een voorbeeld geworden voor duurzame stedenbouw, waarbij bewoners hun eigen bestaan kunnen vormgeven. To...  lees meer

juni 2009

 S&RO 3 - 2009: Infra & RO 25-06-2009
Morgen verschijnt S&RO 3/2009. Dit nummer van het tijdschrift S&RO onderzoekt de nieuwe relatie tussen infrastructuur en ruimtelijke ordening. De bereikbaarheid van stedelijke regio’s wordt steeds meer bepaald door ketens van modaliteiten (auto, trein, tram, bus, fiets). Werd parkeren bij stations tien jaar geleden mondjesmaat gefaciliteerd, in...  lees meer
 Nationale Bouwcrisisconferentie: 'Vertrouwen van consument (terug) winnen’ 16-06-2009
Op 11 juni organiseerde het Nirov de Nationale Bouwcrisisconferentie. Dit gebeurde in samenwerking met Aedes, IPO, het Ministerie van VROM, Neprom, NVB-Bouw, NVM, Vereniging Eigen Huis en VNG. Hieronder leest u de conclusies.     Het was goed om te zien dat vrijwel alle segmenten van onze vakwereld op de conferentie aanwezig wa...  lees meer
 Tijdschrift voor de Volkshuisvesting in teken van kredietcrisis 12-06-2009
"Een van de kernproblemen van de woningmarkt is toch de hypotheekfinanciering," zegt Johan Conijn, bijzonder hoogleraar Woningmarkt van de Universiteit van Amsterdam in het nieuwste nummer van Tijdschrift voor de Volkshuisvesting, dat aan de effecten van de kredietcrisis voor de woningmarkt is gewijd. Hypotheken zijn volgens Conijn de brandstof...  lees meer
 Woningmarktcrisis in kaart 11-06-2009
Het afgelopen jaar zijn de woningverkopen in Nederland sterk in aantal afgenomen. Om de recente dynamiek op de woningmarkt te illustreren hebben het Nirov en het Kadaster een ‘gloeikaart’ van de woningmarkt gemaakt voor zowel het eerste kwartaal van 2008 als het eerste kwartaal van 2009. Het Nirov presenteerde deze kaart tijdens de Nationale Bouwcr...  lees meer
 Seminar Klimaat en Structuurvisies 11-06-2009
Op 11 juni 2009 organiseren het Nirov, het BSIK-programma Klimaat voor Ruimte en het InterProvinciaal Overleg (IPO) een seminar over klimaat & structuurvisies in Utrecht. Meer informatie over het programma treft u hier: Programma seminar 12.30 Ontvangst 13.30 Welkom door de dagvoorzitter 13.35 Inleiding door Hasse Goosen (Alt...  lees meer
 'Meer inspanning nodig om huiseigenaar tot groen dak te verleiden' 05-06-2009
Er moet meer worden gedaan om huiseigenaren te verleiden een groen dak aan te leggen. Groene daken zijn goed voor het milieu en een prima manier om regenwater te bergen. Toch is het aantal huizen met een groen dak nog beperkt. Financiële prikkels, nieuwe innovaties en vooral ook mooiere, multifunctionele groene moeten hier verandering in brengen. D...  lees meer

mei 2009

 Bouw- en woningsector organiseert Nationale Bouwcrisisconferentie 19-05-2009
Er komt een Nationale Bouwcrisisconferentie. De bouw- en woningsector heeft hiervoor, samen met het Nederlands Instituut voor Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting (Nirov), het initiatief genomen. De bouwcrisisconferentie moet zicht bieden op oplossingen of (nieuwe) kansen voor de sector, nu veel bouwprojecten door de crisis tot stilstand zijn g...  lees meer

april 2009

 Vers van de pers: S&RO 2, 2009 met als thema 'Zeewaarts' 24-04-2009
S&RO 2/2009 beschrijft de verschillende facetten van de zee en de kust. De zee is steeds minder terra incognita, bron van angst en dreiging, maar krijgt een eigen intrinsieke waarde toegekend. We willen de zee niet langer buiten houden, afschermen en bedijken. Inmiddels zien we de zee en de kust als kraamkamer van leven en bron van inkomsten. De ze...  lees meer
 Christine Oude Veldhuis nieuwe directeur Nirov 21-04-2009
Christine Oude Veldhuis nieuwe directeur Nirov Op 1 september 2009 zal drs. M.C. (Christine) Oude Veldhuis MRE aantreden als directeur van het Nirov, de netwerkorganisatie voor professionals in bouwen, wonen en ruimtelijke ontwikkeling. Op dit moment werkt Oude Veldhuis bij ECORYS als business unit manager Bouwen en Wonen van de divisie Vastgoed...  lees meer
 11 juni 2009: Nationale Bouwcrisisconferentie (Amersfoort) 17-04-2009
Op 11 juni vindt de Nationale Bouwcrisisconferentie plaats. Deze conferentie wordt georganiseerd door het Nirov in samenwerking met Aedes, IPO, Ministerie van VROM, Neprom, NVB-Bouw, NVM,  Vereniging Eigen Huis en VNG. Wat betekent de crisis voor uw praktijk als overheid, corporatie, ontwikkelaar of makelaar? Welke ingrediënten zijn voor ...  lees meer
 Tijdschrift voor de Volkshuisvesting 2/2009 verschenen 15-04-2009
Eigenwoningbezit is in de eerste plaats een middel om een dak boven je hoofd te hebben en niet een bron van financiële zekerheid als alternatief voor overheidsuitgaven aan sociale zekerheid. Dat is een van de lessen van de financiële crisis in Azië tien jaar geleden, die nu ook voor Nederland opgaat. Het lijkt er steeds meer op dat degenen die z...  lees meer

maart 2009

 Verslag Regiobijeenkomsten Alblasserwaard Vijfheerenlanden 26-03-2009
Op 22 januari en 4 februari werd een vervolg gegeven aan de bijeenkomst van de Regio Alblasserwaard Vijfheerenlanden van 29 oktober 2008. Aanleiding voor deze bijeenkomsten is dat de regio voor een aantal forse ruimtelijke uitdagingen staat, waardoor het belangrijk is dat de regio daarin nog eens de eigen plaats en positie bepaalt. Le...  lees meer
 'Ontwerpen op het raakvlak van water en ruimte' gepresenteerd 23-03-2009
Minister Cramer overhandigde op 12 maart de publicatie 'Ontwerpen op het raakvlak van water en ruimte' aan vertegenwoordigers vanuit gemeenten, woningbouwcorporatie, provincie, projectontwikkeling en waterbeheer. Dat gebeurde tijdens de conferentie Ruimtelijk ontwerpen met water, georganiseerd door Nirov in samenwerking met VROM en Deltares. De pub...  lees meer

februari 2009

 S&RO 1/2009 is verschenen 24-02-2009
Redactioneel: Loze woorden - Joks Janssen Intro: Uitgelicht - Oude pakhuizen Q&A – Edo Arnoldussen, directeur GOB Direct aan tafel deals maken - Anne Luijten Gastcolumn - Kwestie van lef - Marnix Norder Feest: S&RO negentig jaar Negentig jaar S&RO, negentig jaar vakontwikkeling - Hans van der Cammen Thema: Trans...  lees meer
 De Eerste Linie wint Bouwfonds Ontwerpprijsvraag 20-02-2009
Op 19 februari is de winnaar van de Bouwfonds Ontwerpprijsvraag bekend gemaakt. Het is het ontwerp De Eerste Linie geworden. Lees verder...   lees meer
 Output 14 'Water 2040 en Later?' is uit! 11-02-2009
De klimaatverandering vraagt om bezinning op het bestaande waterbeleid. Niet alleen overstromingsrisico's maar ook de kwaliteit van het water en droogte en verzilting zijn problemen waar we de komende decennia steeds meer  mee te maken zullen krijgen. Wat betekent dat voor de ruimtelijke inrichting van Nederland? De Output 'Water 2040 en Later' gee...  lees meer

januari 2009

 Grand design woningmarkt hard nodig 30-01-2009
Politieke partijen moeten het dogmatisch denken over de woningmarkt onmiddellijk verlaten. Die conclusie werd op donderdag 29 januari 2009 getrokken tijdens het Nirov-nieuwjaarsdebat, waar het manifest Anderewoningmarkt.nu werd gepresenteerd. "Partijen moeten het denken vanuit standpunten nu echt eens inruilen voor het denken vanuit belangen. Dat z...  lees meer
 Output 13: Wat betekent de nieuwe Wro voor de stadsregio's? 20-01-2009
Met de invoering van de nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro) zijn de stadsregio’s de belangrijkste juridische bevoegdheden om de ruimtelijke ontwikkeling te sturen, kwijtgeraakt. Toch zijn er nog verschillende manieren waarop stadsregio's een belangrijke rol kunnen blijven spelen bij het gezamenlijk aanpakken van regionale problemen. In deze Outpu...  lees meer
 Innovatieve plannen voor Zuidplaspolder 19-01-2009
De toekomstige bewoners van de zeven- tot dertigduizend woningen die in het laagstgelegen gebied van Europa gepland staan, hoeven niet ongerust te zijn. De Zuidplaspolder kan heel goed klimaatbestendig worden gemaakt. Zo menen de deskundigen op de eindconferentie Zuidplaspolder op donderdag 15 januari. Nu rest de vraag of er genoeg budget zal zijn ...  lees meer
 Output over stedelijke vernieuwing is verschenen 13-01-2009
In deze Output vindt u het verslag van zes excursies naar wijken waar gewerkt wordt aan fysieke, sociale en economische ontwikkeling. De zes wijken zijn: Korte Akkeren (Gouda), Dichtersbuurt (Oss), Heuvel (Breda), Goese Polder (Goes) Overvecht (Utrecht), en Woensel-West (Eindhoven). Ruim 250 professionals namen deel aan de excursies en hebben me...  lees meer
 Nirov start Carrièrewijzer; nieuwe website met RO-vacatures en -cursussen 12-01-2009
Per 12 januari is er een nieuwe website in de lucht met een uitgebreid overzicht van vacatures én cursussen in de ruimtelijke ontwikkeling, bouwen en wonen. De nieuwe carrièrewijzer van het Nirov is hét startpunt voor uw carrière in ruimtelijke ontwikkeling, bouwen en wonen. De site biedt u mogelijkheden voor een nieuwe carrière, in de vorm van ...  lees meer

december 2008

 Alle Nirov-medewerkers wensen u een inspirerend 2009! 16-12-2008
Als er in ons landje een pak sneeuw valt, dan zijn we even collectief ontregeld. We moeten een paar dagen wennen aan de 'sneeuwopgave'. De plannen worden anders, we willen er spontaan op uit, we gooien ons programma om. Alles gaat anders dan gepland, en het is nog leuk ook. Ondertussen zijn veel vakgenoten beroepsmatig bezig met de 'wateropgav...  lees meer
 Lokaal handvest voor huurders vergroot draagvlak niet 03-12-2008
ChristenUnie en PvdA willen huurders meer rechten geven bij sloop of renovatie van hun eigen buurt. Deze afspraken tussen huurders en verhuurders komen in een lokaal handvest te staan. Het handvest vergroot het draagvlak en de betrokkenheid van de buurtbewoners, menen PvdA en CU. "Een nobel streven, maar tot meer draagvlak en betrokkenheid zal het ...  lees meer
 'Politiek is klaar voor hervorming woningmarkt' 02-12-2008
Politiek Den Haag lijkt klaar voor een hervorming van de vastzittende woningmarkt, nadat regeringspartij CDA bekend maakte de discussie over het huidige systeem van hypotheekrenteaftrek niet langer af te houden. Nu dit taboe lijkt te zijn doorbroken, ligt de weg open voor echte maatregelen om de woningmarkt weer vlot te trekken. Het Nirov inventa...  lees meer

november 2008

 Gebiedsontwikkeling: vaardigheden belangrijker dan kennis 27-11-2008
Bij de partijen die betrokken zijn bij gebiedsontwikkeling leven nog behoorlijk wat misverstanden over 'de ander'. Bijvoorbeeld een bestuurder die denkt dat een marktpartij wel even de onrendabele top van een investering zal betalen. "Om een gebiedsontwikkeling succesvol te realiseren, is het essentieel om deze misvattingen over hoe dingen bij de a...  lees meer
 Eerst de infra, dan het gebouw - Impressie Masterclass Waardecreatie 18-11-2008
Op knooppunten van infrastructuur en ruimte is meerwaarde te behalen. "Door eerst in infrastructuur te investeren, verhoog je de grondwaarde en verdien je als overheid uiteindelijk meer aan het kantoor. Infrastructuur zou dus niet volgend moeten zijn." Zo zegt Bert van Eekelen, projectcoördinator Zuidas Dok en directeur PRC Bouwcentrum tijdens ...  lees meer
 Impressie Regiobijeenkomst Alblasserwaard Vijfheerenlanden 13-11-2008
"Het is voor het eerst dat de regio buiten de normale orde van vergaderingen bij elkaar komt", vertelt Frank Koen, portefeuillehouder RO van de Regio Alblasserwaard Vijfheerenlanden en burgemeester van Zederik. Op woensdag 29 oktober organiseerde het Nirov een regiobijeenkomst voor bestuurders en hoofden RO in de regio Alblasserwaard Vijfheerenland...  lees meer
 Nog enkele plaatsen voor de Praktijkmiddag Waterwet en WRO 12-11-2008
De invoering van de WRO (1 juli 2008) en de Waterwet (medio 2009) brengt nogal wat veranderingen met zich mee voor de beleids- en uitvoeringspraktijk van professionals op het gebied van ruimtelijke ordening en waterbeheer. Laat u door deskundigen  bijpraten op deze praktijkmiddag op 4 december. U kunt zich nog tot en met 20 november aanmelden voor ...  lees meer
 'Maak het water zichtbaar' - Nederlands advies voor New Orleans 11-11-2008
"Herstel het grotendeels dichtgegooide kanalennetwerk van New Orleans, sloop de lelijke betonmuren langs de overgebleven kanalen en zorg dat buurten zicht hebben op de kanalen." Dit advies gaf een groep van vijftien Nederlandse professionals, waaronder Martijn Vos van het Nirov, onlangs in een workshop in New Orleans. Dutch Dialogues Het doel ...  lees meer
 Herhaalde oproep: Het Nirov zoekt een directeur 10-11-2008
In verband met het vertrek van Fred Schoorl zoekt het Nirov een nieuwe directeur. Fred Schoorl is sinds 1 september 2008 directeur strategie bij woningcorporatie Ymere. De vacature is enigszins aangepast ten opzichte van de vacature zoals die in juli op verschillende plekken was gepubliceerd. Tot 1 december 2008 kan er op deze vacature worden ge...  lees meer
 Programma Regio’s blij met Commissie Nijpels 06-11-2008
De VNG heeft de Commissie Toekomst Stadsregionale Samenwerking (CTSS) ingesteld. Deze commissie, onder voorzitterschap van Ed Nijpels moet advies uitbrengen over de toekomst van de stadsregionale samenwerking. Willem Buunk, Nirov-programmaleider Regio’s: "Goed dat juist de VNG hiermee bezig is. Samenwerking tussen gemeenten is essentieel voor het a...  lees meer
 Het Nirov biedt ook maatwerk- en in-companyproducten 05-11-2008
Het Begrotingsdebat, de IPRO, de Cursus Volkshuisvesting; de open debatten, studiedagen, cursussen en studiereizen van het Nirov zijn inmiddels goed bekend in de vakwereld. Minder bekend zijn onze maatwerkproducten. Het Nirov ondersteunt private, publieke en particuliere partijen om kennis en competenties te ontwikkelen en verspreiden. Dat doen...  lees meer
 Impressie Excursie Utrecht; Aziz als leider van straks 04-11-2008
"Ik zag Dick (opbouwwerker Cumulus) elke woensdag in de buurt. Van hem heb ik gehoord dat Hans (BuitenKans) samen met de kinderen bomen ging planten en ik wou daar ook aan mee doen. We hebben heel mooie speelplekken en ook zitplekken gemaakt." Zo vertelt Aziz Hatot, 12 jaar oud, tijdens de Nirov-excursie door de Utrechtse wijk Overvecht op donderda...  lees meer
 Waardecreatie door samenwerking tussen én binnen gemeenten 03-11-2008
In de regio Rotterdam werken, wonen en recreëren 1.2 miljoen mensen. Ook in 2020 wil deze regio één van de belangrijkste pijlers van de Nederlandse economie zijn. De stadsregio zoekt naar mogelijkheden om de onbegrensde ambities te realiseren. Raadsleden uit de regio konden hierover meepraten tijdens het regioatelier ‘Investeringsstrategie’ op maan...  lees meer

oktober 2008

 Internationale prijs voor burgerparticipatie en stedenbouw Roombeek 29-10-2008
De Enschedese wederopbouwwijk Roombeek heeft de eerste prijs in de categorie 'Regional participation' van de EURPA (European Urban and Regional Planning Awards) gewonnen. Wethouder Roelof Bleker, tevens bestuurslid Nirov, is ontzettend blij met deze Europese prijs. "Voor mij is het opnieuw de bevestiging dat burgerparticipatie prima samen gaat met ...  lees meer
 1600 kilometer stadsrand komende jaren op de schop 28-10-2008
De komende jaren gaat er 1600 kilometer stadsrand op de schop, zo blijkt uit de quickscan ‘Bouwen aan de randen van de stad’ van het Nirov. Meer dan de helft van alle nieuwbouwwoningen en detailhandel zal aan de stadsranden worden gebouwd. Ondanks al deze bouwactiviteiten zullen steden en dorpen niet of nauwelijks aan elkaar groeien. In de jaren...  lees meer
 Rol griffiers bij regionale samenwerking 20-10-2008
Bij regionale samenwerking moet de raad ook vooraan het proces staan. Want de regio zou geen speeltje moeten zijn van bestuurders. Hier ligt een rol voor de raadsgriffiers. Het Nirov-programma Regio’s organiseerde op 12 september een bijeenkomst om de griffiers te informeren en te inspireren over deze nieuwe rol. Door de invoering van de nieuw...  lees meer
 "Verrommeling is het resultaat van bewust beleid" 17-10-2008
De zogenaamde verrommeling van Nederland is niet het gevolg van 'lukraak bouwen langs de stadsranden', zoals minister Cramer beweert. Dit zegt Willem Buunk van het Nirov in een interview met Binnenlands Bestuur. Uit het Nirov-rapport Bouwen aan de randen van de stad blijkt dat de komende jaren 1600 km stadsrand op de schop gaat. Volgens het Nirov i...  lees meer
 Column: Good Red Super Green Randstad Delta 16-10-2008
De Deltacommissie, de Structuurvisie Randstad 2040, de Bouwfonds-prijsvraag; wij, ontwerpers, geografen en planologen halen de laatste maanden met regelmaat de landelijke media. Van die drie geeft de prijsvraag, volgens Ronald Löhr, programmaleider Gebiedsontwikkeling, met afstand het beste antwoord op de vraag welke kant we op moeten met de ruimte...  lees meer
 'We doen het zelf in Woensel-West' - impressie Excursie Eindhoven 15-10-2008
"Woensel-West moet geen gemiddelde wijk worden" is de belangrijkste conclusie na de Nirov-excursie Stedelijke Vernieuwing in Eindhoven. Het gebied is en blijft een volkswijk, met een mix van studentenhuisvesting, sociale huurwoningen en koophuizen. De diversiteit is de kracht van de wijk. Volgens Henri Koolen (Gemeente Eindhoven) is "een cyclis...  lees meer
 Opinie: Financiële crisis en de woningmarkt 13-10-2008
Het is crisis in de financiële sector. Pijnlijk genoeg begon deze crisis in de woningsector, met de zeepbelhypotheken in de Verenigde Staten. Nog pijnlijker is het dat de crisis, die nu ook naar Nederland is overgewaaid, een duidelijk effect heeft op de Nederlandse woningmarkt. Waar de problemen op deze markt toch al groot waren, worden ze nu allee...  lees meer
 Impressie Excursie Stedelijke Vernieuwing Goes 06-10-2008
"Kom nooit zonder plan en nooit met een dichtgetimmerd plan", zei Willem Kwekkeboom, zelfstandig projectmanager en adviseur op 5 september tijdens de excursie Stedelijke Vernieuwing naar Goes, georganiseerd door het Nirov in opdracht van Vrom-WWI. In de wijk Goese Polder hebben gemeente, corporatie en adviesbureau al vóórdat er een plan lag de bewo...  lees meer
 'Hoogintelligent beleid' - impressie Nirov-begrotingsdebat 02-10-2008
De SP is bereid het gesprek aan te gaan over een herziening van de gesubsidieerde huurwoningmarkt als het dan ook mag gaan over de problemen op de koopwoningmarkt en de hypotheekrenteaftrek. CDA en VVD willen zelfs niet praten over het H-woord. Zo blijkt tijdens het traditionele Nirov-begrotingsdebat op 23 september 2008 in Nieuwspoort. Met die ...  lees meer

september 2008

 Naar een regionaal duurzaamheidsbeleid 24-09-2008
In de regio's is voor het thema duurzaamheid veel bestuurlijke ambitie. Dit biedt kansen om daadwerkelijk met bestuurlijk draagvlak aan verdere uitbouw van het instrumentarium voor de implementatie van duurzaamheidsbeleid te werken. Zo bleek tijdens een expertmeeting over duurzaamheid en de stedelijke regio die het Nirov Meerjarenprogramma Regio’s ...  lees meer
 Nominaties Good Red Super Green bekend 22-09-2008
Afgelopen donderdag zijn de drie genomineerden van de Bouwfonds Ontwerpprijsvraag Good Red Super Green bekend gemaakt in de Goudse Schouwburg. Tegelijkertijd werd hier de tentoonstelling met de  meest vernieuwende, prikkelende en leukste ontwerpen uit de eerste ronde van de Ontwerpprijsvraag geopend. Er is dit jaar een groot aantal aanmeldingen ...  lees meer
 Meebouwen met het water - impressie Debat 'Water 2040 en Later' 18-09-2008
Waterveiligheid en behoud van landschapskwaliteit zijn belangrijk maar we moeten ook nieuwe waarden toevoegen, aldus het Streefbeeld 2040 van het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Ruim tachtig deelnemers discussieerden tijdens het debat 'Water 2040 en later?' op 10 september over de vraag wat er nodig is om dit streefbeeld werkelijkheid te late...  lees meer
 Column: Hoezo gezinswoning met tuin, een flat aan Centraal Park is toch beter? 16-09-2008
De bouwplannen voor de toekomst houden geen rekening met de woonbehoeften van nu. Het is voor iedereen duidelijk dat er met name in de Randstad grote behoefte is aan eengezinswoningen met een tuin. Daarentegen wil het kabinet, blijkens de structuurvisie Randstad 2040, tweehonderdduizend hoogbouwwoningen gaan bouwen. Het is prachtig dat er een s...  lees meer
 Half miljoen nieuwbouwwoningen gepland in overstromingsrisicogebied 15-09-2008
Circa een half miljoen nieuwbouwwoningen staat gepland in gebieden met een overstromingsrisico. Bij een dijkdoorbraak kunnen deze woningen tot 7 meter onder water lopen. Dit blijkt uit een quickscan die het Nirov, Nederlands Instituut voor Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting, heeft uitgevoerd naar aanleiding van het advies van de Deltacommissi...  lees meer
 Opinie: Kraakverbod is symptoombestrijding 10-09-2008
CDA, VVD en CU roepen dat er in Nederland geen woningnood is en lanceren een wetvoorstel voor een kraakverbod (Trouw, 27 augustus 2008). Daarmee ontstaat een politieke stofwolk die ons het zicht ontneemt op het achterliggende en veel grotere probleem, namelijk de verziekte woningmarkt. De stagnatie op de woningmarkt treft honderdduizenden inwoners ...  lees meer
 Huurwoningmarkt onder de loep 02-09-2008
In dit nummer van het Tijdschrift voor de Volkshuisvesting een aantal artikelen over de huurwoningmarkt. Het tijdschrift opent met een artikel over het CPB-rapport 'Economische effecten van regulering en subsidiëring van de huurwoningmarkt', geschreven door de auteurs van het rapport, Gerbert Romijn en Paul Besseling. Daarna volgen twee kritische b...  lees meer

augustus 2008

 Planning winkelgebieden moet dynamischer 25-08-2008
Bij de planning van winkelgebieden wordt teveel gekeken naar oppervlaktes zonder de kwaliteit en het winkelaanbod mee te wegen. In de besluitvorming moet meer aandacht zijn voor de lokale omstandigheden en de veranderende markt. Dat blijkt uit een reeks regiobijeenkomsten, mede georganiseerd door het Nirov. In een reeks van zes regiobijeenkomste...  lees meer
 Nieuw systeem: Inkomen bepaalt huurkorting 18-08-2008
Vier woningcorporaties in Nederland en de SEV (Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting) introduceren per 1 oktober een nieuw systeem om huurkorting te berekenen: Huur op Maat. De korting die de bewoner op de huurprijs krijgt, is in dit nieuwe systeem tijdelijk en afhankelijk van zijn inkomen op dat moment. De verwachting is ook dat Huur op Maat de...  lees meer
 S&RO 4/2008 is verschenen 15-08-2008
Niet iedereen snapt waarom planologen, stedenbouwkundigen en (landschaps)architecten vakmatig verwonderd, en bij vlagen verbijsterd, na vakantie terug naar huis keren. De schoonheid van het Toscaanse landschap kan ook de niet-vakgenoot nog wel zien, maar waarom omgereden voor die volautomatische tram in Lille? Moest de magnetische schoonheid va...  lees meer
 Waterbeleid is ruimtelijk beleid 06-08-2008
"Besef dat watermaatregelen vrijwel altijd ruimtelijke consequenties hebben. Het rijk moet in het Nationaal Waterplan deze ruimtelijke gevolgen agenderen." Dat is de boodschap van een Nirov-expertmeeting over het Nationaal Waterplan. Tijdens de Nirov-expertmeeting op 3 juli discussieerden 22 experts over hoe en waar maatregelen voor de aanpak va...  lees meer
 ‘Gebiedsontwikkeling is oorlog tegen sectoraal denken’ 04-08-2008
"Gebiedsontwikkeling is eigenlijk een keiharde oorlog tegen sectoraal denken, verkokerd handelen, monogame ideeën en alleen maar de schuld bij de ander leggen." Dit stelt Friso de Zeeuw (TU Delft/Bouwfonds) op 30 juni bij de lancering van de webportal www.gebiedsontwikkeling.nu. De portal is een initiatief van de TU Delft, het Nirov, Ministerie VRO...  lees meer

juli 2008

 Kamerfracties zijn appartementenbouw zat 24-07-2008
Een groot deel van de Tweede Kamerfracties vindt dat er minder appartementen en meer gezinswoningen in de steden moeten worden gebouwd. Er moeten meer binnenstedelijke bouwlocaties worden aangewezen met een gevarieerder woningaanbod. Dit  zal een belangrijke bijdrage leveren aan een gezondere woningmarkt. Dit blijkt uit reacties van Kamerfracties o...  lees meer
 Bewoners en gebiedsontwikkeling, welke bril zet je op? 15-07-2008
De kennis en ervaring van bewoners is van grote waarde voor een goede gebiedsontwikkeling. "De realiteit van bewoners is vaak een andere dan van een professional", benadrukt Hans Hoogvorst, directeur H/Kwadraat. Beide werelden komen samen in het participatieproces, maar hoe en wanneer benaderen en betrekken we bewoners? En hoeveel extra tijd gaat d...  lees meer
 Het Nirov zoekt een directeur 11-07-2008
In verband met het vertrek van de huidige directeur zoekt het Nirov een nieuwe directeur. De vacature is elders op de website te vinden en er kan tot 1 september 2008 op gereageerd worden. De huidige directeur Fred Schoorl begint op 1 september 2008 bij woningcorporatie Ymere als directeur strategie. De volledige vacaturetekst vindt u hier   lees meer
 Kansen voor kwaliteitsverbetering bij wijkontwikkeling benutten 08-07-2008
"Alleen inzetten op intensief beheer is onvoldoende", benadrukt Jan van Wezel van Gemeente Breda. Sociale en economische interventies zijn ook van belang. Het doel is dan ook om in te zetten op de ontwikkelingen van het onderwijs en het ondernemerschap in de Bredase wijk Heuvel. Daarnaast is het van belang om gezamenlijk met de bewoners een degelij...  lees meer
 Woningmarktdebat: geen concurrerende markt, dus géén beweging 08-07-2008
"Er moet een frisse wind door de woningmarkt gaan waaien. Bewoners zijn ontevreden, kunnen niet doorstromen en willen juist kwaliteit". Redenen waarom het Nirov op woensdag 18 juni 2008 een Flitsdebat organiseerde. "Wat is jullie droomruimte om te wonen?", met deze vraag startte dagvoorzitter Gert van 't Hof het debat. Een vraag die gelijk het ...  lees meer

juni 2008

 Inpakpapier voor regio’s en steden 30-06-2008
Regiomarketing is een aanleiding om als regio of stad te kijken waar je authentieke kracht zit en wat je wilt uitdragen naar buiten. De slogan en campagne zijn de verpakking van het cadeautje. De regio of stad is het cadeau en dat moet goed zijn als je het pakje uitpakt, zegt Frits Huffnagel, wethouder City-Marketing in Den Haag tijdens de studieda...  lees meer
 Preventief te werk gaan 25-06-2008
"U woont in deze straat, dus u bent de specialist", dat is de manier van benaderen van bewoners, geeft Ad Sterkens van BrabantWonen aan tijdens de Nirov-excursie Stedelijke Vernieuwing Oss op 12 juni. Deze benadering koppelt BrabantWonen aan het letterlijk 'een kijkje achter de voordeur te nemen'. Vanuit de kracht van de wijk en het eigen initiatie...  lees meer
 Leegstand niet in beeld bij plannenmakers 23-06-2008
Van de bijna duizend leegstaande objecten op de vandaag gepresenteerde Oude Kaart van Nederland ligt slechts een fractie (59 locaties) binnen de grenzen van een geplande ruimtelijke ontwikkeling. Dat blijkt uit een door het Nirov uitgevoerde confrontatie van de "Oude Kaart" met De Nieuwe Kaart van Nederland, waarop alle geplande ruimtelijke ontwikk...  lees meer
 Overheid moet regie woningmarkt loslaten 19-06-2008
De regelgeving in Nederland is zo ingewikkeld geworden dat het haast onmogelijk is om nieuwe woningen te realiseren. Dat stelde Rudy Stroink, directeur van TCN Property Projects, tijdens het zogenaamde flitsdebat ‘Op zoek naar ruimte om te wonen’ dat het Nederlands Instituut voor Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting (Nirov) afgelopen woensdag 1...  lees meer
 Het sociale programma als drager van integrale aanpak 12-06-2008
“Iedereen zou te werk moeten gaan als de gemeente Gouda”, zei coreferent Lex van Castelen van het Landelijk Samenwerkingverband Aandachtswijken (LSA) op de eerste excursiedag Stedelijke Vernieuwing van de reeks. De gemeente Gouda heeft samen met de beide corporaties Mozaïek en Woonpartners Midden-Holland in de nog lopende vernieuwingsperiode veel a...  lees meer
 Nieuwe wijn in oude zakken 10-06-2008
"De leefbaarheid van wijken en buurten vormt samen met de beschikbaarheid en betaalbaarheid van goede woningen de kern van de volkshuisvesting in ons land." Een zin die rechtstreeks lijkt te komen uit een toespraak van de huidige minister van WWI. In feite is het een bewering uit het rapport Verder dan de voordeur van de NWR (later opgegaan in Ae...  lees meer
 Vertrek Nirov-directeur Fred Schoorl 09-06-2008
Fred Schoorl vertrekt na vijf jaar bij het Nirov als directeur. Hij zet per 1 september 2008 zijn loopbaan voort als directeur strategie bij de ontwikkelende woningcorporatie Ymere in Amsterdam. Drs. F.F.J. Schoorl (1960) werd in januari 2003 directeur van het Nederlands Instituut voor Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting (Nirov), het groo...  lees meer
 “Een nieuwe focus op identiteit” 05-06-2008
“Stel Rotterdam is een meubelwinkel: is het een antiekwinkel of een IKEA?”, vraagt Hans Kars, Kars-advies, aan de deelnemers van de Studiedag Leefstijlen en Woonmilieus op woensdag 14 mei 2008. Door met verschillende partijen een antwoord te formuleren op dit soort vragen wordt duidelijk wat voor merkidentiteit een stad of een wijk heeft en welke g...  lees meer

mei 2008

 Nirov start campagne Anderewoningmarkt.nu 23-05-2008
Politiek Den Haag moet het probleem van de vastzittende woningmarkt nú aanpakken. Langer uitstellen, zoals in het regeerakkoord is afgesproken, is onverantwoord. Dit zegt het Nederlands Instituut voor Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting (Nirov) bij de start van haar campagne Anderewoningmarkt.nu. Met de campagne wil het Nirov de discussie ov...  lees meer

april 2008

 Ontwerp een mooier land 23-04-2008
Ineens was het er weer, op Ruimteforum, de website van VROM: Mooi Nederland. Opvallend lang werd niets van deze ambitie van minister Cramer vernomen. De discussie over mooi en lelijk bloeide op in het land, in de media, in de vakwereld, maar van VROM vernamen we niets. Wisten ze het daar ook niet, was er sprake van interdepartementaal gekissebis of...  lees meer
 Inschrijving Praktijkopleiding Gebiedsontwikkeling najaar 2008 gestart 22-04-2008
Tijdens de Praktijkopleiding werken de deelnemers aan hun competenties en toetsen deze direct in hun eigen praktijk. Hierdoor wordt het project meetbaar versneld. Of zoals een deelnemer aan het eerste traject het verwoordt: “Het is een kwestie van halen en brengen. Ik breng graag mijn eigen praktijk als voorbeeld in en anderen denken vervolgens met...  lees meer
 Keuzes toekomst Randstad 15-04-2008
De Minister van VROM, namens het kabinet, heeft grote plannen voor de Randstad in 2040. Tijdens de Week van de Dialoog zijn rondetafelgesprekken gevoerd en bijeenkomsten georganiseerd voor burgers en professionals, onder de naam Randstadtafels. De minister wil nu ook alle andere inwoners van Nederland bij deze discussie betrekken. Daarom is er een ...  lees meer
 Beloon gemeente die afziet van groei met winst van buurgemeente 14-04-2008
Gemeenten die afzien van groei ten gunste van groeimogelijkheden in hun buurgemeente, zouden als beloning moeten meedelen in de winst als gevolg van die groei. Dit staat in de onlangs verschenen publicatie ‘Grond, Geld en Gebiedsontwikkeling’. In deze publicatie komen tien thema’s uit de gebiedsontwikkeling aan bod die al jarenlang zeer heikel zijn...  lees meer
 Verslag Studiedag Leerwerklandschappen 08-04-2008
“Bij de ontwikkeling van een leerwerklandschap gaat het niet om locatie, locatie, locatie maar om communicatie, communicatie, communicatie”, zei Jacques van Dinteren (bijzonder hoogleraar in Groningen en verbonden aan Royal Haskoning) op vrijdag 4 april tijdens een studiedag over leerwerklandschappen. Het Nirov was samen met de VROM-raad en de Onde...  lees meer

maart 2008

 Forum Stedelijke Regio’s van start 19-03-2008
De zestien stadsregio’s en stedelijke netwerken van Nederland starten het Forum Stedelijke Regio’s. Netwerken, ervaringen uitwisselen, elkaar inspireren en samen initiatieven nemen op nationaal en internationaal niveau, daar gaat het om in dit forum. De tijd van overzichtelijke steden en dorpen is definitief voorbij. Vraagstukken rond woningmar...  lees meer
 Dubai en Abu Dhabi 18-03-2008
Finance-driven planning zonder masterplan, dat is het kenmerk van de ruimtelijk-economische ontwikkelingen in Dubai. Het feit dat er partijen zijn die voor vastgoedaanbod kunnen zorgen, zal vraag creëren, lijkt de achterliggende gedachte. Het Nirov heeft van 3 tot 8 maart een zeer succesvolle studiereis uitgevoerd naar deze Dubai en Abu Dhabi. Een ...  lees meer
 Verslag Expeditie Stadsregio Arnhem Nijmegen 14-03-2008
Provincie, stadsregio, gemeenten en waterschap zijn het erover eens: tussen Arnhem-Zuid en Nijmegen-Noord moet een grote groene oase ontwikkeld worden: Park Lingezegen. Op 13 februari 2008 organiseerde het Nirov een expeditie naar dit park. Een van de conclusies van deelnemers en sprekers: “Gebruik de fysieke en culturele landschapselementen in het...  lees meer
 Regionale samenwerking kwestie van vertrouwen, commitment en gezamenlijk belang 03-03-2008
Dit was de belangrijkste conclusie uit een onderzoek door studenten van de masteropleiding Bestuur en Management van Complexe Ruimtelijke Vraagstukken aan de Erasmus Universiteit. Donderdag 21 februari 2008 presenteerden zij op de NDSM werf in Amsterdam hun onderzoeksresultaten. Ook in dit derde jaar werden de studenten begeleid door professor Teis...  lees meer

februari 2008

 Rijksadviseur Sijmons: "Goed dat minister Cramer ook minister ruimtelijke ordening is." 27-02-2008
Minister Cramer van Ruimtelijke Ordening en Milieu is voor meer windenergie. Maar de geplande vier windmolens langs de A12 bij Woerden komen er niet, besloot diezelfde minister Cramer. De reden: ze passen niet in het landschap. Op Nirov.nl een interview met Dirk Sijmons, rijksadviseur van het landschap en auteur van het in juni 2007 verschenen advi...  lees meer
 Inspirerende kick-off Good Red Super Green 25-02-2008
Ontwikkel een nieuwe, duurzame woon- en gebruiksvorm in het Groene Hart. Dat is de opgave van de Bouwfonds Ontwerpprijsvraag 2008, die 14 februari officieel van start ging in Utrecht. Ruim negentig jonge ontwerpers waren op de kick-off aanwezig en er ontstond een inspirerende discussie tussen hen en de aanwezige deskundigen over het thema Good Red ...  lees meer
 Rare jongens, die burgers 21-02-2008
Fred Schoorl, directeur Nirov, was zaterdag 16 februari aanwezig bij de opnamen van een finale discussie van het tv-programma Landroof. "Opvallend was vooral dat de discussie stilviel toen het om de nieuwe rol van de burger ging. Want klagen op Het Grote Geld, op het bestuur, op vaagheid, politieke spelletjes, megalomane projecten en non-besluiten ...  lees meer
 Randstad 2040: eerst het water, de rest komt later 20-02-2008
De toekomst van de Randstad laat zich soms nog het beste vergelijken met de sage van De Vliegende Hollander - het spookschip dat onverwacht en telkens weer tevoorschijn komt – als metafoor voor een aantal hardnekkige thema’s en onderwerpen in de ruimtelijke ordening. Die staan soms al jaren op de agenda, zakken weer weg en worden weer uit de kast g...  lees meer
 Onrust aanbesteden bij gebiedsontwikkeling onnodig 18-02-2008
Het Europese Hof van Justitie kijkt kritisch naar publiek-private-samenwerking bij gebiedsontwikkelingen, zo bleek de laatste tijd uit een aantal uitspraken (o.a. de zaak Auroux/Roanne). Wat betekent dit nu voor Nederlandse gemeenten? Het Instituut voor Bouwrecht onderzocht het, in opdracht van NEPROM en VNG. “Groen, grijs en blauw aanbesteden. Zow...  lees meer
 Stageplaats programma Water 14-02-2008
Het programma Water heeft een stageplek voor een 'meeloop-' of 'oriënterende' stage beschikbaar. Wij zoeken een stagiair die wil meewerken aan het voorbereiden en uitvoeren van activiteiten van het programma Water. De stagiair volgt bij voorkeur een universitaire opleiding planologie, geografie, landgebruiksplanning (of vergelijkbaar) en heeft ...  lees meer
 Uitkomsten Partnerbijeenkomst Programma Water 13-02-2008
Gezamenlijk hebben de partners van het Nirov programma Water op 8 februari 2008 geconstateerd dat via het programma Water de ruimtelijke wereld goed voor hen wordt ontsloten. Geconstateerd werd tevens dat er alleen waterbeheerders aan tafel zaten, en dat de 'ruimtelijke' organisaties ondervertegenwoordigd zijn als partner van het programma Water. A...  lees meer
 Week van de Dialoog over toekomst Randstad 11-02-2008
Minister Cramer van Ruimte en Milieu heeft vrijdag 8 februari het startsein voor de ’Week van de dialoog’ gegeven met het openen van een tentoonstelling over de toekomst van de Randstad. Tijdens deze week gaat de minister behalve met burgers ook in gesprek met professionals van maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven. Deze 'stakeholders-...  lees meer
 Landwinst 07-02-2008
‘Bouwen kan ook landwinst zijn’, stelt Nirov-directeur Fred Schoorl in het VPRO-programma Landroof op donderdag 7 februari. Landroof neemt bouwplannen onder de loep waar burgers tegen in opstand komen.Ook de Nieuwe Kaart van Nederland komt in de aflevering aan de orde. Veel burgers willen buiten en in het groen wonen, graag een tweede huis en o...  lees meer
 Verslag Nirov Nieuwjaarsdebat 2008: Starters, verwend of vergeten?! 05-02-2008
Het thema ’Starters: verwend of vergeten?!’ stond op donderdag 31 januari in Rotterdam centraal tijdens het traditionele Nirov Nieuwjaarsdebat. Starters, projectontwikkelaars, woningbouwcorporaties en politici debatteerden over de vraag wat er nodig is om de woningmarkt voor starters toegankelijk te maken. En wat bleek? Maatwerk is de oplossing voo...  lees meer
 IKC RO Nieuwsflits hooggewaardeerde gast in mailbox 04-02-2008
Uit het lezersonderzoek dat eind december 2007 onder de abonnees van de IKC RO Nieuwsflits is gehouden, blijkt dat deze nieuwsbrief hoog wordt gewaardeerd. De lezers gaven een gemiddeld rapportcijfer van 7,7. De IKC RO Nieuwsflits is de dagelijkse, gratis RO-krant van Nederland met ruim 15.000 abonnees. Dagelijks selecteren onze informatiespecialis...  lees meer
 Persbericht Nirov Nieuwjaarsdebat 01-02-2008
Het huidige aanbod van starterwoningen is klein, sluit niet aan op de woonwensen van starters en staat bovendien op de verkeerde plek. Om starters beter te kunnen bedienen is maatwerk het toverwoord, en daarvoor is kennis van de verschillende groepen starters cruciaal. Dat is de belangrijkste conclusie uit het onderzoek 'Starters aan Zet' van Hegem...  lees meer

januari 2008

 Nirov op VROM/WWI-congres Kracht in de Wijken 31-01-2008
Op 22 januari 2008 was het Nirov programma Wonen aanwezig op het congres ’Kracht in de Wijken’, dat VROM/WWI in het kader van de wijkactieplannen organiseerde. Gemeenten en andere organisaties die te maken hebben met het opstellen en het uitvoeren van deze wijkactieplannen, konden tijdens dit congres ervaringen delen. Om deze partijen te ondersteun...  lees meer
 BrabantStad mozaiekmetropool 31-01-2008
Wat is het geheim van het succes van BrabantStad? Voor een belangrijk deel zit het in het feit dat men in deze regio meebeweegt met de genade. Zo blijkt op 16 januari 2008 tijdens de expeditie naar BrabantStad met als thema Mozaïekmetropool: van regionaal ontwerp naar lokale praktijk. Expeditieleider Pieter van Ree (Nirov en voorheen programmamanag...  lees meer
 Nieuwe kennisportal over de 40 wijken 29-01-2008
Directeur-generaal Leon van Halder van WWI heeft een nieuwe kennisportal op de VROM-site gelanceerd waarop informatie van kenniscentra zoals het Nirov staat over de 40 wijken van minister Vogelaar (WWI). Dit deed hij op het door het ministerie van VROM georganiseerde congres Kracht in de Wijken, dat op 22 januari 2008 plaatsvond in het Haagse World...  lees meer
 Nieuwe spreker Nieuwjaarsdebat: Elco Brinkman, Bouwend Nederland 18-01-2008
De doorstroming op de woningmarkt stagneert. Hier zijn vooral starters de dupe van. In 2006 waren 176.000 urgente starters op zoek naar hun eerste woning, zo bleek uit de Woningmarktverkenningen. Vier jaar eerder waren dat er weliswaar iets meer maar de kwalitatieve mismatch tussen vraag en aanbod is veel groter dan het kwantitatieve tekort.   ...  lees meer
 Bedrijventerreinenbeleid vraagt sterkere regionale aanpak 17-01-2008
Dat was één van de conclusies van het derde en laatste regioatelier over de ruimtelijke agenda van de stadsregio RR2020 dat het Nirov op 14 januari jl. samen met de stadsregio Rotterdam organiseerde. Ruim 90 procent van de aanwezige raadsleden en bestuurders uit regiogemeenten schaarde zich achter de stelling om zowel de keuze van nieuwe locati...  lees meer
 Werken met grondwater aan duurzame ruimtelijke ontwikkeling - van plan tot uitvoering 10-01-2008
Rekening houden met het grondwater is geen alledaagse praktijk bij de planning en uitvoering van ruimtelijke ontwikkelingen. In samenwerking met waterbedrijf Vitens, waterschap Groot-Salland en Deltares organiseert het Nirov daarom op 9 april het Symposium Ruimtelijke ontwikkeling en grondwater. Tijdens het symposium staan voorbeelden van resul...  lees meer
 De Binnenstedelijke Gebiedsontwikkelaar - nog maar 2 plaatsen vrij! 08-01-2008
Gebiedsontwikkeling is een praktische werkwijze die de afgelopen jaren haar waarde heeft bewezen in binnenstedelijke gebieden. Daarom start op woensdag 23 januari de Leergang De Binnenstedelijke Gebiedsontwikkelaar, georganiseerd door het Nirov en Van Nimwegen & partners. Voor deze leergang zijn nog twee plaatsen vrij dus meld u snel aan! Social...  lees meer

december 2007

 Betrokkenheid bewoners randvoorwaarde voor een prachtwijk 20-12-2007
"Een integrale aanpak en de betrokkenheid van de bewoners vormen de basisrandvoorwaarden om vitale, toekomstbestendige wijken te creëren." Dat is een belangrijke boodschap in de publicatie 'Wandelingen door Prachtwijken anno 2007', die op 20 december 2007 door het Nirov in opdracht van het ministerie van VROM werd uitgegeven. Met deze publicatie wi...  lees meer
 Verslag CoP congres 'De Nieuwe Praktijk van Regionale Strategieën' 19-12-2007
Steeds meer ruimtelijke processen spelen zich af op bestuurlijke tussenschalen. "Maar op deze schaalniveaus ontbreekt een effectief bestuurlijk regime", zei Hans Mommaas, voorzitter adviestraject VROM-raad, tijdens het slotcongres van de Community of Practice (CoP) Regionale Strategieën op woensdag 12 december 2007. Deze conclusie sluit aan bij...  lees meer
 Vijfde editie Bouwfonds MAB Ontwerpprijsvraag: Good Red Super Green 18-12-2007
Ben je een jonge ontwerper met visie en lef? Vind je prettig wonen en Nederland groen houden een belangrijke uitdaging voor de toekomst? Kom dan op 14 februari naar de kick-off van de vijfde editie van de Bouwfonds MAB Ontwerpprijsvraag. De opgave is dit keer: Good Red Super Green. In je ontwerp moet het beste van twee werelden samenkomen. Slim...  lees meer
 Gebiedsontwikkeling staat of valt met goed opdrachtgeverschap 17-12-2007
Friso de Zeeuw, praktijkhoogleraar Gebiedsontwikkeling TU Delft en Fred Schoorl, directeur Nirov doen deze uitspraak in de op 18 december verschenen publicatie Goed opdrachtgeverschap als opdracht. De Week van de Gebiedsontwikkeling eind 2006 aan de TU Delft vormde de aanleiding voor het maken van deze publicatie. Behalve de belangrijkste bevin...  lees meer
 Samen ruimte maken 16-12-2007
Dit stimulerende motto komt u voortaan op onze Nirov-uitingen tegen. Het is een gelaagd motto voor een gelaagd land. Precies wat we nodig hebben. Samen, want wie kan het nog alleen? Ruimte maken - fysiek en in onze hoofden - want wie kan er nog zonder coproductie en creativiteit? Maken, want of we willen of niet, we moeten wel iets doen aan een moo...  lees meer
 Woningnood: feit of fictie 12-12-2007
"In Nederland is helemaal geen sprake van woningnood." Met deze uitspraak wist Ruud van Heugten (Tweede Kamer, CDA) eind november vriend en vijand te verbazen. Er zijn voldoende woningen. Sterker nog in Limburg en Drenthe en een aantal achterstandswijken staan zelfs woningen leeg. Mensen willen niet in the middle of nowhere wonen of in een portiekw...  lees meer
 Nieuw RO-webmagazine wil inhoudelijk debat stimuleren 11-12-2007
"Ruimtelijk ordening lijkt vooral een kwestie van risicomanagement, de inhoud nemen we op de koop toe", meent Sjors de Vries. Tijd voor een nieuw initiatief vonden Sjors de Vries en Esther Juurlink. Zij zijn de initiatiefnemers van stichting RUIMTEVOLK en de hoofdredacteuren van het webmagazine RUIMTEVOLK.nl. Nirov.nl interviewde deze twee jonge ge...  lees meer
 Tien kenmerken van de Slimme Stad 10-12-2007
Wanneer is een stad slim? De Nirov Dag van de Ruimte ’Slimme steden’ leverde een top tien op van kenmerken waaraan slimme steden voldoen. Duidelijke visie en leiderschap staat op één maar er is meer nodig.     1. Een slimme stad maakt met een duidelijke visie en zichtbaar leiderschap het echte verschil. 2. Een slimme stad is in de eers...  lees meer
 Ruimtelijk Ontwerpen met Water 01-12-2007
Bewust omgaan met water in ruimtelijke opgaven en ontwerpkwaliteit optimaal benutten om ruimtelijke en wateropgaven te verbinden. Dat is de inzet van Ruimtelijk Ontwerpen met Water, een actie uit het het Actieprogramma Ruimte en Cultuur (ARC) waarin samengewerkt wordt tussen de ministeries OC&W, VROM, VenW en LNV. Het ministerie van VROM organiseer...  lees meer

november 2007

 Wallage haalt zijn gram over Zuiderzeelijn 30-11-2007
"Niet voor ons maar voor de ontwikkeling van Nederland en voor de economische positie van Amsterdam is het niet doorgaan van de Zuiderzeelijn eeuwig zonde. Maakt u zich over het Noorden geen zorgen, wij redden ons wel", aldus een getergde Jacques Wallage, burgemeester van Groningen. Hij deed deze uitspraak gisteren op de jaarlijks terugkerende Dag ...  lees meer
 Slimme Steden zijn zichzelf 30-11-2007
"Slimme steden bestaan niet." Journalist van de eeuw Henk Hofland liet er geen twijfel over bestaan: "De zogenaamde slimme stad, waar alles op gesmeerde rolletjes loopt, bestaat niet. De stad is een veelheid van tegenstellingen. Wen er maar aan". Ondanks die weinig opbeurende openingswoorden gingen de circa 250 deelnemers op de Nirov Dag van de Rui...  lees meer
 Roos Vermeij over investeringsagenda: "Een kleine revolutie" 28-11-2007
De kwaliteit van de Nederlandse leefomgeving staat onder druk door toenemende verrommeling, vastlopende infrastructuur, en een muurvaste woningmarkt. Tegelijk vergt de klimaatverandering een enorme aanpassing van ons landschap. De oproep van de Initiatiefgroep Investeren in Ruimtelijke Kwaliteit aan de politiek om met een ruimtelijke investeringsag...  lees meer
 Kan de ruimtelijke vakwereld een bijdrage leveren aan gevolgenbeperking bij overstromingen? 21-11-2007
Deze vraag stond centraal tijdens de expertmeeting met ruimtelijke professionals die het Nirov in opdracht van VROM en V&W heeft georganiseerd op woensdag 10 oktober. Uitkomst was dat de ruimtelijke vakwereld zeker een bijdrage kan leveren aan het beperken van de gevolgen van overstromingen achter de waterkeringen. De discussie maakte wel de comple...  lees meer
 Samen ontwerpen aan de rivierzones 21-11-2007
Tijdens het tweede regioatelier over de ruimtelijke inrichting van de Stadsregio Rotterdam op 19 november tekenden 35 raadsleden samen een nieuwe kaart voor de transformatie van de rivierzone. "Je merkt dat je door over de gemeentegrenzen heen te kijken andere contexten ziet en uiteindelijk méér voor elkaar krijgt", merkte een van de deelnemers op....  lees meer
 Column Slimme steden, inventieve regio's 20-11-2007
Het begrip kenniseconomie is al zo ingeburgerd dat het achterliggende gedachtegoed en de bijbehorende beleidspraktijk al weer wat op de achtergrond lijken geraakt. Toch is het nog onverminderd relevant. De ontwikkeling van de wereldeconomie zet zich door in de kennisintensieve richting. Alleen al om de huidige positie in de wereldeconomie te behoud...  lees meer
 Verslag Praktijkdag Wet inrichting landelijk gebied 12-11-2007
Sinds 1 januari 2007 zijn provincies, gemeenten en waterschappen aan de slag met de Wet inrichting landelijk gebied (Wilg) als gebiedsgericht instrumentarium. De Wilg biedt veel perspectief maar provincies, gemeenten en waterschappen moeten de ruimte krijgen en nemen om hiermee gebiedsgericht te gaan werken, zo concludeerden de aanwezigen tijdens e...  lees meer
 Innovatie nu hard nodig voor de woonconsument van straks 06-11-2007
"De doorsnee woonconsument weet helemaal niet wat hij wil – maar dat mag je eigenlijk niet hardop zeggen." Deze voor een architect wel erg stereotype uitspraak ontviel Rijksbouwmeester Mels Crouwel tijdens het Nirov-congres 'Wonen 2020 begint nu' op donderdag 1 november. Het illustreert de kloof die er nog bestaat tussen vragers en aanbieders van w...  lees meer
 Concessiemodel in Gebiedsontwikkeling: veelbelovend of veel belovend? 01-11-2007
Er is toekomst voor een ruimtere toepassing van het concessiemodel bij ruimtelijke ontwikkeling maar wel één die sterk leunt op het stellen van goede, heldere randvoorwaarden vooraf enprofessioneel publiek opdrachtgeverschap. Het creëren van een sfeer van publiekprivaat vertrouwen en handig omgaan met Europese aanbestedingsregels is ook bittere noo...  lees meer

oktober 2007

 Snakken naar een gezonde woningmarkt 31-10-2007
Hoe meer de politiek het laat afweten, hoe eensgezinder het maatschappelijk middenveld. Afgaande op de steun voor het VROM-raadsadvies over de woningmarkt zou je deze stelling kunnen verdedigen. In 'Tijd voor keuzes, perspectief op een woningmarkt in balans' wordt de noodklok geluid over de woningmarkt. Het VROM-raadsadvies en de reacties daarop wo...  lees meer
 Randstad urgenties 30-10-2007
In de Ridderzaal is maandag 29 oktober onder grote belangstelling de bestuurlijke samenwerking bezegeld voor de projecten uit het Randstad Urgentieprogramma. Coördinerend minister Eurlings sprak van de noodzaak van "onconventionele oplossingen", verklaarde "de vrijblijvendheid voorbij" en signaleerde "het begin van een culturele omslag in bestuurli...  lees meer
 Verslag Studiereis Oresund-regio 30-10-2007
De kracht van de Oresund-regio lijkt vooral in de informele samenwerking te zitten, meent Willem Buunk (programmaleider Van Stad Naar Regio). Buunk was een van de 19 deelnemers aan de Nirov- en KpVV-studiereis van 12 t/m 19 september naar deze regio. De studiereis had als titel 'Strategie & Branding van een succesvolle regio' en richtte zich vooral...  lees meer
 Woningmarkt kan niet wachten: huidig kabinet moet kiezen 22-10-2007
De politiek moet loskomen van haar electorale angsten en een actief woningmarktbeleid gaan ontwikkelen. Dit staat in het advies van de VROM-raad Tijd voor keuzes. Het advies is een oproep aan het huidige kabinet om de noodzaak van overheidsbemoeienis bij de woningmarkt te erkennen. Een concreet woonbeleid formuleren, is dan een zaak voor een volgen...  lees meer
 Een beetje meer houden van de Stadsregio Rotterdam 22-10-2007
Volgens Jaap Wolf (burgemeester van Rozenburg en regioportefeuillehouder RO) hoef je als raadslid niet van de stadsregio te houden, maar je moet er ook geen hekel aan hebben. Maandag 15 oktober debatteerden ruim twintig raadsleden uit de gemeenten die met elkaar samenwerken in de stadsregio Rotterdam over de regionale samenwerking. Dit regioate...  lees meer
 Van Hindermacht naar Ontwikkelingskracht! 16-10-2007
Op dinsdag 2 oktober vond in het Aristo te Amsterdam de Nirov-studiedag ‘Bewoners en Gebiedsontwikkeling’ plaats. Hoe betrek je de bewoner in gebiedsontwikkeling? Op welke manieren kan je de bewoners die als ‘hindermacht’ worden ervaren, ombuigen naar een ontwikkelingskracht? Geïnteresseerde professionals van woningbouwcorporaties, gemeenten, ad...  lees meer
 Wil de ware maatschappelijk betrokken corporatie nu opstaan 16-10-2007
In veertig krachtwijken wordt straks tussen de 1,7 en 29,3 miljoen euro per jaar extra geïnvesteerd door de lokale corporaties. Grote bedragen maar de gemeenten waarin deze wijken liggen, zijn voor de aanpak van sociale problemen wel afhankelijk van de goede wil van de corporaties, aldus Stella van Veen, programmaleider Wonen. Onlangs is bekend...  lees meer
 Publicatie Leiderschap in een ander klimaat 10-10-2007
De publicatie Leiderschap in een ander klimaat benadrukt de noodzaak van een bestuurlijke en maatschappelijke transitie. Het boek is het resultaat van een Masterclass 'water voor bestuurders' die handelde over klimaat, water en gebiedsontwikkeling. Begin 2007 namen een aantal bestuurders de tijd om zich uit de drukke bestuurspraktijk los te wek...  lees meer
 Verslag van het Nirov Begrotingsdebat 04-10-2007
Op het Nirov-begrotingsdebat constateert minister Vogelaar dat het in het regeerakkoord overeengekomen spreekverbod over de hypotheekrente-aftrek onbedoeld een averechts effect heeft. "Het taboe zet mensen juist aan het denken. De fundamentele discussie over de woningmarkt zou daardoor over vier jaar wel een stuk verder kunnen zijn dan je nu zou ve...  lees meer

september 2007

 Column: Ruimtelijke Ordening: knockout of burnout? 27-09-2007
De opheffing van het Ruimtelijk Planbureau staat niet op zichzelf maar is symptomatisch voor de positie van de ruimtelijke ordening, stelt Fred Schoorl op 27 september in zijn column in de maandelijkse nieuwsbrief, Nirov NU. "Het is zaak de malaise te keren met stevige visie, radicale keuzen, gedurfde perspectieven, echte ontwikkel- en vooral daadk...  lees meer
 Persbericht Begrotingsdebat: Taboe op hypotheekrente-debat werkt averechts 26-09-2007
Op het Nirov-begrotingsdebat constateert minister Vogelaar dat het in het regeerakkoord overeengekomen spreekverbod over de hypotheekrente-aftrek onbedoeld een averechts effect heeft. "Het taboe zet mensen juist aan het denken. De fundamentele discussie over de woningmarkt zou daardoor over vier jaar wel een stuk verder kunnen zijn dan je nu zou ve...  lees meer
 Planners moeten voorsorteren op overstromingen 21-09-2007
Absolute veiligheid tegen overstromingen bestaat niet, alle miljardeninvesteringen in onze hoogwaterbescherming (of waterkeringen) ten spijt. Daarom moet er door ruimtelijke planners beter nagedacht worden over schadebeperking bij overstroming. Het Nirov publiceert nu de laatste Nederlands-Amerikaanse inzichten over risicobewust plannen en bouwen. ...  lees meer
 Selectie van de 40 wijken heeft hoog studeerkamergehalte 18-09-2007
"Woningcorporaties hebben natuurlijk een taak in de zorg voor woonkwaliteit in de wijken. Maar de selectie van de 40 wijken heeft wel een hoog studeerkamergehalte. Je kunt er volop aan twijfelen of Vogelaar met deze selectie wel de goede wijken te pakken heeft", aldus Nirov-voorzitter Henri Lenferink in NICIS-nieuws. Lees hier het volledige art...  lees meer

augustus 2007

 Panorama Zuidvleugel 31-08-2007
Kunstenaars kunnen een verrassende impuls geven aan de beleving van een landschap en het ontwerpproces in de ruimtelijke ordening. Dat is de visie van Atelier Zuidvleugel. Van 21 september t/m 4 november 2007 is de tentoonstelling Panorama Zuidvleugel te zien in De Lakenhal in Scheltema te Leiden. De kunstenaars hebben de opdracht meegekregen zi...  lees meer
 Tijdschrift voor de Volkshuisvesting: Veertig wijken niet goed gekozen 24-08-2007
’De veertig wijken zijn gekozen op basis van gedegen onderzoek’. Dat beweerde het ministerie van VROM over de wijkenkeuze van minister Vogelaar. Wouter van Gent, Sako Musterd en Wim Ostendorf komen op basis van gedegen onderzoek tot een geheel andere conclusie. Zo is de keuze beïnvloed door irrelevante fysieke factoren en zijn bestanden gebruik...  lees meer
 Angry young volkshuisvesters stellen manifest op 22-08-2007
Drie ministers en twee kabinetten zonder visie op de woningmarkt. Enigszins gechargeerd is dat de situatie. Het was in elk geval voor een groep jonge professionals de reden om met elkaar in gesprek te gaan om de discussie over een nieuwe visie aan te zwengelen. Dit resulteerde in het manifest 'Op de woningmarkt is je euro een daalder waard'. Ma...  lees meer
 RIO Nuevo! bepleit vernieuwende aanpak van bedrijventerreinen bij minister Cramer 20-08-2007
Op maandag 20 augustus spraken 20 jonge professionals in de ruimtelijke ordening met minister Cramer (VROM). Het doel was om een verfrissend gesprek te hebben over kwantiteit en kwaliteit van bedrijventerreinen. Het gesprek wekte haar interesse en de minister sprak de wens uit om in de nabije toekomst opnieuw met de vakmensen van de nieuwe generati...  lees meer
 Persbericht: Navigeren langs nieuwbouwlocaties 01-08-2007
De ruim 8.000 plannen en projecten uit de Nieuwe Kaart van Nederland zijn over te zetten op navigatiesystemen als Tomtom, Garmin of Mio. De weggebruikers blijven zo feilloos op de hoogte van de laatste en toekomstige ontwikkelingen langs de route. De toepassing is op www.nieuwekaart.nl voor iedereen gratis te downloaden. Projectleider Jan Kadij...  lees meer

juli 2007

 Van stankcirkels naar odeurunits 24-07-2007
Twee Brabantse boeren willen vier mega-varkensbedrijven beginnen, met tachtigduizend vleesvarkens. Omwonenden zijn onder meer bang voor stankoverlast. Hoe ga je daar als gemeente mee om? In de nieuwe Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) zijn de welbekende stankcirkels ingeruild voor een nieuwe maateenheid: odeur units. Voor elke gemeente die hierm...  lees meer
 Koester gebiedsontwikkeling als beschavingsoffensief 18-07-2007
In Peter van Rooy's beleving is 1960 een markant moment in onze ruimtelijke geschiedenis. In dat jaar verscheen de Eerste Nota over de Ruimtelijke Ordening. Vanaf hetzelfde jaar rukten de bulldozers van de ruilverkaveling als pantservoertuigen in ijl tempo op tot in de haarvaten van het platteland. Aan de randen van steden verrezen grote uitlegloca...  lees meer
 Chris Kuijpers nieuwe DG Ruimte 13-07-2007
Op 13 juli 2007 is door de ministerraad ingestemd met het voorstel om Chris Kuijpers (47) te benoemen als nieuwe Directeur Generaal Ruimte van het Ministerie VROM. Hij was vanaf 1 maart al plaatsvervangend DG en daarvoor Directeur Realisatie en Ontwikkeling van het Ministerie VROM. Tot 2006 zat Chris Kuijpers in het Algemeen Bestuur van het Nirov, ...  lees meer
 Ruimtelijk Ontwerpen: Water als culturele opgave 02-07-2007
De wateropgave is lang niet altijd dús een ontwerpopgave. Het is ook een systematische, culturele en typologische opgave, waarin oude en vooral nieuwe wervende waterbeelden, zoals het volkstuinen-vaartuinen-paradijs en het Hollandse aquaduct, de transformatie op sleeptouw kunnen gaan nemen. Dit was een van de aanbevelingen van Eric Luiten, deelti...  lees meer

juni 2007

 Maatwerktraining gebiedsontwikkeling voor AM 15-06-2007
Op 6, 7 en 8 juni 2007 heeft het Nirov een maatwerktraining gebiedsontwikkeling voor AM verzorgd. Tijdens deze op maat gemaakte training stonden personen en praktijken van AM centraal. De trainers waren Frans Evers en Peter van Rooy. Middels reflectiesessies, professionele simulaties en interactieve colleges hebben de deelnemers aan den lijve ervar...  lees meer
 Panoramaplanologie 14-06-2007
Minister Cramer vraagt ons deze week om een foto van ons favoriete snelwegpanorama in te sturen op www.vrom.nl/panorama. De keuze van Jan Kadijk is het Prins Clausplein. In zijn column in de Nirov NU van 14 juni legt hij uit waarom. “Het Prins Clausplein (1985) is de mooiste visuele ervaring die het Nederlandse snelwegennet ons heeft te bieden. D...  lees meer
 "Stelselherziening woningmarkt en ruimtelijke ordening verdwijnen in zes pijlers kabinetsbeleid" 13-06-2007
In een brief aan ministers Vogelaar en Cramer uit het Nirov namens de vakwereld haar zorgen om urgenties ruimtelijke ordening en wonen. Deze brief werd op 12 juni verstuurd en is gebaseerd op de uitkomsten van de vier flitsdebatten over het regeerakkoord. De rol en positie van de ruimtelijke ordening komt onder druk te staan omdat het verdwi...  lees meer
 Verslag Studiereis Hamburg 12-06-2007
Van 30 mei tot en met 1 juni organiseerde het Nirov-programma Wonen in samenwerking met de Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling een studiereis naar Hamburg en Schwerin. In Hamburg bezochten we HafenCity: een deel van het havengebied dat volledig wordt omgetoverd tot een recreatie- en werkgebied, met daarin ook ruimte voor woningbouw. Het centru...  lees meer
 Highlights flitsdebat Prachtwijken in een vastzittende woningmarkt 08-06-2007
Vereniging Eigen Huis adresseert en mobiliseert haar leden om maatschappelijke en financiële medeverantwoordelijkheid te nemen voor de kwaliteit van wijken. Directeur Marlies Pernot ziet een rol voor huiseigenaren in waarde-ontwikkeling van woningen en wijken; maar gemeenten moeten het voortouw nemen. Dit was een van de uitspraken tijdens het laa...  lees meer
 Nirovmissie naar Brussel 07-06-2007
“Landschap zoekt boer”, was het motto van de toespraak van Nirov-directeur Fred Schoorl. Schoorl meent dat de landbouw op het verkeerde spoor zit, en kansen voor een nieuwe economie en een aantrekkelijker landschap mist. Nederland moet daarin juist voortrekker worden. Deze uitspraken deed Schoorl op 4 juni 2007 tijdens een informele bijeenkomst v...  lees meer
 Adjunct Programmaleider Gebiedsontwikkeling gezocht 04-06-2007
Wij zoeken op korte termijn een Adjunct Programmaleider Gebiedsontwikkeling voor 32 - 36 uur per week voor het Nirov meerjarenprogramma Gebiedsontwikkeling. Reacties tot uiterlijk 1 juli naar knoester@nirov.nl. Taken Als adjunct programmaleider geef je in nauw overleg met de programmaleider leiding aan een klein team van medewerkers van het pr...  lees meer

mei 2007

 "Opgestroopte-mouwen-mentaliteit" 25-05-2007
Wanneer de gemeente haar plannen voor de Schiedamse wijk Groenoord onthult, zijn de bewoners woedend: “hoe halen ze het in hun hoofd om de wijk op de schop te gooien!” Precies acht jaar later zien de ruim dertig deelnemers aan de Nirov-excursie alleen trotse en daadkrachtige ‘Groenoorders’. Zoals de Corneliaanse moeders, die in de vakanties aller...  lees meer
 Verslag van het derde flitsdebat: “Het water komt: aanpassen of wegwezen.” 23-05-2007
Maak een uitgebreide differentiatie in veiligheidsniveaus, met name voor het rivierengebied; dus niet alleen binnen- en buitendijks. Gebruik de huidige hype rond klimaatverandering om een strategisch ruimtelijk beleid geïmplementeerd te krijgen. Het rijk moet hiervoor spelregels opstellen, bijvoorbeeld: water(veiligheid) is bepalend voor soort en m...  lees meer
 Van wijken weten 15-05-2007
Voormalig minister Winsemius luidde een half jaar geleden de noodklok voor veertig brandhaarden. Sindsdien staan probleemwijken weer hoog op de (politieke) agenda. Allerlei deskundigen buitelen op televisie, in kranten en vakbladen en tijdens congressen over elkaar heen om maar te laten merken dat zij wel weten hoe die wijken moeten worden aangepak...  lees meer
 Maak ruimte voor water; maar hoe? 14-05-2007
Het eiland Tiengemeenten werd deze week officieel teruggegeven aan de natuur. De conceptversie van de nationale adaptatiestrategie 'Maak ruimte voor klimaat!' verscheen vrijdag 12 mei 2007. Ruim een week eerder kwam het RPB-rapport ‘Overstromingsrisico als ruimtelijke opgave’ uit. Kortom: de discussie over ruimte en klimaat barst weer los. Het Ni...  lees meer
 Samen sterk in de Utrechtse regio 10-05-2007
De woningmarkt in de regio Utrecht raakt steeds verder verstopt en de bereikbaarheid van en in de regio wordt volgens alle vooruitzichten problematisch. Dat betekent dat kinderen van burgers zoals u straks nauwelijks een woning zullen kunnen vinden in de Utrechtse regio en dat u veel tijd in de file door zult gaan brengen. Deze regionale problemen ...  lees meer
 Workshop EU atlassen en kaartbeelden 07-05-2007
Zo’n tien jaar geleden was er nog nauwelijks kaartmateriaal beschikbaar over het Europese territoir. De laatste jaren is er veel nieuw materiaal geproduceerd dat ons inzicht geeft in ruimtelijke ontwikkelingen in Europa. Daarom organiseert het Nirov Europa Netwerk op 19 juni een workshop over dit onderwerp. Het ESPON (European Spatial Plannin...  lees meer
 Toekomstige “verrommeling” van Nederland in kaart 01-05-2007
Het Nirov publiceert vandaag een nieuwe editie van het plannenbestand “De Nieuwe Kaart van Nederland” op www.nieuwekaart.nl. De circa 6.500 plannen die in dit bestand zijn opgenomen geven een beeld van de geplande ruimtelijke veranderingen in Nederland. Het gaat volgens deze plannen om ongeveer 1,1 miljoen nieuwe woningen, maar ook nieuwe bedrijv...  lees meer

april 2007

 S&RO 2: Klimaat 26-04-2007
De opwarming van de aarde heeft grote invloed op de voorwaarden waaronder in Nederland ruimtelijke ordening en stedenbouw wordt bedreven. Welke invloed dat zal zijn, en hoe, is slechts bij benadering te voorzien. Duidelijk is wel dat er méér nodig is dan alleen een betere rivier- en kustbeheersing. De klimaatverandering is een mondiaal verschijnsel...  lees meer
 De Amerikanen komen weer 25-04-2007
Vandaag en morgen is een groep Amerikanen van de FEMA (Federal Emergency Management Agency) op onze uitnodiging in Nederland om over hun kennis en praktijkervaring van mitigation planning te vertellen. Overstromingsrisico's en gevolgbeperking zijn ook in Amerika onderwerp van debat. Het Nirov organiseert in opdracht van en in samenwerking met het d...  lees meer
 Praktijkdag Aan de slag met het nieuwe Besluit ruimtelijke ordening 24-04-2007
Op dinsdag 24 april organiseerde het Nirov een praktijkdag over het nieuwe Besluit ruimtelijke ordening. Ongeveer 150 professionals namen deel en vonden uit wat de wijzigingen gaan betekenen voor hun dagelijkse praktijk. Duidelijk werd dat vanaf 1 januari 2008 veel zal veranderen maar duidelijk klonk wel de vraag of het er nu makkelijker en sneller...  lees meer
 Centrale sturing maar dan anders 19-04-2007
De complexiteit van sommige projecten van nationaal belang, zoals de kustverdediging, vraagt om een moderne vorm van centrale sturing. Geen hiërarchische sturing maar modern leiderschap en netwerksturing. Dit was de belangrijkste conclusie van het tweede flitsdebat afgelopen dinsdag in Utrecht. De eerste helft van het debat is hier als Nirov ...  lees meer
 CO2 in de ruimte 18-04-2007
Nederland bereidt zich voor op een veranderend klimaat. De ruimtelijke ordening heeft daarin een belangrijke rol te spelen. Geen bouwactiviteiten in laaggelegen polders meer of het moeten drijvende woningen zijn. Rivieren moeten meer ruimte krijgen vanwege de grotere waterafvoer die wordt verwacht. Woonwijken moeten opvangbekkens krijgen voor stort...  lees meer
 Tijdschrift voor de Volkshuisvesting nr. 2: de Wijk in! 16-04-2007
De wijkaanpak staat in de belangstelling als nooit tevoren. Minster Vogelaar van Wonen en Integratie heeft veertig wijken aangewezen die op speciale aandacht kunnen rekenen. Het nieuws was nog niet uit of er werden al kanttekeningen geplaatst bij de keuzecriteria. In het nieuwe nummer van Tijdschrift voor de Volkshuisvesting wordt uitgebreid aandac...  lees meer
 Herdruk Output 4: inhoud actueler dan ooit! 13-04-2007
De Randstadprovincie komt er niet. Op een congres van de Regio Randstad hebben de nieuwe ministers een ferme stap gezet. Toch blijven ze zelf, en met hen vele provinciale en lokale bestuurders, nog met vele vragen zitten over hoe het nu verder moet zonder Randstadprovincie. Een dag later rolt bij het Nirov een handzaam boekje van de persen met moei...  lees meer
 Praktijkopleiding Gebiedsontwikkeling gestart! 11-04-2007
De eerste enthousiaste dertien deelnemers zijn gisteren begonnen aan de nieuwe negendaagse opleiding Gebiedsontwikkeling. Het gemêleerde gezelschap (allerlei verschillende disciplines, publiek en privaat, man en vrouw) volgde vandaag onder meer de beproefde simulatie Mutual Gains. Deze simulatie werd geleid door dr. Frans Evers. Ook was er aandacht...  lees meer
 Ruimte voor Water 10-04-2007
Het Nirov programma Water wordt vervolgd de komende jaren (2007-2009). Water en ruimte bieden elkaar vooral steeds meer kansen is het uitgangspunt. Mensen, projecten en werkwijzen verbinden door bewustwording, inspiratie en handvatten aan te reiken zijn de doelen van het Nirov om ’meer ruimtelijke kwaliteit en meer ruimte voor water(veiligheid) in ...  lees meer

maart 2007

 Het Nirov ontvangt Amerikaanse vakgenoten over New Orleans 29-03-2007
Op 2 en 3 april 2007 bezoekt een klein gezelschap van Amerikaanse vakgenoten vanuit de American Planning Association (APA) en architectenbureau Waggonner & Ball Architects uit New Orleans Louisiana ons land. Ze zullen een groep Nederlandse vakgenoten (op uitnodiging) ontmoeten en met hen in gesprek gaan om zich te laten inspireren voor hun ’post-Ka...  lees meer
 Philips ii vs. Balkenende iv 26-03-2007
Philips ii (1527-1598) was eigenlijk een planoloog. Dol op kaarten, globes en plattegronden. Een echte plannenmaker. En een complexe figuur, met hartstochtelijke verzamelwoede en een ontembare beheersdrift. Uiteindelijk eenzaam regerend vanuit het Escoriaal over een rijk waar de zon nimmer onderging. Het ultieme centralisme. Controlfreak Philips ...  lees meer
 Riek Bakker als meesterstrateeg gebiedsontwikkeling gelauwerd met Hudig-penning 26-03-2007
"U neemt mij niet kwalijk dat ik niet precies wist wat het was toen ik hoorde van deze uitreiking", gekscheerde Riek Bakker op 22 maart 2007 tijdens de uitreiking van de Hudig-penning. Om vervolgens te verklaren dat ze het prachtig vond dat deze grote eer haar te beurt valt. De penning is vernoemd naar Dirk Hudig, bevlogen liberaal en mede-oprichte...  lees meer
 Minister Vogelaar selecteert 40 wijken 23-03-2007
De vakwereld is sinds november 2006 in spanning gehouden maar sinds 22 maart 2007 weet heel Nederland welke wijken tot de echte brandhaarden behoren. Minister Ella Vogelaar voor Wonen, wijken en integratie (WWI) heeft 40 wijken geselecteerd waar in deze kabinetsperiode in elk geval extra investeringen zullen worden gedaan gezien de stapeling van so...  lees meer
 Publiek-private samenwerking op het regionale schaalniveau 23-03-2007
De ontwikkeling van top-woonmilieus in het Zuidvleugelgebied staat centraal op dit werkatelier op vrijdag 23 maart. Tijdens het werkatelier wordt in gegaan op de mogelijke rol, en de meerwaarde van marktpartijen en maatschappelijke organisaties bij planprocessen. Vertegenwoordigers van overheid, marktpartijen en ontwerpers komen aan het woord over ...  lees meer
 "Zorg voor ontkokerde fondsen, snelle besluitvorming en continuïteit in beleid" 22-03-2007
Stimuleer lichte samenwerkingsvormen op regionaal niveau. Zorg dat deze samenwerkingsverbanden kunnen rekenen op ontkokerde investeringsfondsen. En organiseer snelheid in de besluitvorming. Dit advies gaven de dertig ruimtelijke professionals op het eerste Nirov-flitsdebat aan het nieuwe kabinet. De eerste helft van het debat is hier als Nirov P...  lees meer
 Rommel in het regeerakkoord 21-03-2007
Net op het moment dat een nieuw kabinet met frisse moed aan de slag wil om goede werken te verrichten, waart het spook van de verrommeling over ons land. Net te laat eigenlijk, want de onderhandelingen zijn afgerond en het thema heeft het niet gehaald. Het motto van het kabinet is geworden “Samen werken, samen leven”. Het is dus niet geworden “Sa...  lees meer
 Gebiedsontwikkeling mist vakmensen 20-03-2007
Gebiedsontwikkeling heeft de toekomst. Maar kennis en ervaring om er een succes van te maken zijn schaars. “De mensen zijn de zwakke schakel want het vakmanschap is soms nog flinterdun”, stellen Peter van Rooy en Fred Schoorl, twee drijvende krachten achter de nieuwe Praktijkacademie voor gebiedsontwikkeling, vandaag in Cobouw. Gebiedsontwikkel...  lees meer
 Een huis met twee woonkamers 20-03-2007
De woningen die nu gebouwd worden, zijn niet flexibel genoeg en sluiten niet goed aan bij de levensstijl van de toekomstige bewoners. "Als mijn vrienden langskomen, moet mijn vriendin rustig in een andere kamer kunnen zitten." Deze mening van een Surinaamse Nederlander is tekenend voor de grote diversiteit aan woonwensen. "De woonwereld heeft d...  lees meer
 Programmamedewerker Wonen gezocht 14-03-2007
Wij zoeken op korte termijn een Programmamedewerker Wonen voor 32 - 36 uur per week. Als programmamedewerker lever je in een klein team onder leiding van de programmaleider een actieve bijdrage aan de inhoudelijke ontwikkeling en de doelstellingen van het meerjarenprogramma. Taken Als programmamedewerker lever je in een klein team onder leidin...  lees meer
 IKC RO brengt "planologisch weerbericht" 13-03-2007
Vanaf deze week worden de IKC RO nieuwsberichten ook in kaartvorm aangeboden. Daarmee is in één oogopslag te zien welke ruimtelijke dynamiek er in het regionale RO-nieuws gaande is. Berichten die een specifieke plek betreffen worden op de kaart gezet. U vindt het wekelijkse "planologisch weerbericht" van het IKC RO via deze link: http://www.ikc...  lees meer
 Hudig-penning voor meesterstrateeg gebiedsontwikkeling Riek Bakker 09-03-2007
Het bestuur van de Hudig-stichting heeft een Hudig-penning toegekend aan prof. H.E. (Riek) Bakker voor haar grote bijdrage aan nieuwe praktijken van ontwikkelingsgerichte ruimtelijke ordening. Inhoudelijk is haar grote kracht dat zij als geen ander weet bloot te leggen op welke plekken en voor welke opgaven een stedenbouwkundige ingreep wondere...  lees meer
 Een andere kijk op wonen 06-03-2007
Een woning is niet alleen een dak boven je hoofd. Wonen biedt bewoners ook waarden als status en geborgenheid. De affectieve betekenis van de woonomgeving, de architectuur van woning, de inrichting van de openbare ruimte en het dagelijks gebruik van de woning en de woonomgeving geven invulling aan de identiteit van het wonen. Deze kwaliteiten z...  lees meer
 Wonen 2020 05-03-2007
Op 1 november 2007 organiseert het Nirov een dag over Wonen 2020, waarin diverse initiatieven om de kwaliteit van de woningvoorraad beter aan te laten sluiten op de wensen van de gebruiker aan de orde komen. De omslag van kwanititeit naar kwaliteit moet immers in de komende periode gestalte krijgen, en vereist een omslag in mentaliteit en productie...  lees meer
 Studiereis Hamburg - Schwerin 03-03-2007
In samenwerking met de Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling organiseert het Nirov een studiereis naar Hamburg en Schwerin. In Hamburg bezoeken we het havengebied, waar het enorme project HafenCity volop in ontwikkeling is. Dit ambitieuze stedenbouwkundige project is gericht op het herstel van het contact tussen stad en rivier, en op vergroting ...  lees meer

februari 2007

 Flitsdebatten over het nieuwe regeerakkoord 28-02-2007
Het regeerakkoord is gelanceerd en de nieuwe ministersploeg kan aan de slag. Het Nirov organiseert de komende 100 dagen een viertal korte debatten over de politieke agenda voor de ruimtelijke ontwikkeling de komende vier jaar. Wat geeft de vakwereld de politiek mee om van het regeerakkoord een succes te maken? Het laatste flitsdebat vond plaats...  lees meer
 Investering(s)klimaat 15-02-2007
Het regeerakkoord is bekend. Balkenende, Bos, en Rouvoet koersen op zes pijlers, waarvan de ‘duurzame leefomgeving’ er een is. Schoner en zuiniger is daarbij de leus. We moeten gaan investeren om ons land ruimtelijk echt anders in te richten. Nederland moet grote stappen gaan zetten om tot de Europese top te gaan behoren. Minister van VROM Wins...  lees meer
 Programma Water 15-02-2007
In het meerjarenprogramma Water wordt gezamenlijk met partners gewerkt aan activiteiten op het raakvlak van water en ruimte. Doelstelling van het programma is bevorderen van bewustwording en het bieden van inspiratie en handvatten voor de ruimtelijke ontwikkeling met water. Meer informatie treft u in dit Word-document. De partners nemen deel aa...  lees meer
 Maatwerktrainingen 12-02-2007
In het voorjaar van 2007 worden maatwerktrainingen gebiedsontwikkeling aangeboden aan Bouwend Nederland, Rijkswaterstaat en AM. Het Nirov kan ook uw organisatie een maatwerktraining gebiedsontwikkeling aanbieden. Gebiedsontwikkeling heeft in zeer korte tijd een plaats veroverd in agenda's van bestuurders, directeuren, voorzitters, projectl...  lees meer
 Start Nirov-programma Gebiedsontwikkeling 01-02-2007
Per 1 februari 2007 is het Nirov gestart met het meerjarenprogramma Gebiedsontwikkeling. Het programma Ontwikkelingsplanologie heeftdrie jaar gelopen enis overgegaan in dit nieuwe programma. In het programma Gebiedsontwikkeling streeft het Nirov naar verbreding, verlenging en verdieping van gebiedsontwikkeling. Meer organisaties moeten er gevoe...  lees meer

januari 2007

 De sleutel van de voordeur ligt op school 30-01-2007
Het goede nieuws is dat er toenemende aandacht is voor de huidige situatie in de Nederlandse stadswijken. Het slechte nieuws is dat die aandacht meer dan nodig is. René Scherpenisse (SEV) constateert 29 januari 2007 in Trouw dat het probleem van veel wijken 'achter de voordeur' zit. Diezelfde dag verscheen in De Volkskrant een paginagrote open brie...  lees meer
 Open brief aan de informateur en de bij de informatie betrokken partijen 30-01-2007
In de Volkskrant van vandaag is een open brief aan de informateur verschenen. Deze is mede ondertekend door Nirov-directeur Fred Schoorl. Hieronder het eerste deel van de open brief: Geachte heren, Nederland heeft meer echte probleemwijken dan u wellicht op het eerste gezicht denkt. Elke stad heeft minstens één wijk waarin veel verschillende ...  lees meer
 "Stenenstapelaars ontwaak!" 26-01-2007
Deze hartenkreet is van Bert Engbers, directeur van het Vader Rijn college in Utrecht Overvecht. Hij pleitte op het Nirov Nieuwjaarsdebat voor meer samenwerking aan de stedelijke vernieuwing van wijken. Corporaties, projectontwikkelaars en scholen hebben elkaar nodig. Scholen zijn vooruitgeschoven posten in de wijken. Daar is het contact met de jon...  lees meer
 Henri Lenferink nieuwe voorzitter Nirov 25-01-2007
Henri Lenferink is de nieuwe voorzitter van het Nirov, vereniging voor professionals in de ruimtelijke ontwikkeling van stad, land en regio. Lenferink is in het dagelijks leven sinds 2003 burgemeester van Leiden en deed daarvoor als wethouder in Arnhem ervaring op met complexe ruimtelijke projecten. Over zijn ambities als Nirov-voorzitter zegt ...  lees meer
 Verslag van de rondetafelgesprekken Water op Tafel 19-01-2007
Het verslag van de rondetafelgesprekken Water op Tafel op 10 oktober 2006 is beschikbaar. Deze rondetafelgesprekken vonden plaats in het kader van de actie Ruimtelijk Ontwerp met Water onder het Actieprogramma Ruimte en Cultuur van de Rijksoverheid, georganiseerd door het Nirov programma Water in samenwerking met het Ministerie van VROM.     lees meer
 Meerjarenprogramma De Mobiele Samenleving beëindigd 01-01-2007
Het programma heeft een periode van drie jaar bestaan, van 1 januari 2004 tot 1 januari 2007. Op deze website vindt u de resultaten van dit programma.   lees meer

december 2006

 Ontwikkelde kust! 12-12-2006
Verkiezingen in Nederland en een bizarre uitkomst. Versplintering en tegelijkertijd polarisatie. Een lastige formatie wacht als we de Haagse analisten mogen geloven. Maar ruimtelijke ontwikkeling zal daarbij geen breekpunt zijn. Toch zal het Rijk zich de komende vier jaar stevig moeten inzetten voor de Nederlandse ruimte, met name voor de kust. Nu ...  lees meer
 Inschrijving voor Studiereis China 2007 geopend 08-12-2006
"Booming" China is dagelijks in het nieuws. De economie groeit er momenteel met bijna tien procent per jaar. De ruimtelijke consequenties daarvan blijven niet uit. In de steden Beijing en Shanghai worden per jaar 150.000 woningen gebouwd om de groei van 1,5 miljoen mensen per jaar te kunnen huisvesten. Het autobezit stijgt explosief, met dertig pro...  lees meer
 "Nieuw kabinet moet miljarden investeren in kustontwikkeling" 01-12-2006
“De wil en de regie ontbreken om de noodzakelijke ruimtelijke investeringen in Nederland voor elkaar te krijgen. Het staat gewoon niet op de politieke agenda”, aldus Elco Brinkman van Bouwend Nederland op het jaarlijkse Nirov-congres Dag van de Ruimte. Een volgend kabinet moet volgens de ruim tweehonderd verzamelde planologen, ontwerpers en bestu...  lees meer

november 2006

 Nirov Dag van de Ruimte: panelleden slotdebat bekend 21-11-2006
De panelleden van het slotdebat zijn nu allemaal bekend: Ineke Bakker, Ministerie VROM; Elco Brinkman, Bouwend Nederland; Jan Jaap de Graeff, Natuurmonumenten; Peter Noordanus, AM; Maarten van Poelgeest, Wethouder Amsterdam; Peter van Rooy, Nirov / Habiforum. Fred Schoorl, Nirov, gespreksleider panelleden: Ineke Bakker, Ministerie VROM E...  lees meer
 H2Otelier Wateratelier Meppel 17-11-2006
In Meppel zijn de kansen voor watergebonden ontwikkeling in relatie tot de cultuurhistorie van de stad Meppel onderzocht. Het tweedaagse H2Otelier (juni/juli 2006) was een gezamenlijk initiatief van de de gemeente Meppel, projectbureau Belvedere en het Nirov programma Water. In dit H2Otelier, onder begeleiding van Bosch Slabbers landschapsarchitect...  lees meer

oktober 2006

 Verslag Begrotingsdebat 2007 02-10-2006
Investeer in weerbare wijken, is de oproep aan het volgende kabinet. Een brede coalitie van politici en publieke en private partijen deed deze oproep op het Nirov Begrotingsdebat 2007 in Nieuwspoort, Den Haag. Het kabinet moet het mogelijk maken voor lokale partijen krachtig beleid te voeren om de alarmerende situatie in sommige wijken aan te pakke...  lees meer
 Waterlandschap Veluwe 02-10-2006
In het kader van het RIGO project Waterlandschap Veluwe werd op 31 mei 2006 een Eindmanifestatie georganiseerd in het Watermuseum te Arnhem door Hogeschool Van Hall Larenstein. Het Nirov verzorgde een presentatie "Van onderzoek naar onderwijs en werkveld" (Martijn Vos), en begeleidde een van de workshops. Het volledige verslag van de Eindmanifestat...  lees meer

september 2006

 Investeren in weerbare wijken 27-09-2006
Investeer in weerbare wijken, is de oproep aan het volgende kabinet. Een brede coalitie van politici en publieke en private partijen deed deze oproep gisteravond op het Nirov Begrotingsdebat 2007 in Nieuwspoort, Den Haag. Het kabinet moet het mogelijk maken voor lokale partijen krachtig beleid te voeren om de alarmerende situatie in sommige wij...  lees meer
 Centraal wat moet 21-09-2006
We realiseren ons niet elke dag dat het VROM-dossier ook over mensenlevens gaat. VROM gaat immers over bouwen, wonen of recreëren in mooi of juist lelijk Nederland. Maar achter deeldossiers als rijksgebouwen, milieuhygiëne of ruimte voor water schuilt heel direct de verantwoordelijkheid voor mensenlevens. Brand, luchtkwaliteit of watersnood kunnen ...  lees meer
 Meer balans en dialoog nodig in publiekprivate ontwikkeling van binnensteden 12-09-2006
Ruim 45 vooral Nederlandse deelnemers nemen deel aan het Nirov-debat over de stand van zaken in de publiekprivate samenwerking in de binnensteden. Voorzitter Gobert Beijer van Boer&Croon signaleert dat het niet overal even soepel verloopt. Verschillende dimensies, van de meer juridisch-planologische tot de puur functionele benadering, lopen in de p...  lees meer

augustus 2006

 Nirov-fotowedstrijd (afgesloten) 08-08-2006
Een structureel afnemende bevolkingsomvang kan lokaal ingrijpende gevolgen hebben. In Nederland sluimert het onderwerp 'krimp' ergens onderaan op de bestuurlijke agenda's. We maken wel een nieuw groeiplan, zo is veelal de eerste reactie. Er zijn echter signalen dat die strategie niet overal zal gaan werken. Het is dan van belang om in de praktijk v...  lees meer
 Sectie Ruimtelijk beleid en Recht (SRR) wordt Netwerk Ruimtelijk beleid en Recht 01-08-2006
De Sectie Ruimtelijk beleid en Recht heet vanaf heden Netwerk Ruimtelijk beleid en Recht. Deze nieuwe naam past beter in de nieuwe Nirov werkindeling waarin sprake is van een vijftal meerjarenprogramma's (Water, Ontwikkelingsplanologie, Van Stad naar Regio, De Mobiele Samenleving en Wonen) met daarnaast een aantal netwerken (zoals dit netwerk en he...  lees meer

juni 2006

 Verslag Praktijkmiddag Grondexploitatiewet 05-06-2006
Op donderdag 1 juni vond de Nirov-praktijkmiddag Grondexploitatiewet plaats in Amsterdam. Ongeveer 100 toehoorders lieten zich door de experts bijpraten over het 'hoe en wat' van deze nieuwe wet onder leiding van dagvoorzitter Tonny Nijmeijer (Radboud Universiteit en NRR). Naast Nijmeijer, voerden Joop van den Brand (VD2 Advies), Twan Zeegers (AT O...  lees meer

april 2006

 Speech NederlandBovenWater tijdens Spiegeldag 2006 27-04-2006
"Mevrouw de minister, voorzitter, dames en heren, Op 23 november 2005 bood Riek Bakker het eindrapport van de Adviescommissie Gebiedsontwikkeling aan de minister aan. Haar eerste woorden: minister Dekker, u hebt beet. Ook vandaag lijkt me dat een passende opening. Gebiedsontwikkeling is in korte tijd een overtuigende werkwijze geworden."   A...  lees meer

maart 2006

 Veertig procent van nieuwe bedrijventerreinen langs de snelweg 17-03-2006
Aan de nieuw geplande bedrijventerreinen ligt ruim veertig procent in de directe nabijheid van een snelweg, binnen een straal van 500 meter. Dat blijkt uit een quickscan die het Nirov op basis van de Nieuwe Kaart van Nederland heeft uitgevoerd. Deze plannen zijn goed voor zestig procent van het totaal geplande areaal aan bedrijventerreinen. Het lan...  lees meer

februari 2006

 GIS-bestand van De Nieuwe Kaart van Nederland nu vrij beschikbaar 06-02-2006
Het GIS-bestand van de Nieuwe Kaart van Nederland is vanaf heden voor iedereen zonder kosten of gebruiksbeperkingen te downloaden op www.nieuwekaart.nl. Het Nirov hoopt met het vrij beschikbaar stellen van de digitale kaart het gebruik te bevorderen en zo een bijdrage te leveren aan een betere ruimtelijke ordening. De Nieuwe Kaart van Nederland i...  lees meer
 Nirov-directeur Fred Schoorl ambassadeur integratiecampagne 01-02-2006
Voor de op 31 januari 2006 door minister Rita Verdonk voor Vreemdelingenzaken en Integratie officieel gelanceerde campagne & zal Nirov-directeur Fred Schoorl zich als ambassadeur inzetten. Naast bekendheden als Elco Brinkman, Herman Wijffels en tientallen personen uit de wereld van sport, media en politiek, zal hij positieve voorbeelden van integra...  lees meer

januari 2006

 Persbericht "samenwerking in stedelijke netwerken groeit" 27-01-2006
In de door het ministerie van VROM aangewezen Stedelijke Netwerken komt de samenwerking op gang. Uit op 26 januari gepresenteerd onderzoek van studenten van de Erasmus Universiteit blijkt dat overheden binnen de netwerken steeds beter samenwerken op het gebied van ruimtelijke en economische ontwikkeling, al zijn er nog veel kinderziekten. Ook b...  lees meer
 Persbericht 26 juli 2006: Meer groen én meer bebouwing in Nationale Landschappen 26-01-2006
De bebouwing in en om Nationale Landschappen neemt toe. In sommige Nationale Landschappen rukt de verstedelijking zelfs sterker op dan in 'normaal' platteland. Tevens zal op basis van de huidige plannen 7,9 procent van het buitengebied in de Nationale Landschappen ontwikkeld worden tot groengebied. Zo blijkt uit onderzoek van de Nieuwe Kaart van Ne...  lees meer
 Column Fred Schoorl: PPP=? 18-01-2006
Een nieuw jaar mag geopend worden met een kanjer van een open deur: het wordt weer een spannend jaar. De Hofvijverwatchers en koffiedikkijkers komen nu al aan hun trekken. De Informatie te Lauswolt bracht scherpe analyses over zaken als kleding, keuken, opstelling, bar, toon en andere belangwekkende zaken. Dagen waarop je Koot en Bie mist. Toch ont...  lees meer
 Papers Discussiedagen Bouwen en Wonen 2006 02-01-2006
De Discussiedagen (28 en 29 september in Zeist) hebben ook dit jaar weer veel discussiestof doen opwaaien. De meningen over waar de juiste balans tussen marktwerking en overheidssturing ligt, liepen ver uiteen. Moet de overheid zich zoveel mogelijk terugtrekken uit het woningbouwprogramma? Of moet zij juist komen met aangepaste regelgeving en belei...  lees meer

december 2005

 Verslag Eindejaarsdebat 2005 20-12-2005
Hoe brengen we de gemeenschapszin terug in de wijk, buurt of straat? Hoe kunnen we de leefbaarheid en betrokkenheid vergroten? Tijdens het Nirov-eindejaarsdebat op 16 december waren diverse opvattingen en verschillende invalhoeken te beluisteren. Kunnen we met sociaal-economische of met sociaal-fysieke maatregelen de samenleving maken? En op we...  lees meer
 Verslag expeditie langs de parels van Dordrecht 06-12-2005
Op donderdagochtend 1 december zijn ongeveer dertig RO-professionals aanwezig op de locatie De Stadswerven. De ochtend staat in het teken van de wijze waarop de gemeente samen met het waterschap de wateropgave het hoofd biedt. Ochtendvoorzitter Peter van Rooy, onder meer oprichter van de Waterbond voor consumenten en Nirov-programmaleider Ontwikkel...  lees meer

november 2005

 Ontwikkelingsplanologie kan overal 30-11-2005
"Gebiedsgerichte planontwikkeling a la Blauwe Stad en Meerstad kan overal", stelde gedeputeerde Marc Calon tijdens de presentatie van De Nieuwe Kaart. Het vergt wel dat alle betrokkenen zich vastbijten in het einddoel, en niet in het procesdenken blijven hangen. De Groningse plannen werden op woensdag 30 november 2005 tijdens de presentatie van de ...  lees meer

mei 2005

 Ontwikkelingsplanologie wordt vooral hard werken 01-05-2005
Peter van Rooy (programmaleider Ontwikkelingsplanologie Nirov) gaat in dit artikel in op de prangende kwesties van ontwikkelingsplanologie en schets condities om tot doorbraken te komen. Hij besteedt onder andere aandacht aan regionale verevening, Europese aanbesteding, rolverdelingen, competenties en financiering. Dit artikel is gepubliceerd i...  lees meer

april 2005

 Verslag Nirov Flitsdebat Grondbeleid 13-04-2005
Projectontwikkelaars zijn bereid om mee te werken aan herverkaveling van grondeigendom voor de ontwikkeling van woningbouwlokaties. “Wij willen meewerken aan zo’n grondpool, als dat helpt om belemmeringen voor snelle, goede woningbouw op te heffen”. Dat zei Peter Ruigrok als voorzitter van de vereniging van projectontwikkelaars NEPROM op het Nirov-...  lees meer

maart 2005

 Verslag Debat Nota Ruimte en Nota Mobiliteit 31-03-2005
In maart 2005 vond op het raakvlak van de programma’s OP en DMS het debat “gebiedsgericht aan de slag met de Nota’s Ruimte en Mobiliteit” plaats. Er is door de projectleiders van beide nota’s en vertegenwoordigers van lagere overheden, private en particuliere partijen stevig gedebatteerd. De focus lag deze middag op de slag die moet worden gemaakt ...  lees meer
 Vaart achter de ontwikkelingsplanologie 01-03-2005
In ROM Maandblad voor ruimtelijke ontwikkeling van maart 2005 wordt ruim aandacht besteed aan het thema 'Vaart achter de ontwikkelingsplanologie'. Hierin zijn twee artikelen opgenomen van de Nirov-medewerkers Rob te Grotenhuis, Raymond Linssen en Peter van Rooy. U kunt hier het document met beide artikelen downloaden (pdf-bestand)   lees meer

januari 2005

 Verslag Eindejaarsdebat 2004 03-01-2005
Kees Tamboer, journalist bij het Parool, sprak als eerste spreker van het debat een column. Hij zette gelijk de toon door de oorspronkelijke neutrale titel ‘Een plek onder de zon’ te wijzigen in ‘Een dolgedraaide subsidieregeling’. Tamboer schetste het historisch perspectief van het royale subsidiestelsel van de hypotheekrenteaftrek voor de eigen w...  lees meer

december 2004

 Highlights activiteiten Nirov-meerjarenprogramma OP 2004 01-12-2004
In het najaar van 2004 hebben Nirov, Habiforum en het Rathenau Instituut gezamenlijk de brochure Ontwikkelingsplanologie als sociaal-culturele opgave uitgebracht. Deze brochure is een ‘state of the art’ verhaal over ontwikkelingsplanologie. Eind 2004 hebben we de balans opgemaakt van onze OP activiteiten in 2004. Op basis daarvan is een lijst met h...  lees meer

november 2004

 Brochure: Ontwikkelingsplanologie als sociaal-culturele opgave 01-11-2004
In het najaar van 2004 hebben Nirov, Habiforum en het Rathenau Instituut gezamenlijk de brochure Ontwikkelingsplanologie als sociaal-culturele opgave uitgebracht. Deze brochure is een ‘state of the art’ verhaal over ontwikkelingsplanologie.  U kunt deze brochure hier downloaden.   lees meer
x
Voer hieronder uw e-mailadres in en u krijgt uw gegevens toegestuurd.